BLOGGFokus på skatterna
Marcus Forsman

Vårt remissvar om det skadliga förslaget att förmånsbeskatta sjukvård

Som tidigare rapporterats om här på bloggen är ett förslag om förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald hälso- och sjukvård ute på remiss. Förslaget har flertalet lagtekniska brister och skulle leda till svåra gränsdragningsproblem. Sannolikt skulle det vara en ren förlustaffär för staten när belastningen på den allmänna sjukvården ökar och sjukfrånvaron stiger.

Förslaget bygger på en felaktig bild av varför arbetsgivare tillhandahåller hälso- och sjukvård till sina anställda. Det sker i huvudsak för att minimera sjukfrånvaron, inte för att tillhandahålla anställda en förmån. Hälso- och sjukvård kan inte jämställas med förmåner som tjänstebil eller bostadsförmån.

Sjukvårdsförsäkring är vanligast inom bygg och anläggning där 110 000 anställda omfattas av en försäkring. Mer än hälften av de som omfattas av en sjukvårdsförsäkring har en lön under den nedre gränsen för statlig inkomstskatt. Arbetsgivarbetald hälso- och sjukvård är således inte en gräddfil för höginkomsttagare. Detta framgår av en ny rapport från Svensk Försäkring.

Svenskt Näringsliv har idag lämnat remissvar över förslaget, detta finns att läsa här.

SKRIVET AVMarcus Forsman

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist