Regeringens jobbpolitik ett slag i luften

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Sverige är långt ifrån att vinna EM-guld i jobbskapande. Regeringens jobbprogram floppar. Konstgjorda åtgärder bidrar inte till att pressa ner arbetslösheten i tillräcklig utsträckning. Det som behövs är riktiga jobb, skriver vd Carola Lemne.

Unga i arbete
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Regeringen utlovade ”5 000 moderna beredskapsjobb” i staten. Det är ett år sedan och i dagsläget finns några hundra platser.

Carola Lemne

Carola Lemne.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020 var ett av statsminister Stefan Löfvens viktigaste vallöften inför valet 2014. Nu är det mindre än tre år kvar och vi är långt ifrån att vinna EM-guldet i jobbskapande. Regeringens jobbprogram floppar. Det behöver skapas 340 000 nya jobb om vi ska klara jobbmålet år 2020.

Lista: Det här måste regeringen göra NU


Antalet inskrivna arbetslösa ökar nu i Sverige. Regeringens senaste prognos för arbetslösheten visar dessutom att Sverige inte kommer under sex procent arbetslöshet under de närmaste åren, trots delmålet att komma under den nivån redan nästa år. Jämförbara länder som Tyskland har cirka fyra procent arbetslöshet.

Regeringens åtgärdslista har mycket riktigt varit bred, men inte särskilt vass. En granskning av regeringens paradreformer visar på undermåliga resultat:

Traineejobb. Det enskilt största löftet gällde 32 000 traineejobb. Åtgärderna skulle gå till en arbetslös utan erfarenhet och kombineras med utbildning. Resultatet? I maj i år hade 473 personer fått en traineetjänst, ungefär 1,5 procent av det uppsatta målet.

Extratjänster. 2014 lanserades förslaget om extratjänster. 20 000 subventionerade anställningar utlovades. I verkligheten har 3 713 personer fått en plats, 18 procent av målsättningen. Samtidigt står tusentals långtidsarbetslösa människor i passivitet när Fas 3 har avvecklats.

Utbildningskontrakt. 20 000 arbetslösa unga skulle få ett utbildningskontrakt med möjlighet att påbörja eller återgå till gymnasiestudier. I maj hade endast 2 555 personer ett utbildningskontrakt. Närmare 80 procent av dessa är dessutom heltidsstuderande vilket innebär att de skulle ha studerat oavsett insatsen.

Beredskapsjobb. Regeringen utlovade ”5 000 moderna beredskapsjobb” i staten. Det är ett år sedan nu och i dagsläget finns några hundra platser, varav majoriteten tycks finnas på Arbetsförmedlingens egna kontor.

Snabbspåren. Insatsen sjösattes för att hjälpa nyanlända med utbildning eller yrkeserfarenhet att snabbt hitta jobb inom sitt yrkesområde. Syftet är också att underlätta jobbmatchningen, vilket vore välkommet. I mars i år gick endast 1 200 personer ett snabbspår, vilket motsvarar en och en halv procent av samtliga inskrivna nyanlända flyktingar i etableringsuppdraget.

Matchningsanställning. Tillväxtverket har tilldelats 50 miljoner kronor under 2017 för att skapa matchningsanställningar för nyanlända. Utfallet hittills ser svagt ut. Endast ett fåtal av projekten går till det som var tanken: att pröva hur bemanningsföretag i högre utsträckning kan bidra i etableringsinsatser.

Konstgjorda åtgärder kommer inte bidra till att pressa ner arbetslösheten i tillräcklig utsträckning. Det som behövs är riktiga jobb. Skillnaderna är alltjämt betydande mellan utlandsfödda och infödda, mellan unga och medelålders och mellan låg- och högutbildade. Exempelvis har antalet utomeuropeiska ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen ökat med 18 procent på ett år.

Det är bra att regeringen har tuffa mål. Ännu bättre vore det om regeringen också genomförde de reformer som behövs för att öka jobbtillväxten. 

Utvecklingskraften hos företagen – som är jobbskaparna – behöver frigöras. RUT-avdraget behöver utvidgas. Skattekilarna behöver filas ned, inte minst behöver Sveriges höga marginalskatter sänkas. Arbetsförmedlingen behöver läggas ner. Fler riktiga enkla jobb behöver växa fram. Det krävs bättre möjligheter att lära sig jobbet på jobbet, yrkesvuxenutbildningen behöver stärkas och möjligheterna att lära sig svenska utanför arbetstid förbättras. Endast så kan Sverige nå jobbmålet år 2020.

EFTERLYSES: 340 000 NYA JOBB

Regeringens mål är att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. För att klara det behövs 340 000 nya jobb.

Mycket måste göras, och det är bråttom. Här listar vi de mest akuta åtgärderna som politikerna behöver ta tag i på kampanjsajten  www.svensktnaringsliv.se/340000/

Även om Sverige har en hög sysselsättningsgrad står fortfarande alldeles för många utanför. Särskilt svårt att få ett jobb är det för nyanlända med bristande utbildning. Regeringen tar inte tag i problemet på allvar, utan gör det istället svårare och dyrare för företagen att anställa.

Det krävs politiska reformer för att underlätta framväxten av fler enkla jobb – och det är bråttom.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Positivt att utredning ser över kompetensutvisningar"

ARBETSMARKNAD Regeringen och samarbetspartierna L och C tillsätter en utredning om arbetskraftsinvandring. Svenskt Näringsliv välkomnar att arbetskraftsinvandringen ska värnas och att utredningen inte ska lämna förslag om återinförd arbetsmarknadsprövning.
NYHET Publicerad:

Mer måste göras för att bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

BROTT Åtta myndigheter har på uppdrag av regeringen utrett ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Ett välkommet, nödvändigt och bra initiativ anser Svenskt Näringsliv. "Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot", säger Mattias Dahl vice vd.
NYHET Publicerad:

Rapport: Sverige tjänar miljarder på arbetskraftsinvandring

ARBETSMARKNAD Arbetskraftsinvandringen ökade rekordstort under 2018 och bidrog med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Jacke: Inte rimligt att utvisas för små misstag

KOMPETENS Vd Jan-Olof Jacke slår vakt om möjligheten att rekrytera personer från länder utanför EU. ”Vi behöver förklara för de ännu inte övertygade partierna och facken hur viktigt detta är för vår kompetensförsörjning”, säger han.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Arbetskraftsinvandring föremål för förbättring

ARBETSMARKNAD Sverige har drabbats av kompetensutvisningar under senare år. I en rapport presenterar Svenskt Näringsliv konkreta förslag till Migrationsverket och kommande regering på hur arbetskraftsinvandringen kan fungera bättre.
NYHET Publicerad:

Jacke: Utbildningssystemet måste förbättras

UTBILDNING Svenska företag letar med ljus och lykta efter medarbetare med rätt kompetens. Vd Jan-Olof Jacke vill se över utbildningssystemet, från grundskola till högskola men också yrkesutbildning och förutsättningarna för ett aktivt livslångt lärande.
NYHET Publicerad:

Utvisades – nu har han röstat för första gången

VALET 2018 För några år sedan utvisades Syed Latif från Sverige för att han hade fått jobb via Linkedin och inte via Arbetsförmedlingen. Men han kom tillbaka. Igår röstade han för första gången. "Det är en historisk dag för mig", säger han till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanställd men nyanländ – nu utvisas han till Afghanistan

INTEGRATION Företaget Gårö Plåtprodukter i Gnosjö skulle just tillsvidareanställa maskinoperatören Ali Khademi från Afghanistan. Men efter ett utvisningsbeslut tvingas han lämna landet, trots att hans kompetens är starkt efterfrågad. Arbetstillstånd måste enligt reglerna sökas från hemlandet.
NYHET Publicerad:

Politiker kräver lagändring efter utvisning av ABB-ingenjör

KOMPETENSUTVISNINGAR ABB-ingenjören Ali Omumis historia är den senaste i raden av Sveriges många kompetensutvisningar. För en dryg vecka sedan tvingades han och familjen lämna landet på grund av en försäkringsmiss som en tidigare arbetsgivare gjort. Men nu reagerar flera politiker och kräver en lagändring.
NYHET Publicerad:

ABB-ingenjör riskerar utvisning trots vägledande domar

KOMPETENSUTVISNINGARNA Affärsutvecklaren och ingenjören Ali Omumi på ABB i Ludvika riskerar utvisning till Iran. Anledningen är en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjorde för tre år sedan. Trots flera vägledande domar i Migrationsöverdomstolen ser det mörkt ut. ABB har engagerat sig mycket för att Ali ska få stanna i Sverige och arbeta vidare i företaget.
NYHET Publicerad:

Ny dom gör slut på orimliga kompetensutvisningar

ARBETSMARKNAD Hundratals arbetskraftsinvandrare kan ha utvisats i onödan. I många fall även deras familjer. En ny dom från Migrationsöverdomstolen visar att Migrationsverkets hantering av utvisningsärenden av arbetskraftsinvandrare har varit rättsosäker, enligt Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanlända sprider företagsglädje

INTEGRATION Sju nyanlända blev en vitamininjektion för Skellefteåbaserade Berco Produktion. ”Vi har blivit ett mycket gladare företag”, säger produktionsledaren Nicklas Berglund.
NYHET Publicerad:

Spotify om kompetensutvisningarna: "Gjort det svårt att konkurrera"

ARBETSMARKNAD De senaste årens kompetensutvisningar, där företagen har tvingats se på när medarbetare utvisats på grund en alltför snäv tolkning av regelverket, har satt en törn i Sveriges rykte som arbetsland.
NYHET Publicerad:

S bild av arbetskraftsinvandringen är verklighetsfrånvänd

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Att en myndighet beslutar vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU, är en utgångspunkt som är verklighetsfrånvänd. Arbetsgivaren har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

"Migrationsverkets regelverk påminner om terror"

KOMPETENSUTVISNINGARNA  Johannes Tovatt som driver en arkitektbyrå riskerar att bli av med en av sina topparkitekter, på grund av Migrationsverkets regelverk. "Processen påminner om terror. Jag ser ju på henne hur hon mår", säger han.
NYHET Publicerad:

Migrationsverkets nya rutiner saboterar svensk forskning

KOMPETENSUTVISNINGARNA Migrationsverkets nya rutiner innebär att utländska studenter tvingas åka hem för att förnya uppehållstillstånd. Det slår mot ett 70-tal studenter årligen. Nu överväger professor Staffan Strömblad med fleraatt sluta rekrytera doktorander från vissa länder för att undkomma vad som beskrivs som ”absurda procedurer”.
NYHET Publicerad:

Topptalangen återvände till Sverige efter utvisningen

KOMPETENSUTVISNINGARNA Safinaz Awad har återvänt till Sverige och sitt programmerarjobb efter att ha blivit utvisad till Grekland. Arbetsgivaren Bodil Ekström Hilberth, vd på Sweet Systems, är tacksam för beskedet men kritisk till det stelbenta regelverket.
NYHET Publicerad:

"Rättsosäkert med skadestånd för arbetsgivare"

KOMMENTAR En ny utredning föreslår att arbetskraftsinvandrare kan begära skadestånd av sin arbetsgivare, om man utvisas på grund av felaktigheter i anställningen. Men bakgrunden till bestämmelsen är inte tillräckligt rättssäker. Regelverket måste utformas så att företagare inte avskräcks från att rekrytera utländska kompetens, skriver experten Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Sänkta trösklar minskar klyftorna

ARBETSMARKNAD Antalet utlandsfödda har ökat kraftigt och många har väldigt låga inkomster. Anledningen är att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Lösningen är att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, inte att höja skatterna. Det skriver Svenskt Näringsliv i rapporten ”Ett verkligt samhällsproblem”.
NYHET Publicerad:

Språkkurs på jobbet skapar anställningar

INTEGRATION En skräddarsydd språkkurs hjälper Säters Snickerifabrik att nyanställa. Personalen hjälper till med att ta fram ord och meningar som är nödvändiga i jobbet. Hittills har tre fått jobb. ”Det är en investering i företagets framtid”, säger vd Malin Hedlund.