It-tjänsteföretag lockar med flexibilitet

NYHET Publicerad

STRATEGI Att erbjuda medarbetarna flexibilitet i tid och rum är ett sätt för it-tjänsteföretaget CGI att bredda sin rekrytering och attrahera nya grupper. ”Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse”, säger Maria Ragnarsson, hr-chef på CGI.

Maria Ragnarsson

"Vi försöker att vara så pragmatiska och flexibla som det går", säger hr-chefen Maria Ragnarsson.

Foto: Mats Håkanson

– Det fattas 10 000–15 000 it-specialister bara i Stockholm och vi måste bredda vår rekrytering, säger Maria Ragnarsson.

Branschen är fortfarande mansdominerad men hon konstaterar glatt att fyra av tio på företagets senaste introduktionsdagar för nyanställda var kvinnor.

– Jag tror att vi ser ett trendbrott nu och det är oerhört glädjande.

CGI nådde sitt mål att ha lika många kvinnor som män i ledningsgruppen för flera år sedan. Bakom det ligger ett medvetet arbete för att identifiera och utveckla kvinnor med chefspotential så att de ska vara redo att kliva upp när en chefsposition ska tillsättas. Bland annat deltar en eller två kvinnor från CGI i mentorprogrammet Womentor varje år.

Successionsplaneringen är en av de viktigaste processerna för jämställdheten, betonar hon.

– Genom att ha en tydlig process kring det säkerställer vi rätt kompetens. Målet är 50–50 på alla chefsnivåer men det är svårare längre ner i organisationen eftersom vi bara är 31 procent kvinnor totalt inom CGI.

CGI har under flera år uppmärksammats av bland annat Nyckeltalsinstitutet för sitt arbete med att skapa en mer jämställd arbetsplats. Även om det arbetet fortsätter kommer CGI framöver att ha ett större fokus på mångfald, berättar Maria Ragnarsson. Företaget vill bättre kunna ta tillvara erfarenheter och kunskap hos personer med olika etnisk eller religiös bakgrund, och se till att arbetsplatsen till exempel är anpassad för den som är rullstolsburen.

– Vi har börjat reflektera över hur vår arbetsmiljö ser ut för att utreda om vi har ett sådant klimat att vi med högt huvud kan säga att vi välkomnar alla. Målet är att bli en mer heterogen arbetsgivare som alla känner sig trygga hos.

Att ge möjlighet till flexibilitet i tid och rum är en aspekt som betyder mycket för att vara en attraktiv arbetsgivare, för både män och kvinnor. Män tar ett större föräldraansvar än tidigare och familjebildningen är mer mångfacetterad, med många ensamstående kvinnor eller homosexuella par som skaffar barn, konstaterar Maria Ragnarsson.

I jakten på flexibilitet erbjuder CGI medarbetarna att jobba hemma någon dag i veckan när det fungerar.

–  Vi försöker att vara så pragmatiska och flexibla som det går. Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse, som frihet, flexibilitet och karriärutveckling.

Just nu utvärderar CGI vilken kompetens bolagens verksamhetsområden kommer att behöva om 3–5 år. Målet är att andelen kvinnor i företaget som helhet då ska vara minst 40 procent.

– Vi försöker att identifiera våra behov och slå fast vilka aktiviteter vi behöver göra. Det svåra är bara att it-utvecklingen går så snabbt att vi inte ser alla framtida roller.

Nyckeln till att lyckas med jämställdhet är att ledningsgruppen verkligen tycker att det är viktigt, slår Maria Ragnarsson fast.

– Det handlar inte om att vara politiskt korrekt utan om att vara konkurrensmässig. Bara genom att attrahera de bästa – oavsett kön, ursprung, sexuell läggning och ålder – kan vi erbjuda det bästa till marknaden.

För att uppnå målen är det också viktigt med tydliga nyckeltal. Hennes råd är att börja med att ta reda på vad bolaget har uppnått tidigare i sitt jämställdhetsarbete för att ha en utgångspunkt för vad man vill åstadkomma framåt.

– Det måste vara tydligt i affärsplanen och i visionen att vår ambition att hälften av alla chefer ska vara kvinnor. Annars kommer vi inte att lyckas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.