Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 januari 2019

SFI med hjälp av ny teknik

Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.

Sandra Sjölander, vd för Swedish for Professionals.

Sedan starten för fyra år sedan har Swedish for Professionals utbildat mer än 3 000 medarbetare vid företag från hela Sverige i svenska. Idén föddes av den digitala profilen Claudia Olsson, som såg ett behov hos företag att kunna utbilda sina utländska medarbetare i svenska på ett effektivt sätt med hjälp av ny digital teknik och ett mer modernt förhållningssätt till lärande.

– Tanken var att skapa en mer innovativ, kreativ och relevant undervisning kopplad till affärslivet och de vardagliga situationer man ställs inför och där deltagarna blir mer involverade i sitt eget lärande, berättar Sandra Sjölander, vd för Swedish for Professionals sedan drygt ett år tillbaka.

Den lärarledda delen av utbildningen hålls ute på företagen, för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för medarbetarna. Utbildningen leds av språkcoacher i små grupper på vanligtvis två till fem personer eller via individuell undervisning och är skräddarsydd för det aktuella företaget.

– När grupperna är mindre får alla mer utrymme att öva på att tala svenska. Det innebär också att alla kan få sin individuella uppmärksamhet och att språkcoachen får en bra överblick över vad deltagarna behöver träna mer på, säger Sandra Sjölander.

Varje lektion utgår från ett användbart tema, till exempel ”affärsmötet”. Med hjälp av olika digitala verktyg kan man sedan läsa på och förbereda sig innan och mellan lektionerna. Förutom samlat material från alla kurstillfällena finns också grammatikvideor på olika nivåer och annan mer generell kunskap för den som vill fördjupa sig. Utöver det har Swedish for Professionals också utvecklat en egen spel-app, En or ett och fler spelifierade lösningar är på gång.

– Med En or ett kan man snabbt lära sig om det ska vara en eller ett framför ett substantiv. Den här typen av spelifiering är ett mycket roligare sätt att lära sig än att bara läsa orden i en lista och triggar igång belöningssystemet på ett helt annat sätt, säger Sandra Sjölander.

Tillsammans med rekryteringsföretaget Incluso har Swedish for Professionals också haft en kombinerad trainee- och språkutbildning för nyanlända akademiker under 16 veckor. Utbildningen omfattade personer med etableringsstöd från Arbetsförmedlingen och när den var slut hade sju av de tio deltagarna fått jobb på sina praktikplatser.

– Alla som deltog i programmet var otroligt nöjda och det är flera som har fortsatt utbytet med språkcoacherna även efter programmet. Nu ser vi att fler kommuner är intresserade av samarbeten på olika sätt, berättar Sandra Sjölander.
Ett av målen är att kunna bli upphandlade och komma ifråga för SFI-utbildning och diskussioner förs nu med ett par kommuner.

– Språket har så otroligt stor betydelse för integrationen. Vi tror att vi har mycket att tillföra här, eftersom vi ser att vår modell ger så bra resultat, säger Sandra Sjölander.

Hon tycker att en av de största utmaningarna just nu för att bli SFI-leverantör handlar om att upphandlingsreglerna är för rigida och inte anpassade så att man kan nå kvalitet och goda resultat genom olika typer av undervisning och lärandemodeller.

– Vi står för hög kvalitet som vi hela tiden följer upp med våra kunder och är otroligt måna om att de är nöjda. Därför tycker vi också att det är viktigt att mäta utbildningen vad gäller resultat och kundernas upplevelse – det vill säga kvalitet, säger Sandra Sjölander.

Hon påpekar att det därför är ett visst problem att upphandlingskraven idag är baserade på statiska krav på ingångsvärden som inte uppdaterats utifrån nya utbildningslösningar, snarare än på resultatet.

– Dessutom fångar inte nuvarande upphandlingar upp de möjligheter som digitaliseringen skapat för uppföljning och kvalitetsmätning. Men vi ser att flera kommuner börjar våga tänka nytt och söker efter nya lösningar precis som i näringslivet. Det gör att vi ser positivt på framtiden och är övertygade om att vi kommer att kunna hitta en gemensam väg, säger Sandra Sjölander.

Swedish for Professionals


Vd
: Sandra Sjölander.
Grundar
e: Claudia Olsson, vd för konsultbolaget Exponential som hon också grundat, tongivande digital profil och utsedd till ”young global leader” av World Economic Forum samt en av Europas främsta unga ledare under 40 år.
Verksamhe
t: Utbildningsföretag inriktat på svenska språket. Främst skräddarsydda utbildningar för företag med utländska medarbetare, men erbjuder även kulturell träning.
Medarbetar
e: Cirka tolv på huvudkontoret, samt ett åttiotal språkcoacher runtom i landet.
Start
år: 2014.

Offentlig upphandlingUpphandling
Skriven avSara Bergqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist