"Första gången LO går med på sänkta lönekostnader"

NYHET Publicerad

ETABLERINGSJOBB Svenskt Näringsliv har länge arbetat för att hitta en bra lösning för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb. Nu finns ett färdigt förslag, etableringsjobben, som är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. ”För första gången på över hundra år säger LO att vi behöver sänka lönekostnaderna för att det ska kunna bli fler jobb”, säger vd Carola Lemne.

Carola Lemne

Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Nyligen kom fack och arbetsgivare överens om en modell för att lättare få nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete. Modellen kallas etableringsjobb och går i stort sett ut på att arbetsgivaren betalar 8 000 kronor av lönen och att staten står för resten.

– En av de första sakerna jag gjorde när jag började på Svenskt Näringsliv var att driva frågan om en öppen och välkomnande arbetsmarknad, säger vd Carola Lemne.

Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer har under lång tid arbetat för att få till stånd en lösning för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb. Arbetet har till stor del gått ut på att försöka få LO och inte minst regeringen att förstå behovet och vad som krävs för att det kunna genomföras.

– Från början var vi helt ensamma om att tycka att det behövdes flera enkla jobb, men med faktabaserad information har vi fått alla som inte är emot av ideologiska skäl att driva frågan, säger Carola Lemne.

Hon framhåller att såväl forskare som Arbetsförmedlingen och Konjunkturinstitutet numera påtalar behovet av fler enkla jobb.

För ett år sedan kom så LO med förslaget om de så kallade utbildningsjobben, alltså jobb som i första hand vände sig till personer som redan har viss yrkeskunskap.

– Vi tyckte att det fanns goda tankar i deras förslag, men eftersom det inte alls berörde grupper utan grundskoleutbildning, så var det inte någon mening med att gå vidare i diskussionerna med LO, säger Carola Lemne.

Hon betonar att det Svenskt Näringsliv ville var att hitta en lösning för dem som står allra längst från arbetsmarknaden.

Men så, under hösten blev det möjligt att förhandla på förbundsnivå om en gemensam lösning, det som till slut blev förslaget om etableringsjobb.

– Jag är väldigt nöjd. Här har vi varit envisa och konsekventa och väldigt tydliga med vad vi har pratat om. Och vi har lyckats flytta LO:s positioner. För första gången på över hundra år säger de nu att vi behöver sänka lönekostnaderna för att det ska kunna bli fler jobb, konstaterar Carola Lemne.

Hon säger att trots att flera LO-förbund än så länge står utanför uppgörelsen är det flera viktiga förbund som ingår.

– Det är viktigt att både IF Metall, Kommunal och HRF är med, för på deras områden kan det bli många jobb, säger hon.

– Men det är synd att inte att alla LO-förbund står bakom överenskommelsen. På till exempel Byggnads och Transports områden skulle det också kunna finnas många jobb, fortsätter hon.

Hon menar också att det är ett problem att inte Bemanningsföretagen kan vara med. Orsaken är att facken inte har gått med på att låta företag hyra ut personer som har etableringsjobb.

– Det tycker vi är beklagligt, för bemanningsföretag hör till dem som är bäst på integration redan idag, men det var en viktig fråga för facken, förklarar hon.

Nästa steg i processen är förhandlingar med regeringen. Men redan innan de har kommit igång har Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna framfört kritik mot förslaget. Bland annat är de kritiska till att överenskommelsen bara inkluderar företag med kollektivavtal.

– Jag tror att deras ingång till viss del är grundad på missförstånd. Men det stämmer att överenskommelsen inte gäller företag som saknar kollektivavtal. Men vi, fack och arbetsgivare, råder ju bara över företag som har kollektivavtal, betonar Carola Lemne.

Förhandlingarna med regeringen tror Carola Lemne kan bli krångliga, inte minst för att det juridiskt kan finnas hinder, både på inhemsk nivå och EU-nivå.

– Vi är inte hemma ännu, säger hon.

Samtidigt är hon positiv. Hon vill att etableringsjobben ska bli verklighet och att fler LO-förbund ska ansluta, så att det blir en lösning för alla branscher och en väg in på arbetsmarknaden för de som annars riskerar att hamna i ett besvärligt utanförskap.

– LO säger ju att de vill ta ansvar och då kan man ju hoppas på att trycket på de förbund som inte är med blir rätt stort, avslutar Carola Lemne.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Positivt att utredning ser över kompetensutvisningar"

ARBETSMARKNAD Regeringen och samarbetspartierna L och C tillsätter en utredning om arbetskraftsinvandring. Svenskt Näringsliv välkomnar att arbetskraftsinvandringen ska värnas och att utredningen inte ska lämna förslag om återinförd arbetsmarknadsprövning.
NYHET Publicerad:

Mer måste göras för att bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

BROTT Åtta myndigheter har på uppdrag av regeringen utrett ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Ett välkommet, nödvändigt och bra initiativ anser Svenskt Näringsliv. "Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot", säger Mattias Dahl vice vd.
NYHET Publicerad:

Rapport: Sverige tjänar miljarder på arbetskraftsinvandring

ARBETSMARKNAD Arbetskraftsinvandringen ökade rekordstort under 2018 och bidrog med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Jacke: Inte rimligt att utvisas för små misstag

KOMPETENS Vd Jan-Olof Jacke slår vakt om möjligheten att rekrytera personer från länder utanför EU. ”Vi behöver förklara för de ännu inte övertygade partierna och facken hur viktigt detta är för vår kompetensförsörjning”, säger han.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Arbetskraftsinvandring föremål för förbättring

ARBETSMARKNAD Sverige har drabbats av kompetensutvisningar under senare år. I en rapport presenterar Svenskt Näringsliv konkreta förslag till Migrationsverket och kommande regering på hur arbetskraftsinvandringen kan fungera bättre.
NYHET Publicerad:

Jacke: Utbildningssystemet måste förbättras

UTBILDNING Svenska företag letar med ljus och lykta efter medarbetare med rätt kompetens. Vd Jan-Olof Jacke vill se över utbildningssystemet, från grundskola till högskola men också yrkesutbildning och förutsättningarna för ett aktivt livslångt lärande.
NYHET Publicerad:

Utvisades – nu har han röstat för första gången

VALET 2018 För några år sedan utvisades Syed Latif från Sverige för att han hade fått jobb via Linkedin och inte via Arbetsförmedlingen. Men han kom tillbaka. Igår röstade han för första gången. "Det är en historisk dag för mig", säger han till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanställd men nyanländ – nu utvisas han till Afghanistan

INTEGRATION Företaget Gårö Plåtprodukter i Gnosjö skulle just tillsvidareanställa maskinoperatören Ali Khademi från Afghanistan. Men efter ett utvisningsbeslut tvingas han lämna landet, trots att hans kompetens är starkt efterfrågad. Arbetstillstånd måste enligt reglerna sökas från hemlandet.
NYHET Publicerad:

Politiker kräver lagändring efter utvisning av ABB-ingenjör

KOMPETENSUTVISNINGAR ABB-ingenjören Ali Omumis historia är den senaste i raden av Sveriges många kompetensutvisningar. För en dryg vecka sedan tvingades han och familjen lämna landet på grund av en försäkringsmiss som en tidigare arbetsgivare gjort. Men nu reagerar flera politiker och kräver en lagändring.
NYHET Publicerad:

ABB-ingenjör riskerar utvisning trots vägledande domar

KOMPETENSUTVISNINGARNA Affärsutvecklaren och ingenjören Ali Omumi på ABB i Ludvika riskerar utvisning till Iran. Anledningen är en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjorde för tre år sedan. Trots flera vägledande domar i Migrationsöverdomstolen ser det mörkt ut. ABB har engagerat sig mycket för att Ali ska få stanna i Sverige och arbeta vidare i företaget.
NYHET Publicerad:

Ny dom gör slut på orimliga kompetensutvisningar

ARBETSMARKNAD Hundratals arbetskraftsinvandrare kan ha utvisats i onödan. I många fall även deras familjer. En ny dom från Migrationsöverdomstolen visar att Migrationsverkets hantering av utvisningsärenden av arbetskraftsinvandrare har varit rättsosäker, enligt Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanlända sprider företagsglädje

INTEGRATION Sju nyanlända blev en vitamininjektion för Skellefteåbaserade Berco Produktion. ”Vi har blivit ett mycket gladare företag”, säger produktionsledaren Nicklas Berglund.
NYHET Publicerad:

Spotify om kompetensutvisningarna: "Gjort det svårt att konkurrera"

ARBETSMARKNAD De senaste årens kompetensutvisningar, där företagen har tvingats se på när medarbetare utvisats på grund en alltför snäv tolkning av regelverket, har satt en törn i Sveriges rykte som arbetsland.
NYHET Publicerad:

S bild av arbetskraftsinvandringen är verklighetsfrånvänd

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Att en myndighet beslutar vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU, är en utgångspunkt som är verklighetsfrånvänd. Arbetsgivaren har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

"Migrationsverkets regelverk påminner om terror"

KOMPETENSUTVISNINGARNA  Johannes Tovatt som driver en arkitektbyrå riskerar att bli av med en av sina topparkitekter, på grund av Migrationsverkets regelverk. "Processen påminner om terror. Jag ser ju på henne hur hon mår", säger han.
NYHET Publicerad:

Migrationsverkets nya rutiner saboterar svensk forskning

KOMPETENSUTVISNINGARNA Migrationsverkets nya rutiner innebär att utländska studenter tvingas åka hem för att förnya uppehållstillstånd. Det slår mot ett 70-tal studenter årligen. Nu överväger professor Staffan Strömblad med fleraatt sluta rekrytera doktorander från vissa länder för att undkomma vad som beskrivs som ”absurda procedurer”.
NYHET Publicerad:

Topptalangen återvände till Sverige efter utvisningen

KOMPETENSUTVISNINGARNA Safinaz Awad har återvänt till Sverige och sitt programmerarjobb efter att ha blivit utvisad till Grekland. Arbetsgivaren Bodil Ekström Hilberth, vd på Sweet Systems, är tacksam för beskedet men kritisk till det stelbenta regelverket.
NYHET Publicerad:

"Rättsosäkert med skadestånd för arbetsgivare"

KOMMENTAR En ny utredning föreslår att arbetskraftsinvandrare kan begära skadestånd av sin arbetsgivare, om man utvisas på grund av felaktigheter i anställningen. Men bakgrunden till bestämmelsen är inte tillräckligt rättssäker. Regelverket måste utformas så att företagare inte avskräcks från att rekrytera utländska kompetens, skriver experten Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Sänkta trösklar minskar klyftorna

ARBETSMARKNAD Antalet utlandsfödda har ökat kraftigt och många har väldigt låga inkomster. Anledningen är att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Lösningen är att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, inte att höja skatterna. Det skriver Svenskt Näringsliv i rapporten ”Ett verkligt samhällsproblem”.
NYHET Publicerad:

Språkkurs på jobbet skapar anställningar

INTEGRATION En skräddarsydd språkkurs hjälper Säters Snickerifabrik att nyanställa. Personalen hjälper till med att ta fram ord och meningar som är nödvändiga i jobbet. Hittills har tre fått jobb. ”Det är en investering i företagets framtid”, säger vd Malin Hedlund.