NYHET28 januari 2021

Nya regler för digitala tjänster

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag som reglerar den inre marknaden för digitala tjänster. ”Regelarbetet behöver bedrivas omsorgsfullt för att skydda grundläggande rättigheter och hindra osund konkurrens”, skriver Svenskt Näringslivs experter.

Digitala tjänster används av miljontals företag, både stora och små, inom de flesta branscher. De nya reglerna kommer att få stor påverkan på näringslivet men också oss konsumenter för en lång tid framåt.Foto: Isabell Höjman/TT

Teknik, affärsmodeller och samhällsutmaningar utvecklas ständigt. Det allt bredare spektrumet av digitala tjänster är ryggraden i vår alltmer digitaliserad värld. Det här spektrumet innehåller numera ett bredare utbud av tjänster, inklusive sociala nätverk, mediedelningsplattformar, sökmotorer, molninfrastruktur och marknadsplatser för varor och tjänster.

Den övergripande rättsliga ramen för digitala tjänster är oförändrad sedan år 2000 och det är tid att uppdatera reglerna till den digitala verklighet som vi lever i dag. Detta är ingen lätt uppgift. De många olika digitala tjänsterna av idag förmedlar ett brett spektrum av aktiviteter och spelar en mycket viktig roll i hur medborgarna kommunicerar, delar och konsumerar information, produkter och tjänster som erbjuds online. Onlineannonsering, sortering och rekommendation av innehåll är viktiga egenskaper och tjänster hos flera av de digitala tjänsterna.

Regelverket ska förstås också vara relevant för nya innovativa digitala tjänster som vi ännu inte känner till.

Europeiska kommissionen har presenterat förslag om ny lag om en inre marknad för digitala tjänster (eng: Digital Services Act). Kommissionen har också presenterat förslag på ny lag om digitala marknader (eng: Digital Markets Act). Några av de största internetplattformarna, t.ex. Amazon, Google och Apple, kommer att omfattas av båda förslagen.

Digitala tjänster används av miljontals företag, både stora och små, inom de flesta branscher. De nya reglerna kommer att få stor påverkan på näringslivet men också oss konsumenter för en lång tid framåt.

Regelverken får inte riskera att stjälpa de många fördelar som digitala tjänster bidragit med. Reglering kan vara nödvändig för att exempelvis skydda grundläggande rättigheter eller hindra osund konkurrens, men den skapar inte innovation. Därför behöver regelarbetet bedrivas på ett mycket omsorgsfullt sätt. Näringslivet kan inte nog påtala vikten av att regleringsarbete föregås av ingående konsekvensanalyser och att reglerna formuleras teknikneutrala och så principbaserade som möjligt. Det här är särskilt viktigt inom områden med snabbt framväxande ny teknik. Dessutom är enkla och tydliga regelverk en förutsättning för att start-ups och små och medelstora företag ska kunna konkurrera på lika villkor.

Våra inledande kommentarer till förslagen finner ni nedan.

Reglering av digitala plattformar
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist