It-tjänsteföretag lockar med flexibilitet

NYHET Publicerad

STRATEGI Att erbjuda medarbetarna flexibilitet i tid och rum är ett sätt för it-tjänsteföretaget CGI att bredda sin rekrytering och attrahera nya grupper. ”Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse”, säger Maria Ragnarsson, hr-chef på CGI.

Maria Ragnarsson

"Vi försöker att vara så pragmatiska och flexibla som det går", säger hr-chefen Maria Ragnarsson.

Foto: Mats Håkanson

– Det fattas 10 000–15 000 it-specialister bara i Stockholm och vi måste bredda vår rekrytering, säger Maria Ragnarsson.

Branschen är fortfarande mansdominerad men hon konstaterar glatt att fyra av tio på företagets senaste introduktionsdagar för nyanställda var kvinnor.

– Jag tror att vi ser ett trendbrott nu och det är oerhört glädjande.

CGI nådde sitt mål att ha lika många kvinnor som män i ledningsgruppen för flera år sedan. Bakom det ligger ett medvetet arbete för att identifiera och utveckla kvinnor med chefspotential så att de ska vara redo att kliva upp när en chefsposition ska tillsättas. Bland annat deltar en eller två kvinnor från CGI i mentorprogrammet Womentor varje år.

Successionsplaneringen är en av de viktigaste processerna för jämställdheten, betonar hon.

– Genom att ha en tydlig process kring det säkerställer vi rätt kompetens. Målet är 50–50 på alla chefsnivåer men det är svårare längre ner i organisationen eftersom vi bara är 31 procent kvinnor totalt inom CGI.

CGI har under flera år uppmärksammats av bland annat Nyckeltalsinstitutet för sitt arbete med att skapa en mer jämställd arbetsplats. Även om det arbetet fortsätter kommer CGI framöver att ha ett större fokus på mångfald, berättar Maria Ragnarsson. Företaget vill bättre kunna ta tillvara erfarenheter och kunskap hos personer med olika etnisk eller religiös bakgrund, och se till att arbetsplatsen till exempel är anpassad för den som är rullstolsburen.

– Vi har börjat reflektera över hur vår arbetsmiljö ser ut för att utreda om vi har ett sådant klimat att vi med högt huvud kan säga att vi välkomnar alla. Målet är att bli en mer heterogen arbetsgivare som alla känner sig trygga hos.

Att ge möjlighet till flexibilitet i tid och rum är en aspekt som betyder mycket för att vara en attraktiv arbetsgivare, för både män och kvinnor. Män tar ett större föräldraansvar än tidigare och familjebildningen är mer mångfacetterad, med många ensamstående kvinnor eller homosexuella par som skaffar barn, konstaterar Maria Ragnarsson.

I jakten på flexibilitet erbjuder CGI medarbetarna att jobba hemma någon dag i veckan när det fungerar.

–  Vi försöker att vara så pragmatiska och flexibla som det går. Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse, som frihet, flexibilitet och karriärutveckling.

Just nu utvärderar CGI vilken kompetens bolagens verksamhetsområden kommer att behöva om 3–5 år. Målet är att andelen kvinnor i företaget som helhet då ska vara minst 40 procent.

– Vi försöker att identifiera våra behov och slå fast vilka aktiviteter vi behöver göra. Det svåra är bara att it-utvecklingen går så snabbt att vi inte ser alla framtida roller.

Nyckeln till att lyckas med jämställdhet är att ledningsgruppen verkligen tycker att det är viktigt, slår Maria Ragnarsson fast.

– Det handlar inte om att vara politiskt korrekt utan om att vara konkurrensmässig. Bara genom att attrahera de bästa – oavsett kön, ursprung, sexuell läggning och ålder – kan vi erbjuda det bästa till marknaden.

För att uppnå målen är det också viktigt med tydliga nyckeltal. Hennes råd är att börja med att ta reda på vad bolaget har uppnått tidigare i sitt jämställdhetsarbete för att ha en utgångspunkt för vad man vill åstadkomma framåt.

– Det måste vara tydligt i affärsplanen och i visionen att vår ambition att hälften av alla chefer ska vara kvinnor. Annars kommer vi inte att lyckas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Flyktingvågen gav byggföretag chansen att växa

REKRYTERING Just när bostadsutvecklaren Obos hade som störst behov av att expandera kom flyktingvågen till Sverige. Genom att strukturera arbetet annorlunda och anställa en svensklärare kunde företaget ta in flera nyanlända.
NYHET Publicerad:

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.
NYHET Publicerad:

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.
NYHET Publicerad:

Jämställdhetsbygget vill ändra bilden av byggbranschen

HALLÅ DÄR Ina Djurestål, initiativtagare till Jämställdhetsbygget. Vad är det för något?
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen skapar reformiver

BOSTADSPROBLEMEN Bristen på bostäder är ett bekymmer. Svensk Näringsliv vill öka rörligheten och föreslår bland annat sänkt flyttskatt och enklare byggregler. ”Den är också ett hinder för nyetableringar och tillväxt, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen stoppar nyckelrekryteringar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen skriker efter arbetskraft, men arbetskraften har inte råd att flytta dit jobben finns. Det kan leda till oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och mycket beror på en illa fungerande bostadsmarknad. Men hur kommer man tillrätta med problemen? Det är utgångspunkten i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Arbetskraft utan bostäder”.
NYHET Publicerad:

Utländska farmaceuter möts med öppna famnen

INTEGRATION Apoteksbranschen skriker efter farmaceuter. Det får flera apotek att rekrytera från utlandet. Michalina Grandin, apotekare från Polen, fick tidigt kontakt med Apotek Hjärtat som stöttade henne med svenskundervisning och praktikplats så att hon snabbt kunde få sin svenska legitimation.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Karriärnätverk lyfter fram kvinnor i energisektorn

JÄMSTÄLLDHET Energisektorn genomgår kraftiga förändringar som gör att branschen behöver bli mer jämställd. Det menar Anna-Carin Windahl, en av dem som driver nätverket Kraftkvinnorna.
NYHET Publicerad:

”Teknik ska vara skolans roligaste ämne”

HALLÅ DÄR Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen. I höstas lanserade ni boken Teknik – 10 lektioner i att förändra världen. Varför gör Teknikföretagen detta?
NYHET Publicerad:

Bemanningsföretaget som låter individen styra

MÅNGFALD Privat sektor är bra på mångfald. Det konstaterar Anki Elken, hållbarhetschef på företaget Randstad som kommit långt med likabehandling och inkludering. "Integration måste börja med respekt och engagemang för individer".
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Caféet som anställer funktionsnedsatta prisas

HALLÅ DÄR Lars Nyström, som vunnit pris i Diversity Index award 2018, kategorin funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka driver du August no stress surf café i Malmö. Vad är annorlunda med det?