Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 juli 2017

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.

2014 tog social- och äldrenämnden i Nacka beslut om att kommunen ska bli en e-hemtjänstkommun. Projektledaren Jonas Ek kom fram till att istället för att köpa in produkter, som personlarm och tillsynssystem, från olika leverantörer så vore det bättre att upphandla en tjänst där olika produkter ingår.

Tillsammans med Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun, kom de fram till att de skulle genomföra en funktionsupphandling då de var ute efter en effekt hos brukaren; mer självständighet och ökad trygghet. De ville även undvika att binda upp sig till en tjänst som skulle vara gammal om några månader.

– Vi kom tidigt fram till att funktionen var det viktigaste och hur den skulle uppfattas av brukaren, säger Sebastian Nordgren.

Dialog med branschen

Mycket kring hur upphandlingen skulle utformas, vilka tjänster som finns och hur utvecklingen i branschen ser ut kom kommunen fram till i samarbete med potentiella leverantörer.

– Det unika med upphandlingen är inte förfarandet utan dialogen och workshopparna som vi hade med leverantörerna innan upphandlingen. Vi samarbetade även med Svenskt Näringsliv, Almega och intresseorganisationer för att nå ut till fler potentiella leverantörer, säger Sebastian Nordgren.

Enligt Jonas Ek var workshopparna väldigt viktiga.

–Vi kom bland annat fram till att en abonnemangsform skulle vara det bästa alternativet. Här fick vi hjälp av leverantörerna att förstå deras situation och ta del av deras kunskap. Vi förstod också att det är riskfyllt för företagen att ingå ett avtal som bygger på att kommunen ska övertyga brukarna att använda företagens tjänster. Vi bestämde därför att under avtalets första år garanterar vi en viss ersättning till leverantörerna, säger Jonas Ek.

Kommunen landade i att de skulle upphandla tre tjänster för hemtjänsten.

1. Digital fjärrtillsyn som möjliggör trygghetsbevarande tjänst i form av avvikelsemonitorering

2. Digitala larm med positioneringsfunktion och trygghetszon som tillåter tvåvägskommunikation samt

3. Kognitivt hjälpmedel i form av digitalt påminnelsesystem i och utanför hemmet (där personen befinner sig).

På det sätt som funktionerna var utformade så fanns det inget företag som ensamt kunde leverera allt, utan företagen var tvungna att samarbeta. Det vinnande anbudet lämnades av Tieto som tillsammans med ett antal underleverantörer bildade en ny samverkansform.

Utvärderingen av anbuden

När leverantörerna besvarade upphandlingsdokumenten så fick de bland annat beskriva hur de skulle lösa fem fiktiva användarfall som byggde på olika situationer som kan komma att uppstå under avtalstiden. Anbuden utvärderades utifrån användarfallen av en tvärfunktionell referensgrupp. Endast kvalitet utvärderas, pris var inte en faktor eftersom kommunen hade bestämt ett fastpris.

Totalt lämnade sex leverantörer anbud och tre av dessa valde kommunen att förhandla med. Dialogen med leverantörerna fortsatte även efter att kommunen hade valt ut det vinnande anbudet.

I mitten av oktober ska de upphandlade tjänsterna vara på plats och finnas tillgängliga som en biståndsåtgärd hos kommunens biståndshandläggare.

Lärdomar från upphandlingen

Enligt Jonas Ek har det varit väldigt lärorikt att äga problemet tillsammans med leverantörer och föra en lösningsorienterad dialog.

– Det har haft en stor betydelse att vi bjöd in leverantörerna och öppnade upp för deras åsikter och kompetens. Det har varit viktigt att föra dialogen över tid och i olika forum istället för att vid ett tillfälle skicka ut en remiss. Nu har vi suttit i samma båt med leverantörerna och tillsammans fått komma fram till den bästa lösningen, säger Sebastian Nordgren.

Intresset för upphandlingen är väldigt stort och flera kommuner har redan hört av sig och frågat hur Nacka arbetat. Kommunen har även valt att dela alla upphandlingsdokument på hemsidan dela digitalt där upphandlare och andra anställda inom offentlig sektor kan ta del av dokumenten.

Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, vad tycker du är slående med upphandlingen?

– Denna upphandling är spännande på många olika sätt. Nacka har gjort ett gediget arbete och tagit ett ordentligt tag kring välfärdsteknologi som är en framtidsbransch. Genom denna upphandling, som förhoppningsvis är en kick i baken för andra kommuner, kan våra innovativa företag vara med och utveckla en helt ny marknad med potentiella exportmöjligheter. Äldreomsorgen behöver nya lösningar för att höja kvaliteten, effektiviteten och attraktiviteten för yrket.

Hon fortsätter:

– Upphandlingen visar också, tvärtemot vad exempelvis Välfärdsutredningen påstår, att det går att upphandla lösningar som tillåter utveckling under avtalstiden. En annan lärdom är att trots att man nu upphandlar en helt ny tjänst så får de in tre gånger så många anbud som det vanligaste antalet anbud. Det vill säga, om man som kommun arbetar aktivt så går det att få bra konkurrens även i komplicerade upphandlingar.

Ida Fredriksson

Offentlig upphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist