LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 januari 2021

Tuffa tag mot konkurrensbrott

Konkurrensverket får utökade befogenheter att beivra överträdelser mot konkurrensreglerna. ”Företag bör skaffa sig kännedom om de mest centrala förändringarna och särskilt hur det förändrar myndighetens rättigheter vid platsundersökningar”, skriver konkurrensexperten Stefan Sagebro. 

Konkurrensverkets utökade befogenheter skapar förutsättningar för ökad effektivitet, kan underlätta internationellt samarbete och stärker myndighetens ställning, enligt Svenskt Näringsliv.

Det är i skrivande stund, cirka en månad kvar innan Konkurrensverket får utökade befogenheter i sitt arbete att beivra överträdelser mot konkurrensreglerna och säkra väl fungerande marknader. Förändringarna är i stora drag bra, och Svenskt Näringsliv har under lagstiftningsprocessen välkomnat förändringarna. De skapar förutsättningar för ökad effektivitet, kan underlätta internationellt samarbete och överlag stärka myndighetens ställning. Det tror vi är viktigt, inte minst med tanke på Konkurrensverkets viktiga preventiva roll och hur snabbt marknaderna förändras genom digitalisering och globalisering.

Vilka är då de största nyheterna? Om detta kan man få sig till livs via diverse artiklar och webbinarier, men här kommer en kort sammanfattning:

  • Den så kallade beslutanderätten – Konkurrensverket ges befogenhet att fatta beslut i första instans i ärenden om konkurrensskadeavgift, istället för att vända sig till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) som nu är fallet. Besluten kommer även fortsättningsvis att kunna överklagas till PMD samt överinstans.
  • Utredningsskadeavgift – om företag inte samarbetar vid platsundersökningar (ofta kallat gryningsräder) så kan Konkurrensverket besluta om utredningsskadeavgift som kan uppgå till en procent av företagets omsättning.
  • Utökade befogenheter vid platsundersökningar – Konkurrensverket ges större möjligheter att ta del av digital information, att ta med sig material för undersökning (även originalhandlingar) och att försegla företagslokaler m.m. Konkurrensverket kan också genomföra undersökningar hos privatpersoner kopplade till företaget som är föremål för utredning.
  • Regler för företagssammanslutningar – medlemmar i en företagssammanslutning kan bli betalningsskyldiga om sammanslutningen överträtt konkurrensreglerna.

På det hela taget är det stora förändringar som snart införs, och det kan vara på sin plats att som företag se över sina eventuella riktlinjer och guider för hur konkurrensfrågorna ska hanteras, särskilt vid platsundersökningar.

Stefan Sagebro
Foto: Ernst Henry Photography AB

Den nya beslutanderätten kommer nu gälla för alla konkurrensmål – utom när det är en offentlig aktör som bryter mot regelverket. Endast vid ärenden som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet kommer Konkurrensverket även fortsättningsvis vara tvungen att vända sig till domstol i första instans för att försöka beivra överträdelser mot regelverket. Det saknas anledning till varför en annorlunda ordning skulle gälla i dessa ärenden, och Svenskt Näringsliv uppmanar därför regeringen att se över hur en beslutanderätt även kan införas på detta område.

Det är också dags att utreda hur dessa regler kan bli än mer effektiva och ändamålsenliga, med tanke på att reglerna har funnits i över tio år nu. Svenskt Näringsliv har presenterat förslag på hur regelverket kan vässas, kanske kan dessa förslag ligga till grund för ett effektivare regelverk som minskar problemet med osund konkurrens från offentliga verksamheter, något som fortfarande är ett stort problem för många företag.

Konkurrens
Skriven avStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist