Framtidens arbetsmarknad under lupp i nytt projekt

NYHET Publicerad

FRAMTIDSSPANING Den svenska arbetsmarknaden är allt mer integrerad med omvärlden. Förändringar sker snabbt inom teknikutveckling, global konkurrens, nya affärsmodeller och rörlighet i världen. I projektet FrAM, Framtidens arbetsmarknad, gör Svenskt Näringsliv företagen redo för framtiden.

FrAM

Carina Lindfelt, chef på arbetsmarknadsavdelningen, vd Jan-Olof Jacke och vice ordförande Anna-Lena Bohm om Svenskt Näringslivs projekt FrAM, Framtidens arbetsmarknad. 

– Genom att ha koll på framtidens arbetsmarknad kan vi agera här och nu men också möta kommande utmaningar – det är en överlevnadsfråga för företagen, säger Carina Lindfelt, chef på Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning.

Tanken med projektet FrAM, som Svenskt Näringsliv drog igång förra året, är att lyfta de stora frågor som kommer att påverka framtidens arbetsmarknad, och föreslå förändringar som behövs för att hantera dem. Bland de nio fokusområden som har identifierats finns bland annat ökad global konkurrens, teknikutveckling, kompetensjakt och förändringar i värderingar och beteenden.

Arbetsmarknadens parter har ett stort gemensamt ansvar för förändringarnas påverkan på arbetsmarknaden, poängterar hon, och en del utmaningar har redan adresserats.

Till exempel har Svenskt Näringsliv gjort en framtidsanalys och lagt fram ett förslag till en förändring av dagens system behöver ändras, lagen om anställningsskydd, arbetsförmedlingen, arbetslöshetsförsäkringen, omställning och kompetensutveckling.

Vissa saker kan företag och parter lösa själva medan andra är beroende av ändringar i lagstiftningen, påpekar Carina Lindfelt.

– För att öka förståelsen för problemen vill vi öppna ögonen på både politiker och på oss i partssystemet. Vågar vi inte se utmaningarna som företag och medarbetare står inför kommer våra system inte att kunna leverera det som behövs.

Förändringstakten skiftar mellan olika branscher och det varierar hur långt de har kommit i att rusta sig för framtiden, konstaterar hon.

– Vi gör inte vårt jobb för fortsatt god svensk konkurrenskraft om vi inte analyserar vad som händer i omvärlden, och visar på vad som behöver göras.

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, håller med om vikten av att ligga steget före.

– Att förstå arbetsmarknaden och hur den utvecklas är en grundpelare i vår verksamhet, och då gäller det att ibland ta ett lite längre perspektiv.

Det är flera faktorer som gör spaningen mot framtidens arbetsmarknad extra viktig just nu, påpekar han. En av dem är digitaliseringen som kommer att få fundamentala konsekvenser för arbetsmarknad, kompetensförsörjning och internationell konkurrenskraft.

– Eftersom det är mycket som påverkar arbetsmarknadens utveckling behövs det flera scenarier för vad som sannolikt händer inom respektive område, och hur det bidrar till den samlade bilden.

Det är inte enkelt att förutse framtiden men även om de scenarier som sätts upp inte blir rätt i detalj kommer säkert flera av dem att vara riktningsmässigt rätt, konstaterar han.

För Svenskt Näringsliv handlar FrAM-projektet också om att attrahera nya bolag.

– Vi är en stark och samlande kraft för stora delar av det svenska näringslivet, och det är viktigt att vi är intressant för bolag som kanske inte är så stora just nu men som är en viktig del av framtiden, säger Jan-Olof Jacke.

Anna-Lena Bohm, Svenskt Näringslivs vice ordförande, betonar FrAM-projektets betydelse för att svenska företag ska hitta rätt kompetens.

– Kompetensbristen är uppenbar i nästan alla branscher. Om vi inte spanar och förstår framtidens arbetsmarknad kommer vi att stå där om ett antal år och inte kunna attrahera arbetstagare.

Hon märker redan nu att unga som söker jobb ställer andra krav än tidigare. Till exempel har arbetsmiljö, hållbarhet och trivsel större betydelse, och de ställer krav på flexiblare arbetstider.

– De tittar på mycket mer än bara jobbet och lönen. För att veta vad som kommer att krävas som arbetsgivare måste vi försöka se vart samhället är på väg och vilka utmaningar vi har framför oss.

Det handlar också om att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen.

– Allt fler företag kommer att rekrytera utanför landets gränser för att klara kompetensförsörjningen, och kan vi ligga långt framme i hur vi jobbar med de här frågorna blir Sverige ett attraktivt land.

Ett av projektets nio områden, fackförbundens vikande medlemstal och att det är svårare att motivera företag för kollektivavtal, är en fråga som Anna-Lena Bohm brinner särskilt för.

– För att fack och arbetsgivarorganisationer ska vara relevanta för nya generationer tror jag att vi behöver hitta en ny relation där vi agerar mindre som motparter och mer som samarbetspartner.

FrAM – nio fokusområden

- Politisk inblandning nationellt och från EU

- Vikande medlemstal i fackliga förbund och svårare att motivera företag för kollektivavtal

- Ökad global konkurrens

- Teknikutveckling

- Nya affärsmodeller

- Kompetensjakt

- Värderings- och beteendeförändringar

- Säkerhet och rättssäkerhet

- Ökad folkvandring

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.