NYHET4 mars 2020

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.

Foto: Magnus Fröderberg

Mats Persson (L) är ekonomiskpolitisk talesperson och ledamot i finansutskottet. Han vill att fler uppmuntras att jobba högre upp i åldrarna för att ta vara på yrkeskompetens.

– Bristen på lärare, sjuksköterskor och poliser är akut. Det kan lösas genom att fler utbildar sig till välfärdsyrken. Men också genom att fler arbetar högre upp i åldrarna och att människor återgår till yrket efter pension. Därför måste förbudet att pausa tjänstepensionen tas bort. Därför måste straffskatten på äldre slopas, säger Mats Persson (L).

Han menar att det blir för stora skatteeffekter för den som återgår i tjänst samtidigt som tjänstepensionen utbetalas.

– Om man går i pension vid 65 års ålder och vill återvända till arbetslivet vid 67 måste man många gånger betala statlig inkomstskatt. Det gör att de flesta drar sig för att göra detta. Det är helt orimligt att man av skatteskäl avstår från att gå tillbaka till arbetslivet, säger Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson och ledamot i finansutskottet.

Alecta förvaltar tjänstepensioner för 2,5 miljoner människor och betalar ut tjänstepension till 600 000 pensionärer varje månad. Alecta efterfrågar en möjlighet att pausa utbetalningarna och Staffan Ström pensionsekonom på Alecta, menar att frågan har diskuterats i flera år.

– Alecta har i flera år drivit frågan att kunna pausa utbetalningarna av tjänstepension. Jag förstår faktiskt inte varför lagstiftningen ser ut såhär, och effekterna av den blir allt tokigare. Staten vill ju uppmuntra oss att jobba längre, arbetsgivare efterfrågar kompetens och vi vet att många vill jobba efter 65 års ålder. Det enda som behövs är en enkel ändring i inkomstskattelagen, säger Staffan Ström.

Ingvar Backle är pensions- och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och han menar att det är viktigt att människor får bestämma över sin tjänstepension och att möjligheterna för äldres återgång till arbetslivet är stora.

– Möjligheten att pausa tjänstepensionen för att återgå i tjänst är en viktig fråga. Många vill jobba längre. Svenskt Näringsliv har tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden drivit frågan under flera år. Ingen blir gladare än jag om reglerna ändras så att den som vill börja jobba igen kan göra det utan negativa skatteeffekter för den enskilde, säger Ingvar Backle.

Möjlighet att pausa pensionsutbetalningen finns i den allmänna pensionen och Staffan Ström menar att det därför är ologiskt att inte möjligheten finns att pausa utbetalningen av tjänstepensionen.

– Idag ringer människor till vår kundtjänst för att pausa utbetalningarna när de vill börja jobba igen efter något eller några år som pensionär. Då är vi tvungna att svara nej eftersom det är olagligt. Det känns riktigt fel. Dessutom är det ologiskt eftersom det går att pausa den allmänna pensionen, men inte tjänstepensionen. Vi vill att människor själva ska kunna välja hur och när de vill ta ut sin pension, säger Staffan Ström.

Många vill jobba efter 65 års ålder och Alecta har nyligen gjort en undersökning som visar att de jobbar inte i första hand för att de måste, utan för att de vill.

– Vi ser att allt fler jobbar efter 65 års ålder. Var tredje 68-åring, var femte 72-åring och var tjugonde 80-åring har idag inkomst både från arbete och pension. Jag brukar kalla dem för ”jobbonärer”. När vi jobbar allt längre är det viktigt att lagstiftaren hänger med i den förändringen och underlättar för alla som vill fortsätta jobba, säger Staffan Ström.

Skatt på arbetePensionerSocialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringSocialförsäkringsfrågor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist