NYHET20 juni 2022

WTO visar livstecken

Förra veckan samlades handelsministrarna från Världhandelsorganisationens (WTO) 164 medlemsländer i Genève för den två år uppskjutna ministerkonferensen – MC12. Förväntningar inför konferensen på konkreta resultat var svala men efteråt kan vi konstatera att det multilaterala handelssystemet visar livstecken. 

Ngozi Okonjo-Iweala, generaldirektör för Världshandelsorganisationen.Foto: Denis Balibouse

Världshandelsorganisationen WTO:s gemensamma handelsavtal och regler skapar förutsägbarhet och underlättar för företag i den internationella handeln. All handel som inte regleras av frihandelsavtal regleras av WTO, och med gemensamma regler för 164 medlemsländer är det tydligt att organisationen är av stor vikt för ett handelsberoende land som Sverige.

Under de senaste åren har däremot organisationen varit under press och kritiserats från olika håll. Förhandlingar har kört fast eller gått trögt, och tvistlösningssystemets överprövningsorgan är ur funktion. Därtill har den tolfte ministerkonferensen, som från början var tänkt att hållas i Kazakstan 2020, skjutits upp på grund av pandemin. Senaste gången alla handelsministrar samlades var i Buenos Aires 2017 och då lyste konkreta resultat med sin frånvaro. Därför var pressen på WTO inför MC12 extra stor.

Nästan två dygn försenat stängdes konferensen och flera förhandlingar gick i lås. Att medlemsländerna till sist lyckades komma överens i många långdragna förhandlingar visar att WTO i allra högsta grad fortsatt är aktuellt. Med en pandemi som fortsatt drabbar många länder och med framtida utmaningar kopplade till klimatomställningen behövs globala lösningar mer än någonsin.

Lite förenklat kan man säga att medlemsländerna kom överens i fem stora förhandlingar; jordbruk och livsmedelssäkerhet, utfasning av skadliga subventioner till fiskeindustrin, handel och hälsa – inklusive ett tillfälligt upphävande av patenträtt på vaccin mot covid-19, förlängning av e-handelsmoratoriet som förbjuder medlemsländerna att inrätta tullar på elektroniska överföringar, samt övergripande reform av organisationen.

Reformering av WTO

En reformering av WTO har varit nödvändigt länge i organisationens alla funktioner; förhandling, övervakning och tvistlösning – och är något som drivits av många medlemsländer. Nu har medlemsländerna bland annat kommit överens om att ha ett fungerande tvistlösningsorgan upprättat senast 2024. I överenskommelsen betonas också vikten av stärkt samverkan och samarbete mellan WTO och andra intressenter. Stärkt dialog mellan WTO och näringslivet är en hjärtefråga för Svenskt Näringsliv.

Tullar på digitala överföringar

Sedan 1998 finns ett moratorium som förbjuder WTO:s medlemmar att införa tullar på elektroniska överföringar. Även om termen ”elektroniska överföringar” inte är definierad, anses den kunna omfatta programvara, e-postmeddelanden, musik, filmer och videospel som överförs digitalt. In i det sista var det väldigt osäkert om moratoriet skulle förlängas, då Indien och Indonesien med flera satte sig på tvären. Förhandlingarna löstes däremot ut och moratoriet förlängs fram till och med nästa ministerkonferens, något som är ytterst viktigt för näringslivet i den digitala omställningen.

Handel, hälsa och upphävande av patent på covid-vaccin

Medlemsländerna har antagit en deklaration om handel och hälsa – WTO:s svar på pandemin. Från näringslivets sida är det positivt att länderna lyckats komma överens om att exportrestriktioner och handelshinder för sjukvårdsrelaterade varor och tjänster i största möjliga mån bör undvikas i framtiden. För Svenskt Näringsliv har det varit av extra stor vikt att inkludera tydliga skrivningar kring tjänsters betydelse i handelns svar på pandemin.

Därtill har medlemsländerna nått ett resultat i vaccinfrågan (den så kallade TRIPS-waivern). Beslutet om att tillfälligt upphäva patenträtt på vaccin mot covid-19 kommer att tillåta utvecklingsländer att göra undantag från immateriella rättigheter på vaccin utan patentinnehavarens tillstånd för att stimulera inhemsk produktion. Alla utvecklingsländer omfattas, förutom de länder som genom bindande åtaganden meddelat att man inte ämnar dra nytta av waivern. Detta har exempelvis Kina gjort, vilket varit viktigt för USA i förhandlingarna. TRIPS-waivern är däremot inte oproblematisk. Urholkandet av immateriella rättigheter adresserar inte de problem som idag finns kring vaccintillgång, och riskerar minska innovationsincitamenten i läkemedelsindustrin för eventuella nästkommande pandemier.

Utfasning av skadliga fiskesubventioner

Efter 20 års förhandlingar har medlemsländerna kommit överens om regler för att förbjuda subventioner för olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) samt subventioner till fiskeriverksamhet som fiskar i överfiskade bestånd. Andra delar av förhandlingarna, såsom regler kring generella subventioner som bidrar till överfiske, lämnades olösta då framför allt Indien och några få länder till vill ha längre utfasningsperioder och mindre strikta regler. Även om fiskesubventioner inte är en nyckelfråga för det svenska näringslivet är resultatet dels viktigt för att visa att länderna fortfarande kan sluta avtal som omfattar alla länder inom WTO, dels för att det ligger i linje med hållbarhetsmål 14.6 i Agenda 2030.   

Jordbruk och livsmedelssäkerhet

Med anledning av att störningar i handeln, volatila marknader och skyhöga priser på livsmedel kan undergräva livsmedelsförsörjningen i flera länder antog medlemsländerna en deklaration om livsmedelssäkerhet. I den åtar sig länderna att vidta konkreta åtgärder för att underlätta handeln för livsmedel och jordbruk. Länderna understryker också behovet av att jordbruksprodukter och livsmedel kan korsa gränser och att länderna inte ska införa exportförbud eller begränsningar på ett sätt som är oförenliga med WTO-regler.

WTO
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist