EU föreslår omfattande momsreform men var är den svenska debatten?

Idag den 4 oktober nås vi av EU-kommissionens nyhetsbrev med de slutliga planerna för den största momsreformen som skett av EU: s momsregler de senaste 25 åren. Samtidigt slås man av den totala tystnaden som råder i svensk debatt kring framtidens momssystem.

EU-kommissionen lyfter fram problemen med att medlemsstaterna går miste om stora momsintäkter vilket benämns med uttrycket ”VAT gap”. En tredjedel av VAT gap beräknas bero på gränsöverskridande momsbedrägerier. Av den senaste rapporten om VAT gap framgår att problemen med momsbedrägerier varierar stort medlemsländerna emellan. Enligt beräkningarna för Sverige uppkommer inga momsförluster alls till skillnad från Rumänien vars momsförluster beräknas till hela 37 %.

EU-kommissionen räknar med att momsreformen kommer att minska bedrägerierna och även göra systemet mer modernt, robust och enklare att använda. Förslagen innehåller grundläggande principer för det gemensamma EU-momsområdet och berör gränsöverskridande varuhandel. Man introducerar också begreppet ”Certified Taxable Person” och fyra kortsiktiga “Quick Fixes” som träder i kraft senast 2019.

Senare i höst och till våren presenteras även förslag avseende skattesatser, småföretagare, digital handel, bedrägerihantering och administrativt samarbete mellan medlemsstaterna.

I den svenska debatten återfinns många synpunkter kring olika skatter men avseende momssystemet saknas debatten helt. Varför? Momssystemet har kallats ett monster och med globala, digitala transaktioner i kombination med svårtillgängliga regler tillhör momsen de mest komplicerade regelverk som näringsliv, skatteverk och domstolar har att tillämpa.

Samtidigt är den svenska momsskattebasen idag 52 % av en ideal bas vilket ger upphov till ytterligare problem med dold moms och kumulativa effekter. Sverige beskattar också en mindre del av ideal bas än EU:s genomsnitt som är 56 %. Läs mer i Svenskt Näringslivs rapport.

Även om Sverige enligt beräkningarna inte har något VAT gap medför reglerna stor börda för svenska företag vilket även påverkar konsumenterna och samhället i stort. Det är dags att bredda skattediskussionen och även prata om ”momsmonstret”.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist