Konjunkturen

Senaste artiklarna

NYHET — 17 maj 2023

Svag framtidstro hos västernorrländska företag

Nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att framtidshoppet hos företagen i Västernorrland fortfarande är lågt. Tuffast är läget för företag inom bygg medan företagen inom tillverkning/industri och tjänster visar större optimism.
NYHET — 13 februari 2023

Drygt vart fjärde företag på Gotland ser risk för varsel inom ett halvår

Svenskt Näringslivs företagarpanel mäter regelbundet Gotlandsföretagens framtidsutsikter. Den senaste mätningen, som genomförts under januari månad, ger en dyster bild av läget bland öns företag.
NYHET — 10 februari 2023

Vart fjärde företag i Västra Götaland ser risk för varsel inom ett halvår

Ny konjunkturundersökning från företagarpanelen i Västra Götaland.
NYHET — 10 februari 2023

Värmland inne i lågkonjunkturen – vart fjärde företag ser risk för varsel på kort sikt

Ny konjunkturundersökning från Företagarpanelen i Värmland.
NYHET — 30 januari 2023

Chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt: tufft konjunkturläge i Skåne

Den privata konsumtionen faller. Sverige går in i en lågkonjunktur. Svenskt Näringslivs företagarpanel i Skåne visar att företagens förväntningar inför framtiden raskt försämrats. Sven-Olov Daunfeldt besökte Malmö nyligen för att samtala med lokala företagare om det tuffa konjunkturläget.
NYHET — 26 januari 2023

”Den direkta åtgärden blir tyvärr att skära ner på personalen”

Utöver vikande konsumtion, inflation och höga elpriser, fick landets handlare vid årsskiftet höjda hyror. Marginalerna minskar kraftigt i branschen och dagligvaruhandeln gjorde 2022 ett historiskt svagt år. ”Kriskassan är inte tillräckligt stor”, säger Tomas Bonli på Ica Supermarket Sölvesborg.
NYHET — 9 december 2022

Företag i Västmanland alltmer pessimistiska

Den uppgång i ekonomin som förutspåddes efter pandemin övergick först i en avmattning. Den har nu övergått till en lågkonjunktur. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Inte minst gäller detta energiintensiva företag.
NYHET — 9 december 2022

Sverige går in i lågkonjunktur – företagen i Uppsalaregionen alltmer pessimistiska 

Den uppgång i ekonomin som förutspåddes efter pandemin övergick först i en avmattning. Den har nu övergått till en lågkonjunktur. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Inte minst gäller detta energiintensiva företag.
NYHET — 13 oktober 2022

Svag återhämtning bland jämtländska företag 

Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2022 visar att företag i Jämtland ligger under riksgenomsnittet när konjunkturutvecklingen det senaste året mäts.
NYHET — 13 oktober 2022

Oviss framtid för Stockholmsföretagen

Trots en relativt positiv utveckling i regionen under det senaste året, finns det nu en stor oro hos många företag om hur framtiden kommer att se ut. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det tredje kvartalet där 800 företagare svarat på frågor om nuläge och framtid.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist