Fokus på kravprofilen breddar Sodexos rekrytering

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Rekrytering baserad på kompetens har lett till större mångfald och bättre business på Sodexo. ”Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel? Och i så fall på vilken nivå?”. Det säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig.

Emma Tägt Kernan

"Vi försöker att verkligen gå till botten med våra fördomar, och stöta och blöta vilka de är och vid vilka tillfällen de poppar upp", säger Emma Tägt Kernan.

Genom att utgå från en tydlig kravprofil för varje tjänst som ska tillsättas breddar serviceföretaget rekryteringen.

 – Det gör att vi får en helt annan pool av personer att leta bland än om vi slentrianmässigt ställer krav som egentligen inte har så stor betydelse för jobbet, säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig på Sodexo.

För Sodexo handlar mångfald inte bara om utlandsfödda, utan om alla aspekter, påpekar hon.

– Vi vill rekrytera dem som tillför mest kompetens till en befattning oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion eller om någon har en funktionsvariation.

Företaget har mångårig erfarenhet och kompetens av att rekrytera och utveckla personer med olika bakgrund, och förutom de sociala aspekterna är vinsterna flera, enligt Emma Tägt Kernan.

– Rent krasst ger det affärsnytta. Vi behöver duktiga kompetenta medarbetare och en personalgrupp som speglar den marknad som vi verkar på.

För Sodexo är satsningen på kompetensbaserad rekrytering ett sätt att säkerställa att vissa grupper inte stängs ute omedvetet.

– Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för att utföra ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel? Och i så fall på vilken nivå? Ska du ha externa kundkontakter eller har du mest kontakt med din chef?

Det centrala är att chefen ser medarbetaren och dess potential, och har en dialog om hans eller hennes intressen, driv och vilja. Nyanlända kan ha mycket med sig i cv:t, konstaterar hon.

Även när någon kommer in som städare eller restaurangbiträde ska chefen ha koll på vad personen har med sig från sitt hemland.

– Är det en person med en akademisk utbildning är det rimligt att tro att det finns en potential och vilja att växa. Det handlar om att vara öppen och nyfiken, och att ta sig tiden att vara noggrann.

Mångfaldsarbetet tar avstamp i en levande värdegrund med fokus på utveckling och allas lika värde, förklarar Emma Tägt Kernan. Företaget utvärderar och korrigerar kontinuerligt sina arbetssätt för att hela tiden förbättra sig, och mångfald är en integrerad del i Sodexos utbildningar.

– Vi försöker att verkligen gå till botten med våra fördomar, och stöta och blöta vilka de är och vid vilka tillfällen de poppar upp. Mycket kretsar kring att bli mer medveten om de fördomar man har.

Förra året satte Sodexo som mål att erbjuda 200 praktikplatser och/eller anställningar för nyanlända, efter regeringens uppmaning om hjälp från företag i Sverige.

– För oss var det viktigt både för att ta ett samhällsansvar och för att hitta kompetenta medarbetare. Resultatet blev att 201 nyanlända fick möjlighet till praktik och att 61 av dem sedan fick en anställning.

Satsningen skedde i samarbete med Arbetsförmedlingen, men det visade sig vara stora skillnader i hur det fungerade runt om i landet.

– På vissa ställen kunde Arbetsförmedlingen inte föreslå oss en enda person och då är det ju svårt att erbjuda någon plats, säger Emma Tägt Kernan.

Vad var er reaktion när ni inte fick någon respons när ni ville göra en insats?

– Det är klart att vi blev besvikna. Som organisation hade vi laddat och engagerat chefer att tänka till på vad de kunde erbjuda. Cheferna gick och väntade men det blev aldrig något. Men vi klarade vårt mål att skapa 200 praktikplatser för nyanlända, och det gjorde vi genom att även samarbeta med andra externa organisationer.

Tre tips

– Ha en tydlig värdegrund som alla förstår vad den innebär. Det är en stor styrka.

– Jobba med kompetensbaserad rekrytering.

– Utbilda medarbetare och chefer i mångfald så att de blir medvetna om sina egna fördomar så att de kan se till att de inte påverkar beslut och bemötande.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Flyktingvågen gav byggföretag chansen att växa

REKRYTERING Just när bostadsutvecklaren Obos hade som störst behov av att expandera kom flyktingvågen till Sverige. Genom att strukturera arbetet annorlunda och anställa en svensklärare kunde företaget ta in flera nyanlända.
NYHET Publicerad:

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.
NYHET Publicerad:

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.
NYHET Publicerad:

Jämställdhetsbygget vill ändra bilden av byggbranschen

HALLÅ DÄR Ina Djurestål, initiativtagare till Jämställdhetsbygget. Vad är det för något?
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen skapar reformiver

BOSTADSPROBLEMEN Bristen på bostäder är ett bekymmer. Svensk Näringsliv vill öka rörligheten och föreslår bland annat sänkt flyttskatt och enklare byggregler. ”Den är också ett hinder för nyetableringar och tillväxt, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen stoppar nyckelrekryteringar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen skriker efter arbetskraft, men arbetskraften har inte råd att flytta dit jobben finns. Det kan leda till oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och mycket beror på en illa fungerande bostadsmarknad. Men hur kommer man tillrätta med problemen? Det är utgångspunkten i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Arbetskraft utan bostäder”.
NYHET Publicerad:

Utländska farmaceuter möts med öppna famnen

INTEGRATION Apoteksbranschen skriker efter farmaceuter. Det får flera apotek att rekrytera från utlandet. Michalina Grandin, apotekare från Polen, fick tidigt kontakt med Apotek Hjärtat som stöttade henne med svenskundervisning och praktikplats så att hon snabbt kunde få sin svenska legitimation.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Karriärnätverk lyfter fram kvinnor i energisektorn

JÄMSTÄLLDHET Energisektorn genomgår kraftiga förändringar som gör att branschen behöver bli mer jämställd. Det menar Anna-Carin Windahl, en av dem som driver nätverket Kraftkvinnorna.
NYHET Publicerad:

”Teknik ska vara skolans roligaste ämne”

HALLÅ DÄR Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen. I höstas lanserade ni boken Teknik – 10 lektioner i att förändra världen. Varför gör Teknikföretagen detta?
NYHET Publicerad:

Bemanningsföretaget som låter individen styra

MÅNGFALD Privat sektor är bra på mångfald. Det konstaterar Anki Elken, hållbarhetschef på företaget Randstad som kommit långt med likabehandling och inkludering. "Integration måste börja med respekt och engagemang för individer".
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Caféet som anställer funktionsnedsatta prisas

HALLÅ DÄR Lars Nyström, som vunnit pris i Diversity Index award 2018, kategorin funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka driver du August no stress surf café i Malmö. Vad är annorlunda med det?