Fokus på kravprofilen breddar Sodexos rekrytering

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Rekrytering baserad på kompetens har lett till större mångfald och bättre business på Sodexo. ”Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel? Och i så fall på vilken nivå?”. Det säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig.

Emma Tägt Kernan

"Vi försöker att verkligen gå till botten med våra fördomar, och stöta och blöta vilka de är och vid vilka tillfällen de poppar upp", säger Emma Tägt Kernan.

Genom att utgå från en tydlig kravprofil för varje tjänst som ska tillsättas breddar serviceföretaget rekryteringen.

 – Det gör att vi får en helt annan pool av personer att leta bland än om vi slentrianmässigt ställer krav som egentligen inte har så stor betydelse för jobbet, säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig på Sodexo.

För Sodexo handlar mångfald inte bara om utlandsfödda, utan om alla aspekter, påpekar hon.

– Vi vill rekrytera dem som tillför mest kompetens till en befattning oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion eller om någon har en funktionsvariation.

Företaget har mångårig erfarenhet och kompetens av att rekrytera och utveckla personer med olika bakgrund, och förutom de sociala aspekterna är vinsterna flera, enligt Emma Tägt Kernan.

– Rent krasst ger det affärsnytta. Vi behöver duktiga kompetenta medarbetare och en personalgrupp som speglar den marknad som vi verkar på.

För Sodexo är satsningen på kompetensbaserad rekrytering ett sätt att säkerställa att vissa grupper inte stängs ute omedvetet.

– Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för att utföra ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel? Och i så fall på vilken nivå? Ska du ha externa kundkontakter eller har du mest kontakt med din chef?

Det centrala är att chefen ser medarbetaren och dess potential, och har en dialog om hans eller hennes intressen, driv och vilja. Nyanlända kan ha mycket med sig i cv:t, konstaterar hon.

Även när någon kommer in som städare eller restaurangbiträde ska chefen ha koll på vad personen har med sig från sitt hemland.

– Är det en person med en akademisk utbildning är det rimligt att tro att det finns en potential och vilja att växa. Det handlar om att vara öppen och nyfiken, och att ta sig tiden att vara noggrann.

Mångfaldsarbetet tar avstamp i en levande värdegrund med fokus på utveckling och allas lika värde, förklarar Emma Tägt Kernan. Företaget utvärderar och korrigerar kontinuerligt sina arbetssätt för att hela tiden förbättra sig, och mångfald är en integrerad del i Sodexos utbildningar.

– Vi försöker att verkligen gå till botten med våra fördomar, och stöta och blöta vilka de är och vid vilka tillfällen de poppar upp. Mycket kretsar kring att bli mer medveten om de fördomar man har.

Förra året satte Sodexo som mål att erbjuda 200 praktikplatser och/eller anställningar för nyanlända, efter regeringens uppmaning om hjälp från företag i Sverige.

– För oss var det viktigt både för att ta ett samhällsansvar och för att hitta kompetenta medarbetare. Resultatet blev att 201 nyanlända fick möjlighet till praktik och att 61 av dem sedan fick en anställning.

Satsningen skedde i samarbete med Arbetsförmedlingen, men det visade sig vara stora skillnader i hur det fungerade runt om i landet.

– På vissa ställen kunde Arbetsförmedlingen inte föreslå oss en enda person och då är det ju svårt att erbjuda någon plats, säger Emma Tägt Kernan.

Vad var er reaktion när ni inte fick någon respons när ni ville göra en insats?

– Det är klart att vi blev besvikna. Som organisation hade vi laddat och engagerat chefer att tänka till på vad de kunde erbjuda. Cheferna gick och väntade men det blev aldrig något. Men vi klarade vårt mål att skapa 200 praktikplatser för nyanlända, och det gjorde vi genom att även samarbeta med andra externa organisationer.

Tre tips

– Ha en tydlig värdegrund som alla förstår vad den innebär. Det är en stor styrka.

– Jobba med kompetensbaserad rekrytering.

– Utbilda medarbetare och chefer i mångfald så att de blir medvetna om sina egna fördomar så att de kan se till att de inte påverkar beslut och bemötande.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.
NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Flyktingvågen gav byggföretag chansen att växa

REKRYTERING Just när bostadsutvecklaren Obos hade som störst behov av att expandera kom flyktingvågen till Sverige. Genom att strukturera arbetet annorlunda och anställa en svensklärare kunde företaget ta in flera nyanlända.
NYHET Publicerad:

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.
NYHET Publicerad:

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.
NYHET Publicerad:

Jämställdhetsbygget vill ändra bilden av byggbranschen

HALLÅ DÄR Ina Djurestål, initiativtagare till Jämställdhetsbygget. Vad är det för något?