LogoLogo
LogoLogo
Nyhet11 januari 2019

Fast jobb och bra lön lockar till industriutbildning

Allt fler ungdomar vill läsa industriteknik på Volvogymnasiet i Skövde. Nästan alla som går ut utbildningen får direkt en fast anställning med bra lön. Det tror rektorn Hans Karlsson bidrar till intresset. "Samhällsdebatten går allt mer mot att vi behöver duktigt yrkesfolk även framöver”.

Volvogymnasiet 2
Något som gör att Volvogymnasiet sticker ut jämfört med många andra industritekniska skolor är att eleverna erbjuds att läsa teoretiska kurser, som matematik, fysik, kemi, engelska och svenska, vid sidan om industriprogrammet.Foto: Niklas Larsson
Hans Karlsson, rektor Volvogymnasiet
– I stort sett alla går direkt in i en anställning, och de senaste åren har det nästan alltid handlat om fasta anställningar, säger Hans Karlsson, rektor på Volvogymnasiet i Skövde.

Volvogymnasiet är ett av de industrigymnasier i landet som säkrast ger jobb efter utbildningen. Tio år efter avslutad utbildning är hela 95,6 procent av eleverna i sysselsättning. Det visar siffror från sajten gymnasiekvalitet.se

– I stort sett alla går direkt in i en anställning, och de senaste åren har det nästan alltid handlat om fasta anställningar, säger Hans Karlsson, rektor på Volvogymnasiet i Skövde.

Eleverna får inga garantier om jobb när de börjar utbildningen, men i princip får alla under årskurs tre erbjudande om jobb. Hälften av dem brukar gå till Volvo Cars och den andra halvan till AB Volvo.

På senare år har intresset för utbildningen ökat och ett tydligt tecken är bland annat att intagningsbetygen blir högre. Även teknikgymnasiet Lichron i Skövde, märker av ett ökat söktryck, konstaterar han.

– Känslan är att yrkesprogrammen blir allt mer populära bland ungdomar – det går försiktigt åt rätt håll. Och hela samhällsdebatten går allt mer mot att vi behöver duktigt yrkesfolk även framöver.

Något som gör att Volvogymnasiet sticker ut jämfört med många andra industritekniska skolor är att eleverna erbjuds att läsa teoretiska kurser, som matematik, fysik, kemi, engelska och svenska, vid sidan om industriprogrammet.

– Det är väldigt positivt att ha med sig ett yrke från gymnasiet, samtidigt som de har möjligheten att på sikt gå vidare och läsa på högskolan, till exempel en civilingenjörsutbildning.

Många av de 14–15-åringar som inte vet vad de vill bli tilltalas av flera möjliga vägar att gå när de är klara med gymnasiet.

– Att direkt kunna få ett välbetalt och intressant jobb, eller att kunna gå vidare till högskolan lockar motiverade ungdomar. De flesta klarar av att läsa teoretiska ämnen parallellt.

Den som väljer att gå den andra vägen, och skaffa sig en yrkesutbildning efter ett studieförberedande program, får det betydligt svårare, slår Hans Karlsson fast.

– Jag kan verkligen rekommendera en yrkesutbildning men det är också bra att läsa lite extra om man orkar, för att få en grundläggande behörighet till högskolan.

En betydelsefull faktor för många som väljer en industriteknisk utbildning är att jobben ofta är välbetalda. En 19-åring går in med en bra grundlön och sedan blir det ofta skiftestillägg på det, enligt Hans Karlsson.

– Många går till och med förbi sina föräldrar i lön när de börjar jobba.

För Volvogymnasiet är den starka företagskopplingen och det stora engagemanget hos lärare och ledning en stor del av framgångarna, påpekar han. När eleverna kommer till skolan satsar skolan mycket på att ”alla ska med”, och att det ska vara ordning och reda utan att trivseln går förlorad.

– De som jobbar här är anställda på Volvo Cars och att alla lärare har jobbat på Volvo. Det gör att de verkligen vet vad eleverna bör kunna, både om tekniken och om hur det fungerar på en sådan arbetsplats.

Fyller snart 70 år

Volvogymnasiet i Skövde startade 1952 av samma skäl som driver skolan idag, att det saknas kompetenta medarbetare inom industrin.

Skolans industritekniska program, med inriktningen produkt- och maskinteknik, tar in 48 elever varje år.

Under en period var utbildningen finansierad av Volvobolagen men sedan några år tillbaka lever skolan primärt på elevernas kommunala peng. Men Volvo Cars och AB Volvo stöttar fortfarande genom en viss finansiering och annat stöd.

YrkeshögskolanUtbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist