Väntans tider – När kommer direktivet till den kommande 3:12-utredningen?

I den s.k. januariöverenskommelsen aviseras under rubriken Bättre villkor för företagande och entreprenörer bl.a. att det under 2019 ska påbörjas ett utredningsarbete med att förenkla 3:12-reglerna. Överenskommelsens punkt 15 betonar också att beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, ska bli mer gynnsam. Vi är många som gläder oss åt att utgångspunkten för förändringar av 3:12-regelverket nu är att det ska skapas bättre villkor för våra svenska entreprenörer. Att berörda företag/företagare ges bättre villkor är viktigt för hela Sverige.

För två år sedan var det oroande tider. Då kom dåvarande regering med förslag om en ökad entreprenörsskatt om totalt 3 miljarder per år. Förslaget möttes av hård kritik. Från många håll lyftes fram att om förslaget skulle genomföras skulle det slå hårt mot svensk ekonomi – investeringar i fåmansföretag skulle minska, arbets­tillfällen falla bort och tillväxten bromsa in. Efter påtryckningar från bl.a. Centern och Liberalerna bestämde sig regeringen till sist att inte gå vidare med förslaget.

Att nuvarande regering tillsammans med Centern och Liberalerna i och med januariöverenskommelsen har enats om att villkoren för företagande/entreprenörer nu ska förbättras är glädjande. För att berörda företagare (nuvarande och potentiella) ska våga ta de risker det innebär att vara företagare är det centralt att 3:12-regelverket förbättras. Det är viktigt att ha med sig att fyra av fem nya arbetstillfällen skapas i våra små företag.

Det är nu många som med spänning väntar på att få ta del av det direktiv till 3:12-utredning som partierna i överenskommelsen nu tillsammans ska värka fram.

Det finns starka skäl att kombinera förenklingar med en ambition om att sänka kapitalinkomstskattesatsen. En färsk analys visar att en sänkning av dessa skulle ge ökat välstånd, vilket lyfts fram här på bloggen tidigare i veckan, och att investeringsviljan skulle öka med sänkta kapitalskatter bekräftas samtidigt av en enkätundersökning från Svenskt Näringslivs företagarpanel.

Vi får hoppas att partierna i januariöverenskommelsen presenterar ett utredningsdirektiv, som i detalj visar att dessa partier vill åstadkomma ett 3:12-regelverk som ger bättre villkor för företagande och entreprenörer.

SKRIVET AVRichard Hellenius

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist