NYHET9 september 2022

Progressivt näringsliv driver klimatomställningen

Politiken måste sluta bromsa företagen som driver omställningen och istället ta till vara den otroliga möjlighet som näringslivets drivkraft skapar, skriver Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.

När en ny regering tillträder efter den 11 september, är det viktigt att det svenska näringslivets driv att ställa om och dess vilja att bli globalt ledande i klimatomställningen omhändertas, skriver Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.Foto: Perstorp/ Adam Ihse/TT

Att våra svenska företag ligger i framkant i omställningen till ett hållbart samhälle är ingen nyhet. Med flera fossilfria satsningar inom såväl industri som transportsektor och en snabb utveckling av cirkulära- och resurseffektiva affärsmodeller i flera branscher har Sverige goda förutsättningar att leda klimatomställningen globalt.

En ny rapport från UN Global Compacts (UNGC) Network Sweden bekräftar bilden av ett progressivt, svenskt näringsliv. Resultatet visar också att hållbarhetsarbetet är väl integrerat i en stor del av det svenska näringslivet, inte bara hos de företag som ligger längst fram. Av de närmare 900 svarande företagen ser en majoritet hållbarhet som en viktig del i det strategiska arbetet och har integrerat hållbarhet i såväl vision som affärsmål och företagets värderingar. En stor del av företagen ser också hållbarhetsarbetet som ett verktyg för att vara konkurrenskraftiga på marknaden – en viktig drivkraft som med rätt förutsättningar kan gynna såväl det svenska som det globala klimatarbetet. Trots glädjande positiva resultat om det svenska näringslivets arbete bekräftar rapporten också att det största hindret mot ett fortsatt högt tempo i omställningen är politiken.

Det är oroväckande att företagens initiativ inte möts upp av en lika framåtlutad politik.

I Svenskt Näringslivs undersökningar har det vid flera tillfällen framkommit att ett stort hinder för klimatomställningens fortsatta utveckling är en politik som sackar efter, och som missar tillvarata den otroliga möjlighet som näringslivets drivkraft skapar. Den bilden stärks av UNGC:s omställningsrapport, i vilken bristen på långsiktiga spelregler från politiken omnämns som det största hindret. Företagen lyfter också långsamma tillståndsprocesser och tillgången till fossilfri el som hinder för att kunna ställa om i önskvärd takt. Det är oroväckande att företagens initiativ inte möts upp av en lika framåtlutad politik. Utan rätt förutsättningar för omställning, riskerar det höga tempot bromsas in och i värsta fall stanna av helt.

Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.
Foto: Stefan Tell

När en ny regering tillträder efter den 11 september, är det viktigt att det svenska näringslivets driv att ställa om och dess vilja att bli globalt ledande i klimatomställningen omhändertas. Företagen efterfrågar långsiktiga beslut och riktlinjer som skapar förutsägbarhet och möjliggör investeringar. Det kräver politiker som går samman, och fattar beslut för Sveriges bästa över tid. Ett konkurrenskraftigt, svenskt näringsliv kan bidra med såväl global klimatnytta som ökat välstånd och tillväxt i Sverige – en kombination som är avgörande för att möta de utmaningar vi står inför.

Efter den 11 september måste den tillträdande regeringen trygga långsiktiga spelregler för näringslivet genom att:

  • Säkerställa ett väl fungerande elsystem som är kostnadseffektivt, fossilfritt och försörjningstryggt
  • Säkerställa förutsägbara och snabba tillståndsprocesser
  • Möjliggöra utvecklingen av den cirkulära ekonomin

Näringslivet har redan påbörjat omställningen – nu behöver vi politikens hjälp för att slutföra den.

Vid lanseringen av UNGC:s omställningsrapport deltog jag, tillsammans med Pia Sandvik, vd vid RISE Research Institutes of Sweden, och Johan Kuylenstierna, ordförande vid Klimatpolitiska rådet, i en panel för att diskutera rapportens resultat. Sändningen spelades in och går att se i efterhand här.

Hållbar utveckling genom Agenda 2030Cirkulär ekonomiKlimat
Skriven avMarie Trogstam
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist