Valet att skänka varor, istället för att kassera dem, ska väl rimligen inte beskattas

Behovet att nyttja befintliga resurser på bästa sätt är en prioriterad fråga såväl inom näringslivet som för samhället i stort.

Svenskt Näringsliv har via medlemsorganisationer fått skattefrågor som rör medlems­företag som vill skänka bort varor som inte längre lämpar sig för försäljning. Företag ser en möjlighet att hjälpa människor genom att skänka varorna istället för att kassera dem.

Enskilda handläggare på Skatteverket ska till enskilda företag ha indikerat att det i sådana situationer föreligger en risk för uttagsbeskattning, vilket skapat en osäkerhet som medför att varor i betydande omfattning idag kasseras istället för att skänkas. Detta är förstås mycket olyckligt, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

I syfte att undan­röja denna skadliga osäkerhet har Svenskt Näringsliv tagit in två utlåtanden – ett från skatteexpert Ulrika Grefberg, avseende mervärdesskatt, och ett från professor Roger Persson Österman, avseende inkomstskatt – och med dessa som underlag idag bett Skatteverket om ett klargörande om att uttagsbeskattning inte ska ske i sådana situationer som redovisas i dessa  utlåtandena.

Du kan läsa vårt brev, med underliggande utlåtanden, här.

Vi förväntar oss ett hållbart svar från Skatteverket.

Anna Sandberg Nilsson och Richard Hellenius

SKRIVET AVRichard Hellenius

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist