NYHET17 december 2021

Tre frukostseminarier om kategoristyrning

Under hösten 2021 har Svenskt Näringsliv tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och SKR genomfört tre frukostseminarier på temat Kategoristyrning. 

Huvudansvarig f√∂r seminarium nr 2 var Svenskt N√§ringsliv och Ellen Hausel Heldahl som bjudit in Effso¬īs kategoristyrningsexpert Per-Arne Jonsson samt Scanias vice ink√∂pschef Daniel Strand.¬†

Vad är kategoristyrning?

Kategoristyrning är inte att likställa med att dela in inköpen i kategorier. Det är mycket mer. Tyngdpunkten ligger i det engelska begreppet management. I kategoristyrning delar man in organisationens spend (inköpsvolym) av varor och tjänster i olika grupper beroende på vilken funktion dessa varor och tjänster har. Exempelvis kan en kategori röra livsmedel och en annan kategori konsulttjänster. Genom kategoriindelningen kan organisationen arbeta tvärfunktionellt och tvärprofessionellt. Teamet hanterar produkterna och tjänsterna inom kategorin och ansvarar för kontakterna med leverantörsmarknaden och enskilda leverantörer. Processen är strukturerad på så sätt att den aktivt lyfter fram historiken, identifierar och implementerar de affärsmöjligheter som kan generera ett betydande värde för organisationen.

Inköpsfunktionen har potential att skapa bästa möjliga värde i alla organisationer. Dessa värden kan vara av olika art, t.ex. besparingar, minskade kostnader, hållbarhet, riskminimering, innovationer eller ökad effektivitet. Vilket värde som är viktigast för organisationen varierar beroende på vad som händer i omvärlden, till exempel demografisk utveckling, skatteintäkternas nivåer, minskande eller ökande befolkningstal och låg eller högkonjunktur. Med hjälp av ett värdebaserat tillvägagångssätt kan organisationer använda kategoristyrning för att uppnå viktiga mål och syften.

De tre frukostseminarierna visar på exempel hur kategoristyrning kan bidra till de mål och visioner som borde ligga till grund för allt inköpsarbete.

Huvudansvarig för seminarium nr 1 var SKR och Karin Peedu som bjudit in Addas kategorichef Mia Fiari Söderholm samt Alvestas Johan Johansson och Danielle Berggren som berättade om sin syn och erfarenhet av kategoristyrning.

Huvudansvarig f√∂r seminarium nr 2 var Svenskt N√§ringsliv och Ellen Hausel Heldahl som bjudit in Effso¬īs kategoristyrningsexpert Per-Arne Jonsson samt Scanias vice ink√∂pschef Daniel Strand. P√• seminariet visas hur privat och offentlig sektor arbetar med modellen, vad som skiljer dem √•t men framf√∂r allt likheterna.

Huvudansvarig f√∂r seminarium nr 3 var Upphandlingsmyndigheten med Maria √Ėhman som samtalar med ink√∂pscheferna Emma Breheim fr√•n Lule√• kommun, Martin Kruse fr√•n Arbetsf√∂rmedlingen och Ann-Sofie Lillberg fr√•n region S√∂rmland/ V√§stmanland om deras arbete med kategoristyrning.

Offentlig upphandling
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist