Fokus på kravprofilen breddar Sodexos rekrytering

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Rekrytering baserad på kompetens har lett till större mångfald och bättre business på Sodexo. ”Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel? Och i så fall på vilken nivå?”. Det säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig.

Emma Tägt Kernan

"Vi försöker att verkligen gå till botten med våra fördomar, och stöta och blöta vilka de är och vid vilka tillfällen de poppar upp", säger Emma Tägt Kernan.

Genom att utgå från en tydlig kravprofil för varje tjänst som ska tillsättas breddar serviceföretaget rekryteringen.

 – Det gör att vi får en helt annan pool av personer att leta bland än om vi slentrianmässigt ställer krav som egentligen inte har så stor betydelse för jobbet, säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig på Sodexo.

För Sodexo handlar mångfald inte bara om utlandsfödda, utan om alla aspekter, påpekar hon.

– Vi vill rekrytera dem som tillför mest kompetens till en befattning oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion eller om någon har en funktionsvariation.

Företaget har mångårig erfarenhet och kompetens av att rekrytera och utveckla personer med olika bakgrund, och förutom de sociala aspekterna är vinsterna flera, enligt Emma Tägt Kernan.

– Rent krasst ger det affärsnytta. Vi behöver duktiga kompetenta medarbetare och en personalgrupp som speglar den marknad som vi verkar på.

För Sodexo är satsningen på kompetensbaserad rekrytering ett sätt att säkerställa att vissa grupper inte stängs ute omedvetet.

– Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för att utföra ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel? Och i så fall på vilken nivå? Ska du ha externa kundkontakter eller har du mest kontakt med din chef?

Det centrala är att chefen ser medarbetaren och dess potential, och har en dialog om hans eller hennes intressen, driv och vilja. Nyanlända kan ha mycket med sig i cv:t, konstaterar hon.

Även när någon kommer in som städare eller restaurangbiträde ska chefen ha koll på vad personen har med sig från sitt hemland.

– Är det en person med en akademisk utbildning är det rimligt att tro att det finns en potential och vilja att växa. Det handlar om att vara öppen och nyfiken, och att ta sig tiden att vara noggrann.

Mångfaldsarbetet tar avstamp i en levande värdegrund med fokus på utveckling och allas lika värde, förklarar Emma Tägt Kernan. Företaget utvärderar och korrigerar kontinuerligt sina arbetssätt för att hela tiden förbättra sig, och mångfald är en integrerad del i Sodexos utbildningar.

– Vi försöker att verkligen gå till botten med våra fördomar, och stöta och blöta vilka de är och vid vilka tillfällen de poppar upp. Mycket kretsar kring att bli mer medveten om de fördomar man har.

Förra året satte Sodexo som mål att erbjuda 200 praktikplatser och/eller anställningar för nyanlända, efter regeringens uppmaning om hjälp från företag i Sverige.

– För oss var det viktigt både för att ta ett samhällsansvar och för att hitta kompetenta medarbetare. Resultatet blev att 201 nyanlända fick möjlighet till praktik och att 61 av dem sedan fick en anställning.

Satsningen skedde i samarbete med Arbetsförmedlingen, men det visade sig vara stora skillnader i hur det fungerade runt om i landet.

– På vissa ställen kunde Arbetsförmedlingen inte föreslå oss en enda person och då är det ju svårt att erbjuda någon plats, säger Emma Tägt Kernan.

Vad var er reaktion när ni inte fick någon respons när ni ville göra en insats?

– Det är klart att vi blev besvikna. Som organisation hade vi laddat och engagerat chefer att tänka till på vad de kunde erbjuda. Cheferna gick och väntade men det blev aldrig något. Men vi klarade vårt mål att skapa 200 praktikplatser för nyanlända, och det gjorde vi genom att även samarbeta med andra externa organisationer.

Tre tips

– Ha en tydlig värdegrund som alla förstår vad den innebär. Det är en stor styrka.

– Jobba med kompetensbaserad rekrytering.

– Utbilda medarbetare och chefer i mångfald så att de blir medvetna om sina egna fördomar så att de kan se till att de inte påverkar beslut och bemötande.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

AI ökar kraven på att lära nytt i arbetslivet

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.