Konjunkturen

Senaste artiklarna

NYHET — 26 januari 2023

”Den direkta åtgärden blir tyvärr att skära ner på personalen”

Utöver vikande konsumtion, inflation och höga elpriser, fick landets handlare vid årsskiftet höjda hyror. Marginalerna minskar kraftigt i branschen och dagligvaruhandeln gjorde 2022 ett historiskt svagt år. ”Kriskassan är inte tillräckligt stor”, säger Tomas Bonli på Ica Supermarket Sölvesborg.
NYHET — 9 december 2022

Företag i Västmanland alltmer pessimistiska

Den uppgång i ekonomin som förutspåddes efter pandemin övergick först i en avmattning. Den har nu övergått till en lågkonjunktur. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Inte minst gäller detta energiintensiva företag.
NYHET — 9 december 2022

Sverige går in i lågkonjunktur – företagen i Uppsalaregionen alltmer pessimistiska 

Den uppgång i ekonomin som förutspåddes efter pandemin övergick först i en avmattning. Den har nu övergått till en lågkonjunktur. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Inte minst gäller detta energiintensiva företag.
NYHET — 13 oktober 2022

Svag återhämtning bland jämtländska företag 

Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2022 visar att företag i Jämtland ligger under riksgenomsnittet när konjunkturutvecklingen det senaste året mäts.
NYHET — 13 oktober 2022

Oviss framtid för Stockholmsföretagen

Trots en relativt positiv utveckling i regionen under det senaste året, finns det nu en stor oro hos många företag om hur framtiden kommer att se ut. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det tredje kvartalet där 800 företagare svarat på frågor om nuläge och framtid.
NYHET — 23 maj 2022

National Sweden: Det går bra för företaget men vi har svårt att hitta arbetskraft

NYHET — 22 februari 2022

Företagen i Västernorrland signalerar svag konjunktur

Färska siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västernorrland visar att länet har en av rikets svagaste konjunkturer just nu. Den förväntas stärkas betydligt kommande sex månader, men inte i samma omfattning som i resten av riket.
NYHET — 22 februari 2022

Företagarpanelen siar om framtida konjunkturen

Mats Andersson reflekterar över den senaste konjunkturrapporten från Svenskt Näringsliv där företagare i Västerbotten svarat på nuläge och framtid gällande produktion/försäljning, investeringar och antal anställda i företaget.
NYHET — 22 februari 2022

Positiv framtidssyn hos jämtländska företag

Svenskt Näringslivs företagarpanel berättar om nuläget och siar om framtiden i första kvartalsrapporten för året.
NYHET — 22 februari 2022

Konjunkturen i Norrbotten stabil med positiva framtidsvibbar

Hans Andersson reflekterar över den senaste konjunkturrapporten från Svenskt Näringsliv där företagare i Norrbotten svarat på frågor om nuläge och framtid gällande produktion/försäljning, investeringar och antal anställda i företaget.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist