NYHET2 april 2024

Trots fler poliser löses inte fler brott

Trots nästan 2 500 fler anställda lyckades polisen inte lösa fler brott under 2023. Och det är mängdbrotten, som skadegörelse och stölder, som ofta lämnas utan åtgärd, visar polisens egna siffror. ”Den låga andelen inledda förundersökningar är särskilt oroande”, säger Lena Nitz, expert på brott och trygghetspolicy.

Lena Nitz, expert på brott och trygghetspolicy.Foto: Pressbild

Förra året uppgick polisens verksamhetskostnader till drygt 37 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder mer än året före. Det framgår i Polismyndighetens årsredovisning för 2023 där det också står att de ökade kostnaderna framför allt beror på att antalet anställa inom polisen ökade. Totalt växte myndigheten med 2 431 anställda under 2023. Under samma period ökade antalet anmälda brott per 100 000 invånare med 3,1 procent.

Men trots de ökade resurserna och det växande antalet ärenden klarades inte fler brott upp, och andelen ärenden där polisen valde att inleda en förundersökning var den lägsta på sex år; 59,5 procent.

”Polismyndighetens bedömning är att resultatutvecklingen för utredning och lagföring sammantaget var oförändrad under 2023”, skriver myndigheten i sin rapport.

”Finns avsevärda utmaningar”

Det bekymrar Lena Nitz, expert på brott och trygghetspolicy.

– Polismyndighetens årsredovisning visar att polisens kraftsamling mot organiserad brottslighet har börjat ge positiva resultat. Det är en lättnad och är mycket välkommet, säger hon, och fortsätter:

– Det framgår också att det finns avsevärda utmaningar i hanteringen av de brott som framför allt påverkar företag, mängdbrottsligheten, så som stöld, bedrägerier, och skadegörelse. Trots ökade resurser till polisen, reflekteras inte det i förbättrade utredningsresultat för dessa typer av brott. Den låga andelen inledda förundersökningar är särskilt oroande och indikerar ett akut behov av att förbättra effektiviteten i brottsutredningar samt att öka fokuset på förebyggande arbete.

Det senaste året har polisen enligt egen utsago blivit bättre på att klara upp grova brott som skjutningar och sprängningar. Men samtidigt har mycket resurser fått läggas på den grövsta brottsligheten, medan mängdbrott som stölder, bedrägerier och skadegörelse – det vill säga de brott som ofta drabbar företagare – har lagts åt sidan.

Läs hela artikeln på TN.se.

Brott och trygghetBrottslighetPolismyndigheten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist