NYHET4 september 2020

Positivt med lösningar för öppen skolstatistik

Skolverket och SCB har presenterat vilka åtgärder som krävs för att all skolstatistik kan publiceras igen. ”Öppen redovisning bidrar till att göra den svenska skolan bättre och är en förutsättning för att elever och föräldrar ska kunna göra välgrundade skolval”, säger Magnus Wallerå, chef för avdelningen för utbildning, forskning och innovation.

På fredagen presenterade Skolverket och SCB sina respektive regeringsuppdrag om vilka författningsändringar och andra åtgärder som kan genomföras för att statistikuppgifter om enskilda skolor åter ska bli offentliga.

Det nya rättsläget har inneburit att statistik om exempelvis hur många lärare det finns i förhållande till antalet elever, andel legitimerade lärare och betygsresultat för olika skolor inte längre kan redovisas öppet. Domen har också inneburit att uppföljning och utvärdering av skolverksamheten försvårats avsevärt och att vissa statsbidrag inte längre kan fördelas baserat på socioekonomiska variabler.

– Det är välkommet att SCB och Skolverket nu redovisar konkreta förslag för hur skolstatistiken kan samlas in och offentliggöras. Ökad kvalitetsmätning och öppen redovisning bidrar till att göra den svenska skolan bättre och är en förutsättning för att elever och föräldrar ska kunna göra välgrundade skolval, säger Magnus Wallerå, chef för avdelningen för utbildning, forskning och innovation.

Skolverket presenterar fyra alternativa förslag för vilka för- och nackdelar redovisas. Förslagen kräver i olika hög grad förändringar av offentlighets- och sekretesslagen. SCB föreslår dels en sekretessbrytande regel, dels en ny sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen.

– Regeringen bör skyndsamt bereda förslagen och då särskilt beakta dels att den administrativa och ekonomiska bördan för skolorna inte ökar, dels behovet av att en ny modell snabbt kan finnas på plats.

Grundskolan och fritidshemmetFristående skolor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist