NYHET25 mars 2022

Transatlantiska relationer och digitala frågor

Hur ska Europa och USA samarbete i digitala frågor? Den frågan kommer att diskuteras när ministrar från Sverige och andra länder i digital framkant, de så kallade D9+ länderna, samlas i Prag i nästa vecka. 

I EU pågår ett intensivt arbete att ta fram nya lagstiftningsförslag inom det digitala området.Foto: Igor Stevanovic

De transatlantiska relationerna är och kommer fortsatt att vara mycket betydelsefulla. Europa och USA delar samma värderingar och har därför förutsättningar att tillsammans möta gemensamma utmaningar relaterade till bland annat klimat, hälsa och ekonomiska motståndskraft. Det pågående kriget i Ukraina visar också på behovet att gemensamt alliera oss med likasinnade för att möta nuvarande och framtida cybersäkerhets- och infrastruktursäkerhetsutmaningar.

Nyckelfrågor i våra gemensamma utmaningar är att verka för större konnektivitet och att skapa förutsättningar för tillförlitlig digital innovation och datadriven innovation. D9+ länderna har en viktig roll att driva på dessa frågor genom att t.ex. identifiera luckor och möjligheter till fördelaktigt transatlantiskt samarbete. D9+ länderna kan också bidra genom att påverka och öka engagemanget i EU och hos andra relevanta aktörer via inflytelserika plattformar såsom OECD, WTO och även FN.

Det finns utmaningar vad gäller transatlantiskt samarbete i digitala frågor. En av de mest akuta frågorna för näringslivet är dataflödesfrågan och behovet att få till en ny mekanism som möjliggör rättssäkra dataöverföringar mellan EU och USA. Dagens principiella överenskommelse mellan EU och USA är därför ett välkommet steg i rätt riktning.

Tillgången till god uppkoppling och digitala verktyg har räddat många företag under pandemin. Men det som kommer vara viktigt framåt är hur vi på riktigt och på bred front använder oss av data, AI och robotisering för att möta våra gemensamma utmaningar. Den teknik som behövs är kostsamt och ofta förenad med stor risk, inte minst med hänsyn till rättsosäkerhet och oro för blivande lagstiftning.

I EU pågår ett intensivt arbete att ta fram nya lagstiftningsförslag inom det digitala området. Den tekniska utvecklingen kräver nya eller uppdaterade regler, men det är viktigt att reglerna inte bara begränsar utan också främjar investerings- och innovationsviljan hos företag. Det är också viktigt att dessa filer träffar rätt sett till den övergripande tredjelandsrelationen med USA. Likalydande lagstiftning är svårt att få till, men lagstiftningen bör så långt som möjligt vara kompatibel.

Det krävs också gemensamma normer och standarder kopplat till ny teknik. Här har EU ett eget viktigt hemarbete att göra för att tillsammans med USA kunna ”sätta standarden” för nya teknikområden av strategisk vikt. Problemet är att det finns stora fördröjningar inom det europeiska standardiseringssystemet som gör att europeiska standarder (och därav lagstiftning) får svårt att följa den senaste teknologiska utvecklingen vilket även begränsar den tekniska överenstämmelsen mellan europeiska och internationella standarder. Vi är bekymrade att EU kommissionen vill agera före marknaden på flera områden (i synnerhet områden kopplat till grön teknikutveckling) och ta alltmer ”ansvar” för att även ta fram tekniska specifikationer själva. Vi har inte samma problem med marknadsdrivna standarder – som generellt sett utvecklas snabbare och blir mer innovationsfrämjande.

Svenskt Näringsliv har i tillägg till ovan och tillsammans med våra systerorganisationer från de olika D9+ länderna tagit fram detta gemensamma brev med rekommendationer för det transatlantiska samarbetet. Se pdf nedan.

Dataanvändning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist