Britta

"Eleverna ska få den bästa av utbildningar"

NYHET Publicerad

FRISKOLAN "Vårt kompetensförsörjningsbehov ligger självklart till grund för vår utbildningssatsning", säger Britta Wickberg, Scania. I höst startar företaget tillsammans med AstraZeneca ett tekniskt gymnasium med fokus på industri-inriktning.

1941 öppnades dörrarna till Scanias tekniska gymnasium. Det finns alltså en lång tradition av utbildning hos Scania. Fram tills nu har gymnasieutbildningen varit helt privat finansierad där eleverna ingått anställningskontrakt och fått lön från dag ett. Nu börjar en ny era. Tillsammans med AstraZeneca startar Scania ett tekniskt gymnasium med fokus på industri-inriktning. Till hösten startar Mälardalens tekniska gymnasium (MTG). Då finansieras utbildningen via skolpengen och MTG blir som en helt vanlig friskola. Fast ändå inte.

Långsiktighet ledstjärna

Tidigare har Scanias industrigymnasium utbildat 48 stycken bearbetningstekniker fördelade i två klasser. Det räcker långt ifrån för att täcka det kompetensbehov som finns men det gav en bra bas. 80 procent av de tidigare eleverna finns i företaget tio år efter utbildningen även om en hel del tagit vägen via högskole- eller universitetsutbildning. Britta Wickberg, ansvarig för Ledarskap och Affärsmannaskaps utbildningar på Scania samt ledamot i styrelsen för MTG, berättar om de nya planerna för MTG. Till hösten är det planerat för 72 elever, men fullt utbyggd planerar skolan för upp till 500 elever. MTG är ett samarbete mellan Scania AstraZeneca och Telge.

För Scania är långsiktighet ledstjärnan och utbildningssatsningen är en nödvändighet.

- Vårt kompetensförsörjningsbehov ligger självklart till grund för vår utbildningssatsning, säger Britta Wickberg. Att vi har duktiga yrkesmän och yrkeskvinnor på Scania är såklart en förutsättning för vår framtida konkurrenskraft.

Britta Wickberg poängterar behovet av en ökad integrering av teori och praktik. För henne är det självklart med en stor del praktiskt kunnande på teoretiska utbildningar och vice versa. På den nya gymnasieskolan finns både yrkesprogram och högskoleförberedande program men det första året är gemensamt för alla elever, oavsett vilken inriktning som eleven har valt. Under det året får eleven möjlighet att känna efter vad just han eller hon är intresserad av och vilken inriktning som ska väljas i årskurs två.

Vad är kvalitet för dig?

- Kvalitet är ju när kunden är nöjd och kommer tillbaka. När det gäller utbildning och kvalitet så ska eleverna på examensdagen känna att de har fått den bästa av utbildningar och att de är väl rustade för framtiden oavsett vad de vill ta sig för. Men det är självklart att vi vill ha kvar dem hos oss.

Kvalitet måste genomsyra hela verksamheten. Undervisningen ska hålla hög kvalitet, lärarna ska göra det och ledarskapet ska göra det. Det handlar om en helhet påpekar Britta Wickberg.

- Vi vill ju att eleverna ska vara bäst och stanna hos oss! En viktig kvalitetsaspekt är att vi utbildar dem för att jobba inom Astra Zeneca och Scania. Det gör att vi ställer väldigt höga krav på utbildningen fortsätter hon. Eleverna måste utbildas på de senaste maskinerna eftersom det är den utrustningen de ska jobba i när de är klara. Eleverna ska ha sådana kunskaper att de får jobb när de är klara. Det är ju det utbildningen syftar till.

På samma sätt som Scanias värderingar genomsyrar företagets verksamhet ska de också genomsyra utbildningsverksamheten säger Britta Wickberg. Kvalitet är också utbildade och duktiga handledare och att följa upp och utvärdera verksamheten påpekar hon.

Det låter som ni har väldigt höga krav på eleverna?

- Det har vi, säger Britta Wickberg. Men det handlar mer om höga förväntningar, och det är oerhört viktigt. Vi har ju inga särskilda elever hos oss, de är som alla andra. Vi är också måna om att ta stor hänsyn till elevernas tid, de har inga håltimmar till exempel. Vi vill ju att elevernas kunskaper ska användas. Det är inte utbildningen i sig som är det väsentliga utan vad den används till säger Britta Wickberg. Nyfikenhet och ifrågasättande är väldigt viktigt. Vi vill att eleverna ska känna sig trygga och att de utvecklas. Varken vi eller eleverna blir någonsin klara, vi behöver ständigt utvecklas.

Scania drar också nytta av att de har produktion på många ställen runt om i världen och det finns stora möjligheter för elever som vill göra praktik utanför Sverige att komma iväg. Finns det vilja och intresse hos eleven finns också stora möjligheter säger Britta Wickberg. Vi är med och stöttar och hjälper till men i slutändan är det självklart upp till individen.

Hur ser ni på vinstdebatten inom friskolesektorn?

- Vinst är självklart väldigt viktigt, utan vinst kan vi inte återinvestera i verksamheten och skapa den kvalitet vi kräver. Det kostar lika mycket att utbilda en industritekniker som att utbilda en läkarstudent. Utrustningen och undervisningen måste vara på topp, säger Britta Wickberg.

Väcka intresse tidigt

Scanias engagemang i utbildningssystemet sträcker sig längre än till att driva gymnasieutbildning. Att öka teknikintresset är centralt för företaget. Britta Wickberg poängterar att det tar 20 år att utbilda en 20 årig ingenjör. Varje halvår jobbar företaget med två nya förskolor. De kommer på studiebesök till Scania och Scania är ute på förskolorna. Det handlar om att väcka intresset och visa på möjligheter tidigt. Britta Wickberg påpekar att behovet av förebilder är stort och det är ett viktigt jobb att visa på de framtidsmöjligheter som finns inom svensk industri. På sommaren arrangeras också bilbyggarskolor för 90 stycken 8-12 åringar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaren satsar på jobb till utsatta grupper

KOMPETENS Att ta in utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning är ett sätt för FM Mattsson Mora Group att ta sitt samhällsansvar och få in ny kompetens.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Unga inspirerar i energibranschen

HALLÅ DÄR Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?
NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar.