Rapport9 december 2022

Skenande elpriser slår mot företagen och framtiden - är 100 miljarder bara början?

Skenande elräkningar slår direkt mot svenska hushåll, men också mot det svenska näringslivet. Under de senaste månaderna har flera företag meddelat att man tillfälligt stoppar produktionen för att elpriserna är för höga. I stället för att låta maskiner och bakugnar gå som vanligt, så stänger man ner verksamheten och låter kunder och medarbetare vänta på att elpriserna ska gå ner.

I det längre perspektivet tränger ökade kostnader, osäkerhet och försämrad konkurrenskraft även ut investeringar. Företagens innovationsförmåga och därmed ekonomins långsiktiga tillväxtkraft hämmas. Ett fungerande elsystem är helt enkelt en del av näringslivets ekosystem och måste behandlas som en viktig del av vårt lands samlade företagsklimat. Det är också den viktigaste förutsättningen för att få till stånd investeringar för minskade utsläpp. När kraftförsörjningen inte fungerar eller priserna stiger dramatiskt påverkar det näringslivets förmåga att leda den gröna omställningen.

Svenskt Näringsliv har mot bakgrund av de stigande elpriserna frågat ett urval medlemmar vilka konsekvenserna blir för produktion, konkurrenskraft och framtidsinvesteringar. Enkäten gjordes under våren 2022 och därefter har situationen förvärrats. Undersökningen bekräftar den oro som finns kring stigande elpriser, men också att många företag redan här och nu drabbas av ökade kostnader.

Skriven avLars Jagrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist