Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 december 2020

Covid-19-lag bör reglera kompensation till drabbade verksamheter

Svenskt Näringsliv anser att det behövs en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19. En sådan lag måste även reglera kompensation till verksamheter som drabbas av exempelvis nedstängningar. Det framgår av Svenskt Näringslivs remissvar på promemorian Covid-19-lag.

”Den situation vi har nu, med råd och restriktioner som drabbar företagen men där de inte åtföljs av kompensation, försätter företagen i en omöjlig situation. Därför måste riksdagen skyndsamt kallas in för att besluta om snabbare och mer kraftfulla krisåtgärder”, säger vd Jan-Olof Jacke. Foto: Fredrik Sandberg/TT

– I lagen bör det tydligt framgå att ersättning för inskränkningar som kan få negativa effekter för näringslivet måste hanteras av staten i samband med varje beslut om restriktioner, säger vd Jan-Olof Jacke.

Svenskt Näringsliv anser att det i lagförslaget finns oklarheter som måste förtydligas. Till exempel föreslås möjligheter att införa åtgärder som inte definieras närmare. 

– När staten påför näringslivet olika former av restriktioner eller griper in i grundläggande fri- och rättigheter är det viktigt att bärande rättsprinciper följs. Regleringarna måste vara nödvändiga, proportionerliga och förutsebara. För att skapa åtgärder med både hög precision och bra balans mellan olika intressen behövs en nära dialog med näringslivet.

– De skärpta restriktioner och rekommendationer som nyligen införts för att dämpa smittspridningen gör att många företag nu befinner sig i ett extremt utsatt läge. Det gäller inte minst företag inom handeln, besöksnäringen och persontrafiken. Den situation vi har nu, med råd och restriktioner som drabbar företagen men där de inte åtföljs av kompensation, försätter företagen i en omöjlig situation. Därför måste riksdagen skyndsamt kallas in för att besluta om snabbare och mer kraftfulla krisåtgärder, säger Jan-Olof Jacke. 

Corona och covid-19Återstarta Sverigecoronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist