NYHET15 maj 2019

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.

– Mycket har hänt sedan energiöverenskommelsen träffades 2016. Nya fakta och bättre förståelse för utmaningarna gör att politikerna behöver diskutera frågor utöver de som ingår i överenskommelsen, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

– Nu måste skygglapparna bort. Vi har stora investeringar med långa ledtider framför oss och behöver baserat på fakta överväga alla alternativ som inte negativt påverkar klimatetsamt finna lösningar som är samhällsekonomiskt kloka.

Utmaningarna kan delas in i tre delar:

1. Elutmaningen – tillräckligt med el för att möta samhällets växande behov.

Elektrifiering till följd av klimatomställningen och nya elintensiva verksamheter leder till ett kraftigt ökat elbehov. Nya siffror från IVA pekar på att elbehovet kan öka med över 50 procent. Sverige står samtidigt inför en stor förnyelse av den befintliga elproduktionskapaciteten, upp till 70 procent av den befintliga kapaciteten behöver förnyas till 2045.

2. Effektutmaningen – tillräckligt med elproduktion alla timmar året runt.

Effektutmaningen växer i takt med en minskande andel planerbar elproduktion. Redan nästa vinter kan Sverige vara starkt beroende av elimport från andra länder. Problemen väntas därefter öka ytterligare i och med att planerbar produktionskapacitet faller bort.

3. Elnätsutmaningen: Elnäten måste klara den ökade efterfrågan.

Dagens elnät räcker inte till för att hantera nya och förändrade elbehov. I flera delar av landet hotar bristande kapacitet i elnäten redan att stoppa nya bostadsområden och företagsetableringar. Särskilt ansträngt är läget i de större städerna.

– För näringslivet är det centralt att vi klarar dessa utmaningar och gör det på ett sätt som är samhällsekonomiskt effektivt, säger Jan-Olof Jacke.

– Vårt mål är att elförsörjningen ska fortsätta vara en fördel för Sverige, och underlätta både klimatomställning och digitalisering.

Kraftsamling elförsörjning och tillståndElsystemetEnergi och klimat
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist