"Första gången LO går med på sänkta lönekostnader"

NYHET Publicerad

ETABLERINGSJOBB Svenskt Näringsliv har länge arbetat för att hitta en bra lösning för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb. Nu finns ett färdigt förslag, etableringsjobben, som är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. ”För första gången på över hundra år säger LO att vi behöver sänka lönekostnaderna för att det ska kunna bli fler jobb”, säger vd Carola Lemne.

Carola Lemne

Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Nyligen kom fack och arbetsgivare överens om en modell för att lättare få nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete. Modellen kallas etableringsjobb och går i stort sett ut på att arbetsgivaren betalar 8 000 kronor av lönen och att staten står för resten.

– En av de första sakerna jag gjorde när jag började på Svenskt Näringsliv var att driva frågan om en öppen och välkomnande arbetsmarknad, säger vd Carola Lemne.

Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer har under lång tid arbetat för att få till stånd en lösning för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb. Arbetet har till stor del gått ut på att försöka få LO och inte minst regeringen att förstå behovet och vad som krävs för att det kunna genomföras.

– Från början var vi helt ensamma om att tycka att det behövdes flera enkla jobb, men med faktabaserad information har vi fått alla som inte är emot av ideologiska skäl att driva frågan, säger Carola Lemne.

Hon framhåller att såväl forskare som Arbetsförmedlingen och Konjunkturinstitutet numera påtalar behovet av fler enkla jobb.

För ett år sedan kom så LO med förslaget om de så kallade utbildningsjobben, alltså jobb som i första hand vände sig till personer som redan har viss yrkeskunskap.

– Vi tyckte att det fanns goda tankar i deras förslag, men eftersom det inte alls berörde grupper utan grundskoleutbildning, så var det inte någon mening med att gå vidare i diskussionerna med LO, säger Carola Lemne.

Hon betonar att det Svenskt Näringsliv ville var att hitta en lösning för dem som står allra längst från arbetsmarknaden.

Men så, under hösten blev det möjligt att förhandla på förbundsnivå om en gemensam lösning, det som till slut blev förslaget om etableringsjobb.

– Jag är väldigt nöjd. Här har vi varit envisa och konsekventa och väldigt tydliga med vad vi har pratat om. Och vi har lyckats flytta LO:s positioner. För första gången på över hundra år säger de nu att vi behöver sänka lönekostnaderna för att det ska kunna bli fler jobb, konstaterar Carola Lemne.

Hon säger att trots att flera LO-förbund än så länge står utanför uppgörelsen är det flera viktiga förbund som ingår.

– Det är viktigt att både IF Metall, Kommunal och HRF är med, för på deras områden kan det bli många jobb, säger hon.

– Men det är synd att inte att alla LO-förbund står bakom överenskommelsen. På till exempel Byggnads och Transports områden skulle det också kunna finnas många jobb, fortsätter hon.

Hon menar också att det är ett problem att inte Bemanningsföretagen kan vara med. Orsaken är att facken inte har gått med på att låta företag hyra ut personer som har etableringsjobb.

– Det tycker vi är beklagligt, för bemanningsföretag hör till dem som är bäst på integration redan idag, men det var en viktig fråga för facken, förklarar hon.

Nästa steg i processen är förhandlingar med regeringen. Men redan innan de har kommit igång har Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna framfört kritik mot förslaget. Bland annat är de kritiska till att överenskommelsen bara inkluderar företag med kollektivavtal.

– Jag tror att deras ingång till viss del är grundad på missförstånd. Men det stämmer att överenskommelsen inte gäller företag som saknar kollektivavtal. Men vi, fack och arbetsgivare, råder ju bara över företag som har kollektivavtal, betonar Carola Lemne.

Förhandlingarna med regeringen tror Carola Lemne kan bli krångliga, inte minst för att det juridiskt kan finnas hinder, både på inhemsk nivå och EU-nivå.

– Vi är inte hemma ännu, säger hon.

Samtidigt är hon positiv. Hon vill att etableringsjobben ska bli verklighet och att fler LO-förbund ska ansluta, så att det blir en lösning för alla branscher och en väg in på arbetsmarknaden för de som annars riskerar att hamna i ett besvärligt utanförskap.

– LO säger ju att de vill ta ansvar och då kan man ju hoppas på att trycket på de förbund som inte är med blir rätt stort, avslutar Carola Lemne.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sänkta trösklar minskar klyftorna

ARBETSMARKNAD Antalet utlandsfödda har ökat kraftigt och många har väldigt låga inkomster. Anledningen är att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Lösningen är att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, inte att höja skatterna. Det skriver Svenskt Näringsliv i rapporten ”Ett verkligt samhällsproblem”.
NYHET Publicerad:

Språkkurs på jobbet skapar anställningar

INTEGRATION En skräddarsydd språkkurs hjälper Säters Snickerifabrik att nyanställa. Personalen hjälper till med att ta fram ord och meningar som är nödvändiga i jobbet. Hittills har tre fått jobb. ”Det är en investering i företagets framtid”, säger vd Malin Hedlund.
NYHET Publicerad:

Hussein utvisas – kan strida mot praxis

KOMPETENSUTVISNING Blivande vd:n Hussein Ismail på Birka Biostorage AB i Lund utvisas till Libanon. Anledningen: för snart tre år sedan fick han för lite i lön. ”En lagöverträdelse” enligt Migrationsverket, men utvisningsbeslutet kan strida mot ny praxis.
NYHET Publicerad:

It-specialisten Wu får stanna

ARBETSKRAFTSINVANDRING It-specialisten Yunzhi Wu andas ut. Migrationsverket beviljar familjen permanent uppehållstillstånd. Nu kan vi fokusera på arbetet, lära oss svenska bättre och njuta av livet, konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Kompetensutvisningarna fortsätter: "Inte värdigt Sverige"

KOMPETENSUTVISNINGARNA Arbetskraftsinvandrare fortsätter att utvisas trots att ny praxis bör gälla sedan ett par månader tillbaka. Nu utvisas Lulzim Rashiti med familj och Hamed Jahangiran på grund av bagatellartade fel. "Vi känner oss lurade”, säger Lulzim Rashiti.
NYHET Publicerad:

Utredningen som kan leda till nya kompetensutvisningar

KOMMENTAR Regeringens utredning, som föreslår att mindre fel i anställningar inte ska behöva leda till utvisning av arbetskraftsinvandare, riskerar att slå fel. Risken är att förslaget istället leder till nya kompetensutvisningar om förslagen träder i kraft i dess nuvarande utformning. Det skriver Patrik Karlsson och Amelie Berg i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad ny praxis hindrar kompetensutvisningar

KOMMENTAR Migrationsöverdomstolens nya domar är efterlängtade och inger hopp för många. Sannolikt kommer domarna att leda till att färre arbetskraftsinvandrare tvingas lämna sina jobb och Sverige på grund oavsiktliga misstag, skriver Amelie Berg och Patrik Karlsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Danyar får stanna – dom blir ny praxis

DOM Danyar Mohammed hotades av utvisning för en lönemiss på 460 kronor. Nu vinner han i Migrationsöverdomstolen, som slår fast att han får stanna i Sverige. Domen blir ny praxis. ”Jag är så glad över det här beskedet”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Regeringen vill inte ha högkompetenta arbetskraftsinvandrare här"

ENTREPRENÖR GRANSKAR Ning såg en god vän utvisas efter fyra år i Sverige, på grund av en tidigare arbetsgivares misstag. Det fick honom att starta en sajt som samlar vittnesmål från arbetskraftsinvandrare som hotas av samma öde. ”Budskapet är att den svenska regeringen inte vill ha arbetskraftsinvandrare här”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Första gången LO går med på sänkta lönekostnader"

ETABLERINGSJOBB Svenskt Näringsliv har länge arbetat för att hitta en bra lösning för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb. Nu finns ett färdigt förslag, etableringsjobben, som är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. ”För första gången på över hundra år säger LO att vi behöver sänka lönekostnaderna för att det ska kunna bli fler jobb”, säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Dags för regeringen ta ansvar för etableringsjobben

ARBETSMARKNAD Fack och arbetsgivare är överens om etableringsjobb. Men för att anställningarna ska bli verklighet krävs att även regeringen tar sin del av ansvaret, anser vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Lägre arbetskraftskostnader ger jobb utan förkunskaper

ARBETSMARKNAD Säkerhetsföretaget Cubsec anställer medarbetare i parti och minut. Ett 50-tal bara det senaste året. Med lägre arbetskraftskostnader är vd Andreas Gyllestrand övertygad att han kan anställa personer utan förkunskaper till jobb som inte blir utförda. 
NYHET Publicerad:

”Svaghetstecken att LO inte samlat sig om etableringsanställningarna”

ARBETSMARKNAD LO går vidare med etableringsanställningarna. Men redan nu har flera LO-förbund valt att ställa sig utanför överenskommelsen. Det är ett svaghetstecken att LO-förbunden inte är överens, menar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jämtlands tillväxt stärks av utländsk arbetskraft

KRÖNIKA Arbetskraftsinvandrare bidrar med 150 miljoner årligen i produktions- och skatteintäkter i Jämtland. Nu vill flera politiska partier begränsa arbetskraftsinvandringen, något näringslivet vänder sig emot. Vårt välstånd har stärkts av vår öppenhet gentemot omvärlden, skriver Ola Toftegaard, regionchef Jämtland, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Kommer kompetensutvisningarna att fortsätta?

KOMMENTAR Lagrådet har avstyrkt socialförsäkringsutskottets förslag om ny lagstiftning kring kompetensutvisningarna. Men förändringen är nödvändig för att komma tillrätta med de orättfärdiga utvisningarna, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

Regeringen backar om kompetensutvisningarna

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger idag ja till Alliansens motion om kompetensutvisningarna. Om inte remissinstanserna har kraftiga invändningar mot Alliansens förslag kommer en ny lagstiftning träda ikraft redan den 1 december.
NYHET Publicerad:

Nyckelmedarbetare bor i tvåa – riskerar utvisning

KOMPETENSUTVISNING Än en gång riskerar Johan Wiklund, vd för Clipsource, att mista en nyckelmedarbetare på grund av Migrationsverkets stelbenta regelverk. Orsaken? Medarbetaren med familj bor i en tvåa. Fru och barn kan komma att utvisas, vilket gör att han inte heller vill stanna. Tidningen Entreprenör fortsätter granskningen av kompetensutvisningar.
NYHET Publicerad:

Migrationsverket stoppar allt fler toppstudenter

ENTREPRENÖR GRANSKAR Mer än dubbelt så många utländska studenter fick avslag på sin ansökan att studera på svenska lärosäten förra året jämfört med året innan, visar statistik från Migrationsverket. Men trots att lärosätena vittnar om en skärpt bedömning hänvisar verket bara till ”förbättrade rutiner”. Lärosätena går miste om miljontals kronor och Sverige får dåligt rykte bland internationella toppstudenter.
NYHET Publicerad:

”Kompetensutvisningarna är katastrof och komplett vansinne”

KOMPETENSUTVISNINGAR På två veckor har Jörgen Eng, vd för techföretaget Dynamo Consulting, tvingats säga hejdå till två av sina bästa programmerare. Kompetent personal utvisas för bagatellartade fel. Nu varnar han för att Sveriges rykte snabbt försämras i internationella programmerarkretsar, vilket gör det ännu svårare att hitta den svårflörtade kompetensen.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivare utesluter inte lagstiftning om lägre lön

ARBETSMARKNAD Alliansen vill införa inträdesjobb för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Svenskt Näringsliv ser flera positiva inslag i förslaget. Misslyckas samtalen om förenklade anställningsformer mellan arbetsmarknadens parter återstår endast lagstiftning, anser vd Carola Lemne.