NYHET12 mars 2022

”EU-samarbetets styrka vilar på öppenhet och fri konkurrens” 

Kriget i Ukraina påverkar hur vi samarbetar internationellt. Ett starkt och globalt konkurrenskraftigt Europa, stadigt förankrat i våra demokratiska värderingar, är en tillgång vi aldrig får tumma på, skriver vd Jan-Olof Jacke och Anna Stellinger, chef Internationella och EU-frågor.

Ukrainakriget sätter EU på prov. Vägen framåt är att bygga på våra styrkor: ett Europa som står lika stadigt i våra värderingar som i vår globala konkurrenskraft, skriver vd Jan-Olof Jacke och Anna Stellinger, chef Internationella och EU-frågor.Foto: Christine Olsson/TT/Ernst Henry Photography

Den ryska invasionen av Ukraina och det lidande som den ukrainska civilbefolkningen utsätts för har mobiliserat våra samhällen. Det gäller nationellt i Sverige och i de samarbeten vi deltar i militärt och politiskt. Företagen är en viktig del av mobiliseringen och det svenska näringslivet har inte bara ställt sig bakom de sanktioner som nu införts, många företag har gått betydligt längre och fryst eller helt avslutat sina aktiviteter i Ryssland.

Vi talar varje dag med svenska företag som försöker hjälpa och trygga sina medarbetare i Ukraina och som hjälper till på de sätt som står till buds – genom att skänka förnödenheter, sina egna produkter eller pengar till människor i nöd och på flykt. Alla vittnar om att det är självklara beslut i en tid då vi alla måste göra uppoffringar, men även om ett starkt engagemang bland medarbetare, kunder och ägare.

Hur länge kriget kommer att vara vet vi inte, men vi vet att konsekvenserna blir långsiktiga. Vi vet heller inte hur det kommer påverka också oss mer direkt här i Sverige. Att näringslivet är en del av totalförsvaret och att Svenskt Näringslivs medlemsföretag nu förbereder sig är en viktig del av vårt lands samlade beredskap.

Näringslivet viktig del i samhällets motståndskraft

Erfarenheterna från pandemin och den pågående krisen visar att företagen och näringslivet är en viktig del av vårt samhälles motståndskraft och förmåga att anpassa sig till nya och svåra förhållanden. Svenska företag både kan och vill göra en insats. Det är en stor tillgång för vårt samhälle.

Det finns en insikt om vilka mänskliga, demokratiska och ekonomiska värden som står på spel. 

Kriget kommer också att påverka hur vi samarbetar internationellt. På några dagar samlades ett tidigare delvis splittrat EU. Det finns en insikt om vilka mänskliga, demokratiska och ekonomiska värden som står på spel och att de är värda att försvara. Sedan förra torsdagen har Europas ledare fattat en rad historiska beslut om att stödja Ukraina, hantera flyktingvågen och införa stränga sanktioner mot Ryssland.

EU och Europasamarbetet finns också i centrum av konflikten. Under pågående strider skrev den ukrainske presidenten Zelensky på sitt lands ansökan om EU-medlemskap och regeringarna i Georgien och Moldavien har följt efter.

Europeiska unionen är en global aktör med stor tyngd: EU utgör en av världens största ekonomier, är öppet mot omvärlden och står stadigt i gemensamma demokratiska värderingar. Att vara del av samarbetet har stora ekonomiska och politiska fördelar för medlemsländerna. Vi tar mycket av detta för givet, men det är ingen slump att stödet för EU stadigt växer också i Sverige. Och det är uppenbart att EU har utomordentligt stor dragningskraft på länder utanför unionen.

Låt inte kriser bygga murar

Kriget kommer att dominera europeisk debatt för överskådlig tid. Men i den debatten kommer ekonomi, konkurrenskraft och hur vi vill utveckla EU också behöva ha en roll. Det är viktigt att vi inte drar fel slutsatser av det som händer och vänder Europa inåt. Att konflikter och kriser inte blir en förevändning för att isolera Europa eller bygga murar mot omvärlden. Fördjupande av den inre marknaden och stärkta handelsrelationer – inte minst över Atlanten och med likasinnade världen över – är tvärtom strategiskt viktigt för att bygga både vår egen och andras säkerhet.

I veckan kallade EU:s ordförandeland Frankrike till ett informellt toppmöte. Kriget i Ukraina stod såklart i fokus, men stats- och regeringscheferna diskuterade också en ny ”tillväxtmodell” för Europa. Tyvärr bygger denna tillväxtmodell på ett EU som skyddar sig genom att sluta sig. Det finns områden där det alldeles uppenbart finns skäl att stärka Europa och den ”strategiska autonomin” som diskuteras flitigt sedan lång tid tillbaka, men innehållet i den deklaration som antogs är oroväckande. Flera av förslagen riskerar att slå mot det som faktiskt är en av EU:s avgörande styrkor: ett starkt och konkurrenskraftigt Europa öppet mot omvärlden.

En centralstyrd industripolitik, där Europa på politisk väg ska stötta utvalda tekniker och företag kommer att försvaga den europeiska konkurrenskraften. Sund konkurrens ersätts av en idé om att det är politiken som styr och bäst ”väljer vinnare” bland företag och tekniska lösningar. Detta kommer försvaga EU och Europa. Framför allt ekonomiskt, men också som en global aktör och som ledande i omställningen mot hållbarhet och minskade klimatutsläpp. 

Vår ekonomi, konkurrenskraft och förmåga att sätta globala standarder är en grundsten i EU och Europas internationella lyskraft och styrka. Kriget och pandemin ställer nya krav både på EU och Sverige. Ett starkt och globalt konkurrenskraftigt Europa, stadigt förankrat i våra demokratiska värderingar, är en tillgång vi aldrig får tumma på.

När EU sätts på prov med krig på vår kontinent, behöver vi välja väg. Vägen framåt är inte mer slutenhet och högre murar, gömda bakom svepande begrepp som ”strategisk autonomi”. Vägen framåt är att bygga på våra styrkor: ett Europa som står lika stadigt i våra värderingar som i vår globala konkurrenskraft. 

Debattartikeln publicerades först i Di.se

Rysslands anfallskrig mot Ukraina
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist