NYHET27 oktober 2021

Arbetsmiljöverket behöver bli bättre

Bemötande, regelutformning, kommunikation, tillgänglighet. Arbetsmiljöverket får hård kritik från fack och arbetsgivare. ”Det finns en uppenbar risk att det är viktigare att söka fel hos arbetsgivare än att verka för en bra arbetsmiljö”, skriver Svenskt Näringslivs experter.

 Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert, och Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert.

Under lång tid har det från både arbetsgivare och fack framförts kritik mot hur Arbetsmiljöverket fungerar. Det har handlat om bemötandefrågor, regelutformning, hur man kommunicerar och tillgängligheten. Missnöjet har blivit tydligt i undersökningar om hur medlemsföretagen ser på myndigheten och i fokusgrupper där arbetsgivare har fått resonera kring hur man skulle vilja att myndigheten fungerar.

Det är utan tvekan så att ansvaret för arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser ligger hos arbetsgivarna. Men, för att de ska kunna ta detta ansvar på ett bra sätt krävs en myndighet som kan stötta och ge råd när det gäller tolkningar av ofta ganska snåriga regler. Det krävs också att man som arbetsgivare känner förtroende för myndigheten och vågar vända sig dit om man känner att den egna kunskapen brister. Allt för många arbetsgivare upplever idag inte att Arbetsmiljöverket lever upp till deras förväntningar.

Svenskt Näringsliv har därför tagit fram en rapport där vi presenterar ett antal förslag på hur Arbetsmiljöverket kan reformeras. Det handlar om att myndighetens uppdrag behöver förtydligas och att myndigheten kan utveckla sin kommunikation och sitt bemötandearbete. Mer fokus bör även läggas på stöd och råd så att arbetsgivare får bättre hjälp i hur de kan utveckla sitt arbetsmiljöarbete – en fråga som ligger högt upp på de allra flesta företags prioritetslista. 

Idag finns en uppenbar risk att verksamheten drivs mot så kallad pinn-jakt där det blir viktigare att söka fel hos arbetsgivare än att verka för att förutsättningarna för ett gott arbetsmiljöarbete stärks. Detta innebär inte att kontroller är oviktiga. En väl fungerande kontrollfunktion är central för att komma åt företag som inte följer regelverket och därmed utsätter medarbetare för risker och dessutom snedvrider konkurrensen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist