Brottslighet bör bekämpas med andra medel än ökad regelbörda för samtliga aktiebolag

Ekobrottsmyndigheten och FAR har i en debattartikel den 19 mars föreslagit ett antal åtgärder för att stävja den ekonomiska brottsligheten i aktiebolag, bl.a. förkortad tidsfrist för att lämna in årsredovisningen. Man uttryckte även en oro över att regeringen skulle överväga en ytterligare höjning av gränsvärdena för när revisionsplikt inträder. I en replik från Srf konsulterna föreslås istället att det borde bli obligatoriskt för alla aktiebolag att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Gemensamt för förslagen är att de drar alla över en kam och ökar kraven och regelbördan för samtliga aktiebolag. Det är knappast rätt väg att gå, i synnerhet mot bakgrund av den våg av ökat regelkrångel som möter svenska företag. Det finns inte heller några belägg för att vare sig revision eller auktoriserad redovisningskonsult skulle motverka brottsligheten. Inte heller har det varit möjligt att påvisa att den avskaffade revisionsplikten för små aktiebolag har lett till en ökning av den ekonomiska brottsligheten . På DI.se skriver Svenskt Näringsliv idag om sin syn på frågan.

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist