Fokus på kravprofilen breddar Sodexos rekrytering

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Rekrytering baserad på kompetens har lett till större mångfald och bättre business på Sodexo. ”Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel? Och i så fall på vilken nivå?”. Det säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig.

Emma Tägt Kernan

"Vi försöker att verkligen gå till botten med våra fördomar, och stöta och blöta vilka de är och vid vilka tillfällen de poppar upp", säger Emma Tägt Kernan.

Genom att utgå från en tydlig kravprofil för varje tjänst som ska tillsättas breddar serviceföretaget rekryteringen.

 – Det gör att vi får en helt annan pool av personer att leta bland än om vi slentrianmässigt ställer krav som egentligen inte har så stor betydelse för jobbet, säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig på Sodexo.

För Sodexo handlar mångfald inte bara om utlandsfödda, utan om alla aspekter, påpekar hon.

– Vi vill rekrytera dem som tillför mest kompetens till en befattning oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion eller om någon har en funktionsvariation.

Företaget har mångårig erfarenhet och kompetens av att rekrytera och utveckla personer med olika bakgrund, och förutom de sociala aspekterna är vinsterna flera, enligt Emma Tägt Kernan.

– Rent krasst ger det affärsnytta. Vi behöver duktiga kompetenta medarbetare och en personalgrupp som speglar den marknad som vi verkar på.

För Sodexo är satsningen på kompetensbaserad rekrytering ett sätt att säkerställa att vissa grupper inte stängs ute omedvetet.

– Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för att utföra ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel? Och i så fall på vilken nivå? Ska du ha externa kundkontakter eller har du mest kontakt med din chef?

Det centrala är att chefen ser medarbetaren och dess potential, och har en dialog om hans eller hennes intressen, driv och vilja. Nyanlända kan ha mycket med sig i cv:t, konstaterar hon.

Även när någon kommer in som städare eller restaurangbiträde ska chefen ha koll på vad personen har med sig från sitt hemland.

– Är det en person med en akademisk utbildning är det rimligt att tro att det finns en potential och vilja att växa. Det handlar om att vara öppen och nyfiken, och att ta sig tiden att vara noggrann.

Mångfaldsarbetet tar avstamp i en levande värdegrund med fokus på utveckling och allas lika värde, förklarar Emma Tägt Kernan. Företaget utvärderar och korrigerar kontinuerligt sina arbetssätt för att hela tiden förbättra sig, och mångfald är en integrerad del i Sodexos utbildningar.

– Vi försöker att verkligen gå till botten med våra fördomar, och stöta och blöta vilka de är och vid vilka tillfällen de poppar upp. Mycket kretsar kring att bli mer medveten om de fördomar man har.

Förra året satte Sodexo som mål att erbjuda 200 praktikplatser och/eller anställningar för nyanlända, efter regeringens uppmaning om hjälp från företag i Sverige.

– För oss var det viktigt både för att ta ett samhällsansvar och för att hitta kompetenta medarbetare. Resultatet blev att 201 nyanlända fick möjlighet till praktik och att 61 av dem sedan fick en anställning.

Satsningen skedde i samarbete med Arbetsförmedlingen, men det visade sig vara stora skillnader i hur det fungerade runt om i landet.

– På vissa ställen kunde Arbetsförmedlingen inte föreslå oss en enda person och då är det ju svårt att erbjuda någon plats, säger Emma Tägt Kernan.

Vad var er reaktion när ni inte fick någon respons när ni ville göra en insats?

– Det är klart att vi blev besvikna. Som organisation hade vi laddat och engagerat chefer att tänka till på vad de kunde erbjuda. Cheferna gick och väntade men det blev aldrig något. Men vi klarade vårt mål att skapa 200 praktikplatser för nyanlända, och det gjorde vi genom att även samarbeta med andra externa organisationer.

Tre tips

– Ha en tydlig värdegrund som alla förstår vad den innebär. Det är en stor styrka.

– Jobba med kompetensbaserad rekrytering.

– Utbilda medarbetare och chefer i mångfald så att de blir medvetna om sina egna fördomar så att de kan se till att de inte påverkar beslut och bemötande.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Caféet som anställer funktionsnedsatta prisas

HALLÅ DÄR Lars Nyström, som vunnit pris i Diversity Index award 2018, kategorin funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka driver du August no stress surf café i Malmö. Vad är annorlunda med det?
NYHET Publicerad:

It-tjänsteföretag lockar med flexibilitet

STRATEGI Att erbjuda medarbetarna flexibilitet i tid och rum är ett sätt för it-tjänsteföretaget CGI att attrahera nya grupper. ”Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse”, säger hr-chefen Maria Ragnarsson.
NYHET Publicerad:

Scandic växlar upp mångfalden

REKRYTERING För många ungdomar i förorten finns det inte ens på kartan att få jobb hos en traditionellt svensk arbetsgivare. Det vill Scandic Hotels ändra på genom att bredda rekryteringsbasen och locka nya typer av medarbetare, men också för att göra en insats i samhället.
NYHET Publicerad:

Jämställt på verkstadsgolvet

ARBETSMILJÖ På monteringen gäller varannan damernas. Det är lika självklart att en man vabbar som en kvinna och dessutom är personalen friskare. Knepet är att integrera jämställdhetsarbetet i vardagen, enligt Indexators hr-chef Linda Lönnerskog.
NYHET Publicerad:

Teknikkvinnor inspirerar varandra på nätet

NÄTVERK Teknikkvinnor började som en grupp på Facebook. Nu reser grundarna landet runt och hjälper företag och organisationer att bli mer jämställda. ”För att kvinnor ska vilja stanna måste hela kulturen vara inkluderande”, säger vd:n Maria Norberg.
NYHET Publicerad:

Varannan tjänsteman rekryteras redan i skolan

MÅNGFALD Genom att fånga upp nyexaminerade och nyanlända lyckas företaget Dipart bättre än många av sina konkurrenter med att rekrytera i en överhettad byggbransch. ”Hälften av våra tjänstemän rekryterade vi egentligen redan när de gick i skolan”, säger vd:n Jens Hoffmann.
NYHET Publicerad:

Industriföretag träffar kvinnor med ledarambitioner

HALLÅ DÄR Madelen Porserud, som tillsammans med tre andra civilingenjörer grundat Female Leader Engineer. Vad går det ut på?
NYHET Publicerad:

Fokus på kravprofilen breddar Sodexos rekrytering

MÅNGFALD Rekrytering baserad på kompetens har lett till större mångfald och bättre business på Sodexo. ”Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel?”, säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig.
NYHET Publicerad:

Kvinnor ökar dynamiken i bilfabriken

JÄMSTÄLLDHET I dag är nästan var tredje anställd på Volvo Cars fabrik i Göteborg kvinna. För knappt tre år sedan var det inte ens var femte. "Vi var helt snett ute när det gällde genusbalansen", säger Anu Lipponen, ansvarig för jämställdhet och mångfald.
NYHET Publicerad:

”Utlandsfödda ett otroligt kapital”

KOMPETENS En kartläggning av Liljas Personbilars rekryteringsbehov visade att något radikalt måste göras. Som ett led i det har företaget anställt ett antal nyanlända. ”Att det kommer hit så många med bra utbildning som vi kan anställa är en fantastisk möjlighet”, säger vd:n Mats Melander.
NYHET Publicerad:

Akut brist på bussförare

DEBATT Bristen på bussförare är stor. Förklaringen är pensionsavgångar och att för få har rätt körkortsbehörighet. ”Nu gäller det att vända trenden. Därför behövs det långsiktiga och offentliga satsningar i samarbete med branschen för att lösa situationen”, skriver Transportföretagen i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: "Det skär i själen varje gång vi får en uppsägning"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Det saknas mer än 2 000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt vill se fler åtgärder från politiken för att kunna rekrytera fler medarbetare. "Utbildning är jättebra, men det behövs också andra insatser", säger vd Jörgen Rasmusson.
NYHET Publicerad:

Större trygghet får fler kvinnor att starta eget

ENTREPRENÖRSKAP Kvinnors företagande har inte ökat nämnvärt de senaste 35 åren. Det är synd för fler företagande kvinnor ökar mångfalden, ger ett mer varierat näringsliv och ökar Sveriges BNP, enligt entreprenörsprofessorn Carin Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Mångfald hänger tätt ihop med meritokrati"

MÅNGFALD Det är full fart i säkerhetsbranschen och företagen brottas med att hitta personal. Nokas satsar på ökad mångfald, och nyckeln till att lyckas är att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till, enligt hr-chefen Karl Sandberg.
NYHET Publicerad:

Boliden rekryterar på bred front

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.