Fakta om löner och arbetstider 2015

RAPPORT Publicerad
Fakta om löner och arbetstider 2015.pdf

I Fakta om löner och arbetstider ges en översiktlig bild av löner, arbetskraftskostnader, arbetstider mm. Huvuddelen av uppgifterna baseras på den lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv. Vår förhoppning är att denna faktasamling på ett lättillgängligt sätt skall sprida kännedom om olika löne- och arbetstidsfrågor och samtidigt stimulera till diskussion.

Faktasamlingen är avsedd för alla som behöver lättillgängliga uppgifter om grundläggande löne- och arbetstidsfrågor som till exempel företag, anställda näringslivsorganisationer, fackföreningar, politiker, journalister, lärare och studerande.

Fakta om löner och arbetstid presenteras i ett nittiotal diagram och tabeller tillsammans med korta kommentarer. Skriften utkommer årligen och finns i tryckt form, PDF-format och i en webbversion . I webbversionen kan du även ladda ner data i Excel-format samt diagrammen som pdf. 

Författare