Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET28 februari 2018

Vinststopp kan försvåra lärarkrisen

Ett vinststopp inom välfärden kommer att ytterligare försvåra Sveriges lärarkris. Två nya undersökningar visar nu på långtgående risker med regeringens lagförslag. "Skolor som lärare uppskattar kan komma att hotas av nedläggning", säger Karin Rebas.

Foto: Berit Roald TT

”Det skulle strypa oss långsamt”. Så beskrev nyligen Claes Bromander, delägare i Växjö Fria Gymnasium, förslaget om vinsttak för välfärdsföretagen. Ett i mängden vittnesmål från företagare som har svårt att se sina verksamheter överleva om regeringens politik blir verklighet.

Två nya undersökningar kan nu visa att effekterna riskerar bli betydligt mer långtgående än så.

Endast hälften av friskollärarna skulle söka sig till en kommunal arbetsgivare om deras nuvarande arbetsplats skulle tvingas stänga. Det visar en mätning gjord av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

– Lärarna är skolans viktigaste resurs. I en situation med stor lärarbrist, som förväntas bli än värre under kommande år, så är varje enskild lärare viktig att ha kvar i yrket, säger Karin Rebas, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Friskollärare är nöjdare

Bilden får dessutom stöd från ytterligare en undersökning.

Lärare i friskolor ger sin arbetsplats bättre omdömen än lärare i kommunala skolor. I rapporten Vad tycker lärarna kan Svenskt Näringsliv visa att friskollärare ger högre betyg åt sin arbetsplats – på alla punkter.

– Det här är en gedigen undersökning som tydligt visar att lärarna själva tycker att friskolorna fungerar bättre, säger Tobias Krantz, ansvarig för utbildningsfrågorna på Svenskt Näringsliv.

– Många anser att det är viktigt att lyssna på lärarna i den skolpolitiska debatten – och det har vi gjort, fortsätter han.

Attraktiva arbetsplatser hotas

Undersökningarna målar upp en tydlig bild. Lärarna trivs i friskolor och tror på den undervisning som bedrivs där. I SCB:s undersökning var det mer än en tredjedel av lärarna, 36,6 procent – som beskrev att det är bättre förutsättningar att både utvecklas och göra ett bra jobb på friskolor och skolor med privata utbildningssamordnare.

– Regeringens förslag om vinstbegränsningar riskerar att leda till att skolor som lärare uppskattar läggs ned. Detta försämrar den redan utsatta situationen för svensk skola, säger Karin Rebas.

Fakta: SCB-undersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden oktober – december 2017 en enkätundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Populationen av lärare utgjordes då av
23 125 lärare vid skolor med en-skild/fristående huvudman och lärare hos privat utbildningsanordnare inom Komvux och SFI.

Urvalet bestod av 2000 lärare.

Det var totalt 950 lärare som besvarade frågeblanketten vilket var 47,5 procent av urvalet.

För varje svarande person har en vikt beräknats och använts. Syftet med detta är att kunna redovisa resultat för hela populationen och inte bara för de svarande.
Se hela undersökningen: Privata alternativs betydelse för lärare.pdf

Fakta: Vad tycker lärarna?

I rapporten undersöks hur lärarnas omdömen om sin skola skiljer sig åt, beroende på typ av arbetsgivare – kommun, aktiebolag/handelsbolag, ideella föreningar/stiftelser eller ekonomiska föreningar.

Omdömena täcker 19 områden, bland annat rektorns pedagogiska ledarskap, utveckling av utbildningen, stimulans och utmaningar, hur betygsättningen fungerar, hur systemet för särskilt stöd till eleverna fungerar och möjligheten till kollegialt samarbete.

Data har samlats från Skolinspektionens Skolenkäten och omfattar grundskolor som deltog i enkäten vårterminen 2015–höstterminen 2017. Flertalet skolor i landet är inkluderade.

Läs rapporten: Vad tycker lärarna? En analys av den pedagogiska personalens attityder kring hur kommunala och fristående grundskolor fungerar

Villkoren för privata välfärdsföretagUtbildningVälfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist