Hallå, det pågår en momsreform!

Skattedebatten har varit het den senaste tiden däremot saknas diskussion kring den skattereform som just nu pågår.

Inom EU pågår den största momsreformen på 25 år. I Sverige uppgår momsens andel av den offentliga sektorns totala skatteintäkter till 21 % och då används bara hälften av momsskattebasen. Bolagsskattens andel av skatteintäkterna är ca 6 % men debatteras desto mer.

En momsreform påverkar varje transaktion, varje faktura, varje dag och för alla svenska företag, små som stora. Det som de 28 medlemsländerna inom EU ska komma överens om just nu är inte småpotatis direkt. Momsreformen påverkar vilket land som får beskatta, hur beskattning ska ske, momsskattesatser, småföretagande och digital handel. Svenskt Näringsliv har precis besvarat en remiss avseende delen ”det slutliga momssystemet” som innehåller hörnstenarna för reformen.

Svenskt Näringslivs remissvar är mycket kritiskt till flera delar i förslaget. Vi avstyrker den modell för gränsöverskridande handel mellan företag (B2B) som innebär att säljaren ska debitera köparlandets moms. Vidare avstyrker vi förslaget med ”certifierad beskattningsbar person, CTP” där Skatteverket ska sortera fram pålitliga skattebetalare. Däremot välkomnar vi förslag med en ”quick fix” som exempelvis förbättrar vid kedjetransaktioner men vi anser att dessa förbättringar ska komma alla företag till del och inte endast CTP.

Förslagen i sig är komplicerade och ska sedan appliceras på dagens komplicerade transaktioner och nya affärsmodeller. Tidsplanen är stressad varför svarstiden är alltför kort vilket påverkar möjligheten att bedöma förslagets effekt på Sverige. Men att det är svårt får inte hindra en svensk debatt. Tycker vi inte till kommer andra länder att bestämma åt oss.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist