NYHET9 december 2022

Jacke om elkrisen: ”Läget är ytterst allvarligt”

Regeringen presenterade på fredagen flera åtgärder för att komma till rätta med ett ansträngt svenskt elsystem. Vd Jan-Olof Jacke välkomnar åtgärderna ”Detta är ytterst allvarligt”, säger han.

Regeringen höll pressträff om elsituationen på fredagsförmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson (M) konstaterade att elsystemet är ansträngt och bad svenska folket att spara el.Foto: Christine Olsson/TT

Tidigare har hushållen uppmanats spara på el för att minska höga elräkningar. Nu handlar det enligt statsminister Ulf Kristersson även om att minska risken för att hushåll ska behöva kopplas bort från elnät om elbrist uppstår. Därför bör även de som har råd att betala elräkningarna spara på elen.

– Nu vill vi be svenska folket att spara el också för att minska risken för bortkoppling, säger han på en presskonferens.

Ulf Kristersson pekar på att Sveriges största kärnreaktor, Oskarshamn 3, i dag tas ur drift tillfälligt för underhåll under tio dagar. Därmed är två av Sveriges kärnkraftsreaktorer ur drift. Samtidigt väntas kallt väder. Det innebär, enligt Kristersson, att risken för bortkoppling från elsystemet ökar.

Dessutom går nu i helgen Ringhals 3 på halv effekt för kontroll av generatorer.

Vd Jan-Olof Jacke, är bekymrad:

– Vi delar den bild som gavs på regeringens pressträff. Det är stor risk för extrema priser och en ökad risk för bortkoppling av elanvändare de kommande dagarna. Detta är ytterst allvarligt, säger han.

Regeringen ska nu ge Svenska kraftnät och Energimyndigheten i uppdrag att säkra ytterligare kapacitet innan årsskiftet.

I det här läget måste vi göra allt vi kan. Därför är det positivt att åtgärder vidtagits för att öka överföringskapaciteten från Norge.

Jan-Olof Jacke menar att åtgärderna måste införas snabbt.

– I det här läget måste vi göra allt vi kan. Svenska Kraftnät upphandlar nu kapacitet för mothandel, som möjliggör ökad överföring från norr till söder. Sverige kan också behöva öka importen från grannländerna. Därför är det positivt att åtgärder vidtagits för att öka överföringskapaciteten från Norge.

Han vill också att politikerna höjer blicken:

– Den minskade elproduktionen i södra Sverige ställer krav på omedelbara åtgärder, men vi måste också arbeta långsiktigt. Sverige kommer i framtiden behöva mer av all fossilfri energiproduktion, och att skapa förutsättningar för sådan måste ha högsta prioritet.

ElsystemetKraftsamling elförsörjning och tillstånd
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist