Framtidens arbetsmarknad under lupp i nytt projekt

NYHET Publicerad

FRAMTIDSSPANING Den svenska arbetsmarknaden är allt mer integrerad med omvärlden. Förändringar sker snabbt inom teknikutveckling, global konkurrens, nya affärsmodeller och rörlighet i världen. I projektet FrAM, Framtidens arbetsmarknad, gör Svenskt Näringsliv företagen redo för framtiden.

FrAM

Carina Lindfelt, chef på arbetsmarknadsavdelningen, vd Jan-Olof Jacke och vice ordförande Anna-Lena Bohm om Svenskt Näringslivs projekt FrAM, Framtidens arbetsmarknad. 

– Genom att ha koll på framtidens arbetsmarknad kan vi agera här och nu men också möta kommande utmaningar – det är en överlevnadsfråga för företagen, säger Carina Lindfelt, chef på Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning.

Tanken med projektet FrAM, som Svenskt Näringsliv drog igång förra året, är att lyfta de stora frågor som kommer att påverka framtidens arbetsmarknad, och föreslå förändringar som behövs för att hantera dem. Bland de nio fokusområden som har identifierats finns bland annat ökad global konkurrens, teknikutveckling, kompetensjakt och förändringar i värderingar och beteenden.

Arbetsmarknadens parter har ett stort gemensamt ansvar för förändringarnas påverkan på arbetsmarknaden, poängterar hon, och en del utmaningar har redan adresserats.

Till exempel har Svenskt Näringsliv gjort en framtidsanalys och lagt fram ett förslag till en förändring av dagens system behöver ändras, lagen om anställningsskydd, arbetsförmedlingen, arbetslöshetsförsäkringen, omställning och kompetensutveckling.

Vissa saker kan företag och parter lösa själva medan andra är beroende av ändringar i lagstiftningen, påpekar Carina Lindfelt.

– För att öka förståelsen för problemen vill vi öppna ögonen på både politiker och på oss i partssystemet. Vågar vi inte se utmaningarna som företag och medarbetare står inför kommer våra system inte att kunna leverera det som behövs.

Förändringstakten skiftar mellan olika branscher och det varierar hur långt de har kommit i att rusta sig för framtiden, konstaterar hon.

– Vi gör inte vårt jobb för fortsatt god svensk konkurrenskraft om vi inte analyserar vad som händer i omvärlden, och visar på vad som behöver göras.

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, håller med om vikten av att ligga steget före.

– Att förstå arbetsmarknaden och hur den utvecklas är en grundpelare i vår verksamhet, och då gäller det att ibland ta ett lite längre perspektiv.

Det är flera faktorer som gör spaningen mot framtidens arbetsmarknad extra viktig just nu, påpekar han. En av dem är digitaliseringen som kommer att få fundamentala konsekvenser för arbetsmarknad, kompetensförsörjning och internationell konkurrenskraft.

– Eftersom det är mycket som påverkar arbetsmarknadens utveckling behövs det flera scenarier för vad som sannolikt händer inom respektive område, och hur det bidrar till den samlade bilden.

Det är inte enkelt att förutse framtiden men även om de scenarier som sätts upp inte blir rätt i detalj kommer säkert flera av dem att vara riktningsmässigt rätt, konstaterar han.

För Svenskt Näringsliv handlar FrAM-projektet också om att attrahera nya bolag.

– Vi är en stark och samlande kraft för stora delar av det svenska näringslivet, och det är viktigt att vi är intressant för bolag som kanske inte är så stora just nu men som är en viktig del av framtiden, säger Jan-Olof Jacke.

Anna-Lena Bohm, Svenskt Näringslivs vice ordförande, betonar FrAM-projektets betydelse för att svenska företag ska hitta rätt kompetens.

– Kompetensbristen är uppenbar i nästan alla branscher. Om vi inte spanar och förstår framtidens arbetsmarknad kommer vi att stå där om ett antal år och inte kunna attrahera arbetstagare.

Hon märker redan nu att unga som söker jobb ställer andra krav än tidigare. Till exempel har arbetsmiljö, hållbarhet och trivsel större betydelse, och de ställer krav på flexiblare arbetstider.

– De tittar på mycket mer än bara jobbet och lönen. För att veta vad som kommer att krävas som arbetsgivare måste vi försöka se vart samhället är på väg och vilka utmaningar vi har framför oss.

Det handlar också om att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen.

– Allt fler företag kommer att rekrytera utanför landets gränser för att klara kompetensförsörjningen, och kan vi ligga långt framme i hur vi jobbar med de här frågorna blir Sverige ett attraktivt land.

Ett av projektets nio områden, fackförbundens vikande medlemstal och att det är svårare att motivera företag för kollektivavtal, är en fråga som Anna-Lena Bohm brinner särskilt för.

– För att fack och arbetsgivarorganisationer ska vara relevanta för nya generationer tror jag att vi behöver hitta en ny relation där vi agerar mindre som motparter och mer som samarbetspartner.

FrAM – nio fokusområden

- Politisk inblandning nationellt och från EU

- Vikande medlemstal i fackliga förbund och svårare att motivera företag för kollektivavtal

- Ökad global konkurrens

- Teknikutveckling

- Nya affärsmodeller

- Kompetensjakt

- Värderings- och beteendeförändringar

- Säkerhet och rättssäkerhet

- Ökad folkvandring

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.