Rapport13 april 2021

Varför väljs yrkesprogrammen bort?

Allt sedan gymnasiereformen 2011 har söktrycket till de nationella yrkesprogrammen minskat. Att yrkesutbildningarnas attraktivitet sjunker är inte en ny företeelse, men den nuvarande utvecklingen vållar problem både för arbetsgivares kompetensförsörjning och för ungas ställning på arbetsmarknaden, när långt ifrån alla läser vidare från de högskoleförberedande programmen.

Det finns en mängd förklaringar till varför färre väljer yrkesprogram jämfört med tidigare, men i många tidigare analyser har ett elevperspektiv saknats. Svenskt Näringsliv har därför gett analysföretaget Ungdomsbarometern i uppdrag att göra en sammanställning av möjliga förklaringar till utvecklingen som går att identifiera i deras årligen återkommande attitydundersökningar. Till detta har adderats data från ett antal andra mindre studier och inom ramen för projektet har också samtal med ett tiotal elever i högstadiet och början av gymnasiet genomförts. Vi hoppas att analysen som presenteras i denna rapport ska bidra med kunskap för att vända utvecklingen.

Se webbinarium där rapporten presenteras (13/4-21)

Skriven avJohan OlssonUlrik Hoffman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist