NYHET1 oktober 2019

Storsatsning på elförsörjningen

Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, och Scanias vd Henrik Henriksson ingår i styrgruppen för projektet.

Svensk elförsörjning är avgörande för vår konkurrenskraft, vårt välstånd och en fungerande vardag för medborgarna.

Vi befinner oss redan idag i en situation där företagsetableringar inte genomförs på grund av att brister i elförsörjningen. Flera planerade infrastrukturprojekt och byggprojekt är också i riskzonen av samma anledning och om vi får en riktigt kall vinter finns det risk att elen periodvis inte kommer att räcka till i Stockholmsområdet redan nu i vinter. 2016 års energiuppgörelse var betydelsefull men den anger varken hur de frågor som nu är akuta eller de långsiktiga utmaningarna ska hanteras.

Trots en rad varningssignaler vad gäller både underskott i elproduktionen och flaskhalsar i eldistributionen så saknas kraftfulla politiska initiativ. Detta kan allvarligt skada Sverige men det är också ett problem i arbetet med att uppnå klimatmålen.

– De utmaningar för elförsörjningen som vi ser är allvarliga. Elförsörjningen är en förutsättning inte bara för ett konkurrenskraftigt näringsliv utan för hela samhället. Det är också en förutsättning för att klara klimatmålen, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

– Svenskt Näringsliv har därför startat projektet Kraftsamling Elförsörjning för att sätta fokus på problemen kring svensk elförsörjning men också för att bidra med analys, beslutsunderlag och konkreta förslag till politiken, säger han.

Frågan om en stabil och konkurrenskraftig elförsörjning är kritisk för hela näringslivet och alla sektorer är beroende av en konkurrenskraftig elförsörjning. Ordförande för projektets styrgrupp är Scanias vd Henrik Henriksson.

– Utmaningarna för framtidens elförsörjning är en fråga som redan idag diskuteras brett i näringslivet. För transportsektorn ser vi att elsystemet behöver utvecklas för att bättre stödja den storskaliga elektrifieringen som är nödvändig för att klara klimatmålen, säger Henrik Henriksson.

Även inom tjänstesektorn och processindustrin är el-frågan central. Sverige är attraktivt för nyetablering av stora serverhallar och vi ser hur en stor batterifabrik nu är på gång att byggas. Det kommer att vara svårt att få fler av denna typ av investeringar till Sverige om situationen kring elförsörjningen inte får en snabb lösning. Också inom byggsektorn finns en oro för vad den politiska handlingsförlamningen kan leda till.

– Redan idag förhindras etableringar av till exempel kommersiella lokaler, liksom att efterfrågade bostads- och infrastrukturprojekt inte kommer genomföras i tid, på grund av effekt- och kapacitetsbrister i elnätet. Det var en situation som för bara några år sedan var svår att förutse. Nu brådskar det med politiska beslut som löser detta, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, som även sitter i projektets styrgrupp.

Under 2019 och 2020 kommer man inom ramen för projektet göra analyser av bland annat elektrifieringen inom transportsektorn, tekniska lösningar för lagring och flexibilitet inom elsystemet och behovet av utbyggnad av eldistributionen. Dessutom kommer man att göra en bred scenarioanalys av de samhällsekonomiska effekterna av olika vägval inom energipolitiken.

Kraftsamling elförsörjning och tillståndElsystemetEnergi och klimat
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist