NYHET27 oktober 2022

Högkostnadsskydd för el nödvändig åtgärd 

Regeringen har idag tagit emot en begäran från Svenska kraftnät om att ta fram en lösning på hur ett högkostnadsskydd för höga elpriser ska kunna betalas ut till elkunderna. ”Det är viktigt att de akuta åtgärderna inte tar fokus från arbetet för kraftigt ökad fossilfri elproduktion och ett stärkt elnät”, säger biträdande chefsekonom Jonas Frycklund.

Biträdande chefsekonom Jonas Frycklund.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Bakgrunden är att Svenska kraftnät idag har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om att få använda så kallade flaskhalsintäkter till att finansiera en sådan åtgärd.

I Svenska kraftnäts ansökan föreslås en utformning av åtgärden, men inte hur utbetalningen till elkunderna ska ske. Därför har myndigheten nu bett regeringen att bistå med att ta fram en sådan lösning. Parallellt med Energimarknadsinspektionens handläggning av Svenska kraftnäts ansökan tar regeringen nu fram en lösning för utbetalningen.

– Detta är en nödvändig åtgärd, säger Svenskt Näringslivs biträdande chefekonom Jonas Frycklund.

– Det är viktigt att de akuta åtgärderna inte tar fokus från arbetet för kraftigt ökad fossilfri elproduktion och ett stärkt elnät. Flaskhalsintäkterna som finansierar högkostnadsskyddet tillhör egentligen elanvändarna. När Svenska Kraftnät inte klarar av att använda dem för att bygga bort brister i systemet är det rimligt att de återförs till de egentliga ägarna.

ElsystemetProjekt Kraftsamling Elförsörjning
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist