LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 oktober 2018

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.

Birgitta Laurent, upphandlingsexpert, ser flera fördelar med e-faktura.

E-faktura ersätter pappersfaktura vid offentligt upphandling från första april nästa år. Företag som vill kamma hem kontrakt måste leva upp till kraven i den nya lagen samtidigt som offentlig sektor är skyldig att ta emot elektroniska fakturor.

Det gäller bara offentliga upphandlingar, oavsett belopp, som har påbörjats efter att lagen trätt ikraft. Befintliga avtal påverkas inte. Företag som underlåter att e-fakturera riskerar vitesbelopp.

Birgitta Laurent, upphandlingsexpert, ser flera fördelar med de nya reglerna. Det är miljövänligt, billigt, tidsbesparande, minskar risken för att fakturor försvinner på vägen till beställare och ger effektivitetsvinster för den offentliga sektorns 210 000 leverantörer.

– För företagen gäller det att se över flödet med pappersfakturor och bestämma hur det ska se ut framöver. För beställare blir det lättare att matcha fakturor med avtal, följa upp att man får det man beställt. Dessutom är det lättare att komma åt avtalsbrott.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) uppskattar att samhället sparar 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod, skriver Offentliga Affärer.

Enligt branschorganisationen Företagarna, är det viktigt att offentliga aktörer erbjuder en så kallad fakturaportal åt de företag som inte har ett eget systemstöd för e-fakturor. Där kan företag manuellt registrera sin faktura, som sedan genererar en e-faktura till kommun, landsting eller andra myndigheter.

Ett annat sätt, är att ansluta företaget till PEPPOL, ett europeiskt nätverk för e-handel, som erbjuder gemensamma standards och dokument, men även är en mötesplats för säljare och köpare.

Företag som känner sig osäkra kan ta del av den information som Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har tagit fram och som ger stöd och utbildning till såväl leverantörer som myndigheter.

Webb-tv: Tips och råd

Myndigheten för digital förvaltning

PEPPOL

Offentlig upphandlingUpphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist