Skattefrågan tar sig an tre direktivförslag

Podcasten Skattefrågan gör en djupdykning i de direktivförslag som kommissionen la fram den 12 september. Det första förslaget är en omarbetad variant av de gamla försöken att harmonisera skattebasen för stora företag i EU. BEFIT - Business in Europe Framework for Income Taxation - bygger på pelare 2 reglerna och riktar sig till företag och koncerner med en omsättning på över 750 miljoner EUR. Det andra förslaget riktar sig mot SME-företag och syftar till att förenkla utlandsetableringar. HOT - Head Office Tax System for SME - innebär en möjlighet för bolag med fasta driftställen att deklarera till skattemyndigheten i den medlemsstat där huvudkontoret är beläget och tillämpa de skatteregler som gäller i det landet. Det tredje och sista förslaget är en kodifiering av OECDs riktlinjer för internprissättning. I avsnittet recenseras kommissionens paket - som är ett led i EU:s ambition att lätta på företagens administrativa börda - av Svenskt Näringslivs skattejurister Tara Muinafshar och Claes Hammarstedt. Den gemensamma nämnaren för alla tre direktivförslagen är att de syftar till att förenkla företagens skattehantering. Men frågan är om detta verkligen kommer att åstadkomma de förenklingar som kommissionen hoppas på? Lyssna på podden här.

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist