LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 oktober 2019

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.

Linda Flink Wredh porträttbild expert på energi och klimat på Svenskt Näringsliv
Klimatomställningen innebär en kraftig ökad elanvändning, konstaterar Linda Flink Wredh, expert på klimat energi på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ernst Henry Photography

Idag konsumeras totalt 124 TWh el i Sverige men år 2045 bedömer Svenskt Näringsliv att behovet kommer att vara cirka 200 TWh vilket är en ökning på 60 procent. Det motsvarar den sammanslagna elproduktionen i Finland och Lettland.

Det är framförallt den pågående elektrifieringen och klimatomställningen som driver på utvecklingen. Konsekvensen är att samhället och näringslivet kommer att efterfråga allt större mängder el och en väl fungerande infrastruktur för att transportera den på.

– Den kanske viktigaste anledningen till att vi startade det här projektet är att industrin såg ett hot med det nuvarande läget då man står inför en stor elektrifiering där fossil produktionskraft ska bytas ut mot el. Men vi kunde snart konstatera att det inte bara handlade om industrin utan om alla samhällssektorer. Därför beslöt vi att göra det här gemensamt i hela Svenskt Näringslivs sfär, konstaterade Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke på ett seminarium under fredagen där initiativet presenterades.

– Sen märker vi också en akut större oro när företag i framförallt de södra delarna av landet inte kan göra nyetableringar eller utvidgningar som en följd av att man inte kan få fram den eleffekt man efterfrågar, fortsätter han.

Redan idag är industrin en stor energiförbrukare och 2045 räknar Svenskt Näringsliv i sin prognos med att industrins förbrukning kommer att öka från dagens 50 TWh till mellan 82 och 102 TWh. Exempel på industriprojekt som kräver väldigt stora mängder el är stålföretaget SSAB:s arbete med att fasa ut koldioxid från produktionen samt cementindustrins projekt CemZero.

– Det är klimatomställningen som driver de här projekten och vi befinner oss i ett läge när flera branscher och sektorer står på tur att elektrifiera produktionen. Det kommer så klart att innebära en kraftig ökad elanvändning, menade Linda Flink Wredh, expert på klimat energi på Svenskt Näringsliv.

Transportsektorn siktar på nollutsläpp av växthusgaser

I transportsektorn finns det en målsättning om nollutsläpp av växthusgaser 2045 och även här spelar elektrifieringen en avgörande roll. Prognosen för branschens elanvändning är att den ökar med mellan 654 och 1 092 procent från dagens 2, 6 TWh till 31 TWh 2045.

– Jag kan konstatera att det kommer att krävas oerhört mycket el. Det är nästan som ett sekundärt stamnät som behöver byggas ut längs våra vägar, sa Henrik Henriksson, vd på Scania Group och ordförande för projektets styrgrupp.

Byggnader, bostäder, service och datacenter står idag för mer än hälften av den totala elanvändningen med sina 73 av de totalt 126 TWh. Här är osäkerheten större men Svenskt Näringsliv räknar med att elförbrukningen ökar med mellan 2 till 22 TWh fram till 2045.

– Det finns stora energieffektiviserings potential inom bostadssektorn som kan sänka behovet och vet vi inte hur många datacenter som väljer att belägga sin verksamhet till Sverige, kommenterade Linda Flink Wredh.

Energimixen måste säkra näringslivets konkurrenskraft

Svenskt Näringsliv vill samtidigt inte peka ut exakt vilket energislag, eller energimix, som ska klara av den här utmaningen.

– Vi har inga förutfattade meningar om hur energimixen ska se ut förutom att den ska klara av att säkra näringslivets konkurrenskraft. Det är vår utgångspunkt och vi går in i det här projektet med alla lösningar för ögonen, menade Jan-Olof Jacke.

– Det finns inte en gyllene lösning, utan vi ska titta på flera och breda lösningar. Men ansatsen är att de ska vara hållbara och med ett tydligt brukarperspektiv, sa Henrik Henriksson.

Svenskt Näringslivs prognos baseras främst på flera olika rapporter och analyser av energiläget som gjorts av organisationer och myndigheter de senaste åren.

Projekt Kraftsamling ElförsörjningElsystemetEnergi och klimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist