NYHET27 september 2023

Så blir Scania hållbart genom att ha stenkoll på leverantörerna

Att hålla koll på inköpskedjorna genom kategoristyrning är grundläggande om företag vill agera hållbart, menar experten Jonathan O´Brien. Scania har genomfört idéerna i praktiken. ”Vi har granskat och tvättat ur hela leverantörsbasen”, säger Scanias vice inköpschef Daniel Strand.

Scania säkerställer hållbarhet inom hela leveranskedjan.Foto: Jonas Ekströmer/TT

Varje år upphandlas offentliga varor och tjänster för över 800 miljarder kronor, cirka 19 procent av Sveriges BNP. Samtidigt är många företag beroende av sina leveranskedjor för att kunna leverera sina varor och tjänster.

Genom att använda sig av kategoristyrning kan man som organisation få bättre kontroll på sina leveranskedjor, och därmed se till att agera effektivare, minimera risker samt bli mer hållbar.

Metoden är ett sätt att organisera och styra inköp och upphandling. Inköpen organiseras utifrån inköpskategorier (exempelvis fordon och mobilitet) som organiserar hela kommunen eller företagets arbete med dessa varor eller tjänster. Vid kategoristyrning läggs stort fokus på analys, strategisk planering och marknadsdialog. Syftet är att få en bra bild av vilka inköp man gör, vilka behov verksamheterna har och vilka alternativ som finns på marknaden. Därmed kan man göra så bra affärer som möjligt.

”Vi vet ofta inte hur våra leveranskedjor ser ut”

På ett seminarium om kategoristyrning, som Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och Upphandlingsmyndigheten arrangerade tillsammans, förklarade Jonathan O´Brien varför det är så viktigt att få en bra bild över sina leveranskedjor.

– Vi vet ofta inte hur våra leveranskedjor ser ut och hur dessa påverkar den sociala och miljömässiga hållbarheten. Vi vet helt enkelt inte hur ohållbara vi är, säger han.

– Om man som organisation vill bli hållbar så ligger 50–70 procent av det man kan göra i värdekedjorna.

Jonathan O´Brien menar att det finns mycket att vinna på att jobba kategoristyrt.

– Genom att lista vad leveranskedjorna bidrar till kan man hantera risker. Det kan handla om att förebygga prishöjningar till följd av krig och konflikter, eller undvika att jobba med underleverantörer som är socialt ohållbara eller inte miljövänliga, förklarar han.

– Att på ett grundläggande sätt gå igenom hela ens leveranskedja kommer kosta ekonomiskt på kort sikt, men på längre sikt vara väldigt fördelaktigt eftersom man kommer kunna ta bättre beslut som är mer effektiva, använda mindre resurser och som dessutom är hållbara och skapar värde.

Ska genomsyra hela inköpskedjan

Han menar att en organisation måste sätta ett tydligt mål som genomsyrar alla inköp man gör.

– Man måste börja med att lista ut vad vi som organisation vill uppnå.

Sen måste ansvariga fråga sig hur långt vill organisationen gå för att lyckas med detta? Efter det sätts ett mål och en strategi för att lyckas.

– Man måste titta på tre saker: Vad köper vi? Vem köper vi ifrån? Och vad har vi för leveranskedjor?

Scanias vice inköpschef Daniel Strand håller med Jonathan O´Brien, och förklarar hur företaget har gjort för att säkerställa hållbarhet inom leveranskedjan.

– Vi har granskat och tvättat ur hela leverantörsbasen, reviderat allt mot våra standards och sett till att alla leverantörer uppfyller våra krav. Det här finns med i hela affärsbeslutet, och då väger vi in hållbarhet, kvalitet och teknologi, berättar han.

– Det är lätt att säga att man jobbar med hållbarhet, men det är otroligt svårt. Man behöver bryta ner det i konkreta ”hot spots”. Vi har till exempel jämfört en diesellastbil och en ellastbil och räknat ut hur mycket de släpper ut under hela leveransprocessen. Med den informationen kan man rikta inköpen på ett exakt sätt. Inom våra upphandlingar med leverantörer kräver vi nu att leverantörerna använder grön energi. Det blir en del av beslutsunderlaget.

”Vi finns inte om vi inte förhåller oss till detta”

Daniel Strand menar att det är en avgörande fråga för Scania att jobba kategoristyrt.

– Tolv procent av Sveriges utsläpp är av vägtransporter. Fem procent av världens utsläpp är från lastbilar. Vi finns inte om vi inte förhåller oss till detta, säger han.

Per-Arne Jonsson är expert på konsultbolaget EFFSO, som är specialiserat på inköp. Han menar att kategoristyrning är helt avgörande för att jobba hållbart, och uppmanar organisationer till att se över sina inköp.

– Jag har läst många fantastiska hållbarhetspolicys. Men steget till handling uteblir tyvärr ofta. Det räcker inte med att säga att vi som organisation ska vara hållbara i allt vi gör, säger han.

– Det här bygger man över tid. Man löser inte alla hållbarhetsfrågor i en upphandling. Börja gräv där du står. Man lär sig längs vägen, avslutar han.

Offentlig upphandlingKategoristyrning - seminarieserieKategoristyrning
Skriven avErik Ekerlid
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist