Momsen – krisande 50 åring i behov av vård

Det är 50 år sedan Gunnar Sträng införde momsen i Sverige. Skatten har gått från att vara en ”enkel, självkontrollerande” skatt till ett monster som få förstår och kan hantera. Samtidigt är momsen allt mer populär som intäktskälla och finns numera i fler än 160 länder. OECD anger att orsaken är att moms allmänt ses som en skatt med förhållandevis små tillväxthämmande effekter.

Det är vi konsumenter som slutligen ska betala momsen, men det är företagen som är skyldiga att hantera och betala in skatten till staten. De svenska företagen gör detta jobb mycket bra. I EU-kommissionens mätningar av det så kallade moms-tappet (VAT Gap) framgår att Sverige utmärker sig som bland de bästa i klassen i att få in momsen till statens skattekista.

Men de svenska företagen dignar under tung regelbörda då just momsen ständigt toppar i dessa mätningar. Vad gäller regelbörda och förenklingar för de duktiga företagen är Sverige på en ljum medelplats och regeringen verkar inte bry sig om alla de problem som momsen medför. Förutom regelbördan medför den dolda momsen som uppkommer vid undantagna transaktioner stor skada för näringslivet, hindrar tillväxt och samhällsutveckling. Även konsumenter drabbas av dold dubbelbeskattning och av att transaktioner uteblir.

Momsen behöver reformeras i grunden. Att skylla på EU håller inte – vi kan förenkla och förbättra redan idag, med befintliga EU-regler. Det som behövs är ökad kunskap och en vilja att få 50-åringen på fötter igen.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist