Konjunkturen

Senaste artiklarna

NYHET — 20 november 2023

Tufft konjunkturläge i Jämtland 

Inflationen faller och vi kommer att nå målet på två procent redan i mars. Den bedömningen gör Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt. Det var dock den enda positiva signal han gav vid ett möte med jämtländska företag.
NYHET — 26 oktober 2023

Arbetsgivardag i Kosta

Ett sextiotal företagare från Kronberg, Blekinge och Kalmar län möttes i Kosta till en matnyttig dag på temat arbetsgivarfrågor. En fullmatad dag som behandlade frågor som skyddsombudens roll, kompetensförsörjning, det ekonomiska läget, arbetsbrist, osund konkurrens samt pension och försäkring.
NYHET — 12 oktober 2023

Inte nattsvart bland Norrbottens företag

Norrbottens företag uppvisar störst framtidstro i landet – men den är svagare än tidigare. Regionchef Hans Andersson säger att det är viktigt att politiken gör vad den kan för att möta den investeringsvilja som fortfarande finns bland företagen i länet.
NYHET — 4 oktober 2023

Svag konjunktur – men den stora utmaningen finns på sikt

Företagen i Kalmar län är pessimistiska om den närmaste framtiden, och tror på en dålig utveckling av sin försäljning det närmaste året. Men även bortom konjunkturen finns det problem i ekonomin. Sveriges tillväxt har under lång tid sackat efter omvärlden, och allt fler länder blir rikare än oss.
NYHET — 4 oktober 2023

Kronobergs företagare ser dystert på konjunkturen

En dålig utveckling av såväl försäljning, investeringar som antalet anställda under det kommande året. Det tror Kronobergs företagare enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel. Men även på lång sikt finns stora utmaningar i ekonomin.
NYHET — 4 oktober 2023

Låg framtidstro bland de skånska företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel

Skåneföretagen tror på en svag utveckling av ekonomin det kommande året. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Men även när konjunkturen har vänt finns stora problem att ta tag i.
NYHET — 4 oktober 2023

Lågkonjunkturen biter sig fast enligt Blekingeföretagen

Företagen i Blekinge tror på en svag utveckling av ekonomin under det kommande halvåret, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel. Samtidigt finns det strukturella problem i ekonomin, som kommer vara kvar även när konjunkturen har vänt.
NYHET — 29 september 2023

Fortsatt tufft läge för företagen i Västernorrland

Svenskt Näringslivs Företagarpanel för det tredje kvartalet indikerar att företagen i länet har det fortsatt svårt i den rådande konjunkturen. Utvecklingen av försäljningsvolym, investeringar och antal anställda ligger alla på en lägre nivå än historiskt genomsnitt.
NYHET — 6 juni 2023

Effekterna av lågkonjunkturen märks av i Blekinge

Enligt Svenskt Näringslivs konjunkturprognos för maj 2023 ser det ut som om lågkonjunkturen kommer att sträcka sig in i 2025. Under början av räntehöjningscykeln visade den svenska ekonomin sig trots allt förhållandevis motståndskraftig, men effekterna kommer med fördröjning.
NYHET — 17 maj 2023

Svag framtidstro hos västernorrländska företag

Nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att framtidshoppet hos företagen i Västernorrland fortfarande är lågt. Tuffast är läget för företag inom bygg medan företagen inom tillverkning/industri och tjänster visar större optimism.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist