NYHET24 december 2020

Svenskt Näringsliv välkomnar handelsavtalet mellan EU och Storbritannien

Det står nu klart att brexitförhandlingarna nått ett genombrott. Ett handelsavtal kommer att finnas på plats när Storbritannien definitivt lämnar EU vid årsskiftet. Det är goda nyheter för de svenska företagen, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

”Det är jättebra att vi har fått ett avtal på plats, men det kommer ändå vara så att Storbritannien är på andra sidan av en yttre gräns. Det kommer att behövas administration, tulldeklarationer, och en del tid och kraft för att handla med Storbritannien framöver, säger Anna Stellinger”, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

– Det är väldigt positivt att vi har nått ett avtal. EU, Sverige och Storbritannien har arbetat för detta ända sedan folkomröstningen om Brexit 2016, säger Anna Stellinger.

Men trots avtalet kommer handeln med Storbritannien att bli krångligare i framtiden.

– Den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital är ett minne blott när Storbritannien nu definitivt lämnar EU. Inget avtal kan ändra på det och det kommer innebära förseningar, kostnader och ökad administration för företagen, säger Anna Stellinger.

Över 100 000 svenska jobb är beroende av ekonomiskt utbyte med Storbritannien.

Avtalet är dock inte så ambitiöst som Svenskt Näringsliv hade önskat och det finns stora luckor som kommer att göra handeln komplicerad. Det gäller inte minst dataflöden och yrkeskvalifikationer där man inte lyckats komma överens.

Avtalet bör därför ses som en grund att bygga vidare på och det är viktigt att båda sidor agerar för att ytterligare förenkla handeln.

– Nu är det viktigt att avtalet ratificeras, så att konsekvenserna av att Storbritannien lämnar EU kan mildras. Fokus framåt blir att medlemsländer och företag kan ställa om för att hantera den nya, lite krångligare handelsrelationen med Storbritannien, säger Anna Stellinger.

BrexitBrexit
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist