NYHET7 februari 2023

Företagen: Utan mer el tvingas vi avstå investeringar

Av de företag som spår att elbehovet ökar kraftigt de kommande fem åren uppger drygt hälften att produktionen stagnerar om de inte får den el de behöver, och att de dessutom tvingas avstå investeringar. Fyra av tio varnar för att klimatarbetet försvåras.

Mer elkraft är avgörande för att Sverige ska klara den gröna omställningen, säger vd Jan-Olof Jacke. Foto: Johan Nilsson/TT, Christine Olsson/TT

I Svenskt Näringslivs senaste Företagarpanel har företagen fått svara på frågor om vilka konsekvenser som uppstår om behovet av ytterligare elkraft inte kan infrias. Bland företagen som ser ett ökat elbehov de fem kommande åren är siffrorna alarmerande, enligt Företagarpanelen.

– Det är näringslivet som leder den gröna omställningen, och elbehovet kommer att mer än fördubblas till 2045. Därför behöver vi all fossilfri el vi kan få, säger Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.

Elbehovet kommer att mer än fördubblas till 2045.

54 procent av företagen som ser ett ökat elbehov kommer att avstå eller senarelägga investeringar om behovet av elkraft inte kan levereras. 52 procent bedömer att produktionen stagnerar eller minskar och 41 procent att klimatarbetet försvåras.

– Det visar med all önskvärd tydlighet hur avgörande mer elkraft är för att Sverige ska klara den gröna omställningen, säger Jan-Olof Jacke.

Svenska företag har stor potential att ta ledartröjan i omställningen och skapa klimatnytta både på hemmaplan och globalt genom export, menar han.

– Investeringarna i klimatomställningen kommer att ske. Frågan är bara om de sker här i Sverige eller någon annanstans. Jag hoppas att Sverige kan fortsätta vara ett föregångsland, säger Jan-Olof Jacke.

ElsystemetKraftsamling elförsörjning och tillstånd
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist