NYHET25 september 2019

Allvarlig kompetensbrist hotar svensk forskning

IVA har presenterat en ny FoU-barometer. Den visar på en skriande kompetensbrist bland svenska forskningsföretag. Fyra av tio företag uppger att det är svårt eller mycket svårt att få tag på forskande personal, enligt undersökningen.

Förutom kompetensförsörjning gör företagen tummen ned när det gäller bostadspolitik och skattepolitik. Expertskatten är otillräcklig och krånglig.

Sammantaget innebär bristerna att Sverige tappar investeringar i forskning. Företagen kan inte expandera sin verksamhet utan måste antingen lägga ner eller omlokalisera. För det senare råder inte brist på alternativ. Tvärtom är konkurrensen mellan länder om företagens FoU knivskarp.

I sin senaste budgetproposition skriver regeringen att trots att de statliga anslagen till FoU har ökat med närmare 50 procent sedan 2008 så har Sveriges konkurrenskraft inte ökat.

Det är tydligt att det är någonting som inte fungerar. För trots den statliga expansionen har Sverige de senaste decennierna tappat 10-tals miljarder i privata forskningsinvesteringar, mätt som andel av BNP.

Resultatet av IVA:s FoU-barometer är i linje med tidigare undersökningar från Svenskt Näringsliv. Vi har pekat på Sveriges bristande konkurrenskraft och efterfrågat reformer.

Utvecklingen måste nu vändas. Sammantaget är utmaningarna omfattande och svåra. Men alternativet, att inte göra någonting alls, är värre. Då riskerar Sverige på allvar positionen som framstående forskningsnation.

I regeringens kommande forskningsproposition krävs ett bredare grepp kring villkoren för företagens forskning i Sverige. Det krävs forskning av hög kvalitet och relevans. Det krävs också ett konkurrenskraftigt skattesystem, bra skolor och tillgång till bostäder för de forskare som väljer att komma till Sverige. Vi kan inte längre sitta still i båten. Nu krävs reformer som gör skillnad.

KompetensutvecklingForskningspolitikForskning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist