Konjunkturen

Senaste artiklarna

NYHET — 23 maj 2022

National Sweden: Det går bra för företaget men vi har svårt att hitta arbetskraft

NYHET — 22 februari 2022

Företagen i Västernorrland signalerar svag konjunktur

Färska siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västernorrland visar att länet har en av rikets svagaste konjunkturer just nu. Den förväntas stärkas betydligt kommande sex månader, men inte i samma omfattning som i resten av riket.
NYHET — 22 februari 2022

Företagarpanelen siar om framtida konjunkturen

Mats Andersson reflekterar över den senaste konjunkturrapporten från Svenskt Näringsliv där företagare i Västerbotten svarat på nuläge och framtid gällande produktion/försäljning, investeringar och antal anställda i företaget.
NYHET — 22 februari 2022

Positiv framtidssyn hos jämtländska företag

Svenskt Näringslivs företagarpanel berättar om nuläget och siar om framtiden i första kvartalsrapporten för året.
NYHET — 22 februari 2022

Konjunkturen i Norrbotten stabil med positiva framtidsvibbar

Hans Andersson reflekterar över den senaste konjunkturrapporten från Svenskt Näringsliv där företagare i Norrbotten svarat på frågor om nuläge och framtid gällande produktion/försäljning, investeringar och antal anställda i företaget.
NYHET — 17 december 2021

Fortsatt stark framtidstro hos företagen i Dalarna

Konjunkturen fortsätter uppåt även om tillväxten planar ut. Det syns i Svenskt Näringslivs företagarpanel för Dalarna. Enligt Henrik Navjord på Svenskt Näringsliv i Dalarna finns dock ett antal parametrar som kan stjälpa den generellt sett goda framtidstron.
NYHET — 15 december 2021

Stark konjunktur men leveransproblem och elpriser tynger

Konjunkturen fortsätter uppåt och är stadigt tillbaka på en nivå över den historiska genomsnittsnivån. Men utvecklingen är sämre i Östergötland än i resten av landet mycket på grund av de förseningar, leveransproblem och ökade priser på insatsvaror som många företag nu upplever.
NYHET — 9 december 2021

Hög arbetslöshet väntar, trots stort tryck i ekonomin 

Kronobergs företagare planerar för ökad produktion och fler anställda, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel. Men många arbetslösa saknar den kompetens som krävs och arbetslösheten kommer fortsatt vara hög. 
NYHET — 8 december 2021

Framtidstro för Västerbottens företag – kompetensbrist utmaningen

Konjunkturen fortsätter kraftigt uppåt. Försäljning, produktion, investeringar och antalet anställda ökar jämfört med för sex månader sedan och bedöms också öka de kommande sex månaderna, säger Svenskt Näringslivs regionchef Mats Andersson
NYHET — 8 december 2021

Skånsk konjunktur – företagen vill satsa men har svårt att hitta personal

De skånska företagen fortsätter att visa upp allt mer optimistiska planer för framtiden, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel. Men bristen på kompetens är fortsatt ett stort hinder.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist