Nödläge för svensk infrastruktur

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Det är dags att betala av på infrastrukturskulden. Ett alltmer eftersatt underhåll påverkar företagens möjligheter att genomföra kostnadseffektiva transporter och därmed deras förmåga att konkurrera. ”Vi behöver en räddningsplan och en infrastruktur i världsklass", sade Caroline af Ugglas, vice vd.

Infrastruktur_04

Infrastrukturminister Anna Johansson vill ta ett helhetsgrepp om transportsektorn.

Infrastruktur_07

Per Bondemark, vice vd på SSAB, liknade godstransporter vid ett blodomlopp.

En tågurspåring i Bräcke i Jämtland för två år sedan ströp transportmöjligheterna för alla industrier norr om olycksplatsen. I fyra dagar stod tågtrafiken stilla och därmed möjligheterna att transportera gods.

– Vi tvingades stänga fabriken i tre dagar, sade Per Bondemark, vice vd på SSAB.Det är bara ett av många exempel på hur en eftersatt infrastruktur, vare sig det är järnvägsnätet eller vägarna, påverkar företagens möjligheter att transportera sina produkter på ett kostnadseffektivt sätt.

– Allt det vi har omkring oss och använder dagligen och tar för självklart har en lång logistikkedja bakom sig. Kaffet vi dricker har skördats som bönor i till exempel Sydamerika och sedan transporterats hit med båt och lastbil, förädlats och sedan transporterats ytterligare för att nå fram till affären och till oss. Godstransporter är blodomloppet i näringslivet, fortsatte Per Bondemark.

Det är ett blodomlopp som idag har stora problem att obehindrat flyta fram. Den svenska infrastrukturen, framför allt järnvägen, är eftersatt sedan många år. Ett otillräckligt eller helt uteblivet underhåll har skapat ett underskott, en skuld som det är dags att betala av på.

– Trafikverket har konstaterat att det framför allt handlar om bristande kapacitet och tillförlitlighet. Det skapar en osäkerhet som drabbar företagen när de får ta ansvar för den kunskapsbrist, resursbrist och de felaktiga prioriteringar som plågat infrastrukturen i landet, sade Caroline af Ugglas, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Bakom den situationen finns också en undervärdering av godstransporter i de samhällsekonomiska kalkylerna. De protester som hörs när tågen står stilla eller vägarna är dåliga kommer från de resenärer som drabbas. Det går också relativt lätt att räkna ut hur stora kostnader som avbrott i persontrafiken kostar.

Siffror från Trafikverket visar att den direkta samhällskostnaderna för förseningarna senvinter 2010/2011 hamnade på 2,4 miljarder. Att godstransporter försenas och fördyras av slitna järnvägar och vägar med dålig bärighet är knappast nyheter som slås upp i media. Men kostnaderna finns där. SSAB har beräknat att försenade godstransporter på järnvägen kostar företaget 120 miljoner per år. En studie som KTH gjort visar att 28 procent av industrins transportkostnader är merkostnader på grund av de störningar som ett eftersatt underhåll orsakar.

Företagen skulle kunna spara trettio procent i transportkostnader om den svenska infrastrukturen rustades upp.

– Sverige är ett exportland och vi behöver en godsstrategi, sade Per Bondemark.

Regeringen arbetar just nu med en så kallad Infrastrukturproposition. Bakom den krångliga titeln döljer sig de ekonomiska resurser som regeringen ska avsätta till infrastrukturen i landet de kommande tio åren. Svenskt Näringsliv har i en rapport gjort analyser och framför allt presenterat en rad förslag på hur regeringen kan ta sig an den växande infrastrukturskulden och på så sätt undanröja en del av de problem som drabbar de svenska företagen.

– Vi behöver en omedelbar räddningsplan som dels återställer infrastrukturen till en miniminivå men också en långsiktig strategi för framtiden. Det handlar om stora pengar och därför måste vi öppna för alternativa finansieringsformer och vi måste också inrätta ett infrastrukturråd som kontinuerligt utvärderar den svenska infrastrukturpolitiken. Alla beslut som tas måste ställas mot konkurrenskraften för oss som nation, sade Caroline af Ugglas.

Det är ett förslag som infrastrukturminister Anna Johansson inte har något emot.

– Vi måste ta ett helhetsgrepp om transportsektorn så ett infrastrukturråd är något som vi skulle uppskatta, sade hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.