Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

NYHET Publicerad

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.

Andrea Nahles, Tysklands arbetsmarknads- och socialminister.

Andrea Nahles, Tysklands arbetsminister.

Med arbetsförmedlingens siffror låg arbetslösheten nu på 6,1 procent. Det är 0,3 procentenheter lägre än samma tid förra året. Tyskland hade också säsongsjusterat den näst lägsta arbetslösheten i EU 28. Den låg på 4,1 procent i november förra året visar senaste EU-siffrorna den 9 januari 2017.

Sysselsättningen i Tyskland ökade också 2016. I årsgenomsnitt steg den till knappt 44 miljoner, det är rekord sedan återföreningen. Arbetsförmedlingens forskningsinstitut IAB räknar med att den ökar också första kvartalet i år även om det blir måttligt. Arbetslösheten faller samtidigt, men också mycket måttligt.

De tyska arbetsgivarna utgår från att sysselsättningen ökar även i år.

– Vi räknar i år med runt 450 000 nya jobb, säger Volker Treier, som sitter i ledningen för företagen i tyska industri- och handelskammaren, DIHK.

Främst står hälsobranschen och utbildningen där DIHK uppskattar att det skapas 150 000 nya jobb. Också i de företagsnära tjänsterna räknar man med en ökning.

– Där tror vi det skapas runt 130 000 fler jobb, och ungefär lika många i handel, kommunikationer, hotell- och restaurang, säger Volker Trier.

Inom industri- och byggnads väntas ett tillskott på runt 30 000 nya jobb.

Martin Wansleben som sitter i ledningen för DIHK emotsåg i slutet av förra året att sysselsättningen skulle fortsätta öka 2017. Han underströk samtidigt den betydande risk som den stora bristen på yrkeskunnig arbetskraft utgör för företagen.

En av de heta frågorna i början på året är arbetstiderna. Arbetsministern Andrea Nahles har där ett nytt lagförslag på gång som nu håller på att samordnas inom regeringen.

Det gäller rätten till deltid.

De sysselsatta som går över till deltid ska i framtiden ha rätt till heltid igen, vilket de inte har i dag. Det har dock de båda regeringspartierna CDU och SPD enats om i koalitionsfördraget då de bildade regering.

Arbetsgivaren ska som i dag ha över 15 anställda för att förslaget ska gälla och den anställde måste ha arbetat på företaget i över ett halvår. Begäran om en sådan begränsad deltid måste inlämnas minst tre månader i förväg. Efter en eventuell återgång till sin förra arbetstid kan den anställde begära en ny arbetstidsförkortning tidigast efter ett år.

CDU-CSU och SPD enades i sitt regeringsfördrag om en möjlighet att återgå till heltid för dem som valt deltidsarbete. Frågan är nu hur hårt de olika partierna vill lansera det inför tyska nyvalet till förbundsdagen (tyska riksdagen) i höst. Valet hålls troligen den 17 eller 24 september.

Enligt statistiska förvaltningen vill 90 procent av alla sysselsatta inte ändra sin arbetstid. De deltidsanställda i Tyskland är i dag lite över tio miljoner. Av dem är drygt åtta miljoner kvinnor och knappt två miljoner män.

Steffen Kampeter hos de tyska arbetsgivarna i BDA har varnat för en överdos av byråkrati. Han nämner också svårigheterna för mindre företag att hitta ny personal som kan utföra de överblivna arbetsuppgifterna för deltidsanställda.

På förhandlingsbordet mellan arbetsgivarna och facken i år ligger dessutom flera svåra ärenden. En gäller olösta tvister i avtalsfrågor för lokförare och piloter och som nu väntar på beslut av högsta domstolen. En annan är nya avtal för runt 800 000 offentliganställda där facken kräver löneökningar på sex procent. En ytterligare fråga gäller tre miljoner anställda inom handel där lönerna relativt sjunker sedan en längre tid.

Tyska industrin varnar samtidigt för alltför stor inblandning i företagslivet. Det gäller inte minst kraven på fortbildning. Arbetsministern Andrea Nahles har där satt som mål att de anställda ska ha rätt till fortbildning, och de måste även kunna ta ut den.

Achim Dercks på Dihk anser här att nya statliga krav försvårar individuella lösningar. Företagen är samtidigt inte tröga med att ge anställda stöd så de får utbildning. Det framgår också av en omfattande företagsenkät.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.