Rapport28 februari 2023

Företagens behov av internationell kompetens - Så vinner Sverige kampen om talangerna

I rapporten belyses Sveriges behov av internationell kompetens och de svårigheter svenska företag möter i sitt arbete med att attrahera, rekrytera och behålla kompetens från länder utanför EU. Rapporten fokuserar på internationell kompetens i form av högutbildade personer, samt personer med en högre yrkesutbildning eller specifik arbetslivserfarenhet som kommer till Sverige som redan yrkesverksamma. Detta utesluter givetvis inte att det även finns andra former av internationell kompetens som svenska företag behöver.

Rapporten bygger på intervjuer med svenska företag från en rad olika branscher samt intervjuer med aktörer som aktivt arbetar med att guida svenska företag och internationella arbetstagare genom den svenska tillstånds- och etableringsprocessen. I en bilaga till rapporten presenteras en länderanalys av Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna och Schweiz, som syftar till att visa goda lärande exempel och kontrastera det svenska systemet för arbetskraftsinvandring. Några viktiga punkter med lärdomar från andra länder behandlas.

Den genomförda studien visar komplicerade och långdragna tillståndsprocesser, en förändrad Sverigebild och en växande bostadsbrist, vilka är några av faktorerna som svenska företag upplever som hämmande. Rapporten avslutas med ett antal reformförslag.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist