NYHET10 januari 2024

Dags för ”klimattullar” – så ska företagen tänka

Snart är det dags för svenska importörer att för första gången rapportera in de koldioxidutsläpp deras import från utanför EU har orsakat. EU:s sk CBAM-system trädde i kraft i höstas och sista januari är det dags för tusentals svenska företag att hantera sina nya skyldigheter. En manual från Svenskt Näringsliv kan underlätta arbetet.

Experterna Henrik Isaksson och Stefan Kvarfordt.Foto: Stefan Tell

Systemet kallas till vardags ofta ”klimattullar” men heter egentligen CBAM, vilket står för Carbon Border Adjustment Mechanism. CBAM omfattar all import från utanför EU (samt Norge och Schweiz) av järn och stål, aluminium, cement, gödsel, vätgas och energi. Systemet kommer framöver med stor sannolikhet gradvis att utvidgas till fler produkter.

Informationen om hur systemet är avsett att fungera har kommit sent och är både omfattande och komplex

CBAM är en viktig del av EU:s politik för att uppnå en koldioxidfri ekonomi till 2050 och syftar till att motverka att minskade utsläpp av växthusgaser inom EU neutraliseras av ökande utsläpp utanför EU. Man vill se till att kostnaderna för utsläppen blir så lika möjligt, oavsett om varorna produceras i EU eller utanför och på så sätt motverka att tillverkning av koldioxidintensiva varor flyttas till länder utanför EU.

En avgift, och krav på importtillstånd, kommer införas 2026. Redan nu föreligger dock en övergångsperiod med rapporteringskrav om produkternas utsläpp.

Ansvaret i Sverige fördelas mellan Naturvårdsverket och Tullverket men informationen om hur systemet är avsett att fungera har kommit sent och är både omfattande och komplex. Därför har Svenskt Näringsliv tagit fram en manual. Den fokuserar på praktiska aspekter av övergångsperioden och pekar på lämpliga steg för företagen att hantera sina nya skyldigheter och integrera dem i sin administration samt att ta hänsyn till dem i sin verksamhet. Men manualen ger även vägledning avseende de krav som kommer ställas från och med 2026.

KlimatHandel och hållbarhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist