It-tjänsteföretag lockar med flexibilitet

NYHET Publicerad

STRATEGI Att erbjuda medarbetarna flexibilitet i tid och rum är ett sätt för it-tjänsteföretaget CGI att bredda sin rekrytering och attrahera nya grupper. ”Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse”, säger Maria Ragnarsson, hr-chef på CGI.

Maria Ragnarsson

"Vi försöker att vara så pragmatiska och flexibla som det går", säger hr-chefen Maria Ragnarsson.

Foto: Mats Håkanson

– Det fattas 10 000–15 000 it-specialister bara i Stockholm och vi måste bredda vår rekrytering, säger Maria Ragnarsson.

Branschen är fortfarande mansdominerad men hon konstaterar glatt att fyra av tio på företagets senaste introduktionsdagar för nyanställda var kvinnor.

– Jag tror att vi ser ett trendbrott nu och det är oerhört glädjande.

CGI nådde sitt mål att ha lika många kvinnor som män i ledningsgruppen för flera år sedan. Bakom det ligger ett medvetet arbete för att identifiera och utveckla kvinnor med chefspotential så att de ska vara redo att kliva upp när en chefsposition ska tillsättas. Bland annat deltar en eller två kvinnor från CGI i mentorprogrammet Womentor varje år.

Successionsplaneringen är en av de viktigaste processerna för jämställdheten, betonar hon.

– Genom att ha en tydlig process kring det säkerställer vi rätt kompetens. Målet är 50–50 på alla chefsnivåer men det är svårare längre ner i organisationen eftersom vi bara är 31 procent kvinnor totalt inom CGI.

CGI har under flera år uppmärksammats av bland annat Nyckeltalsinstitutet för sitt arbete med att skapa en mer jämställd arbetsplats. Även om det arbetet fortsätter kommer CGI framöver att ha ett större fokus på mångfald, berättar Maria Ragnarsson. Företaget vill bättre kunna ta tillvara erfarenheter och kunskap hos personer med olika etnisk eller religiös bakgrund, och se till att arbetsplatsen till exempel är anpassad för den som är rullstolsburen.

– Vi har börjat reflektera över hur vår arbetsmiljö ser ut för att utreda om vi har ett sådant klimat att vi med högt huvud kan säga att vi välkomnar alla. Målet är att bli en mer heterogen arbetsgivare som alla känner sig trygga hos.

Att ge möjlighet till flexibilitet i tid och rum är en aspekt som betyder mycket för att vara en attraktiv arbetsgivare, för både män och kvinnor. Män tar ett större föräldraansvar än tidigare och familjebildningen är mer mångfacetterad, med många ensamstående kvinnor eller homosexuella par som skaffar barn, konstaterar Maria Ragnarsson.

I jakten på flexibilitet erbjuder CGI medarbetarna att jobba hemma någon dag i veckan när det fungerar.

–  Vi försöker att vara så pragmatiska och flexibla som det går. Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse, som frihet, flexibilitet och karriärutveckling.

Just nu utvärderar CGI vilken kompetens bolagens verksamhetsområden kommer att behöva om 3–5 år. Målet är att andelen kvinnor i företaget som helhet då ska vara minst 40 procent.

– Vi försöker att identifiera våra behov och slå fast vilka aktiviteter vi behöver göra. Det svåra är bara att it-utvecklingen går så snabbt att vi inte ser alla framtida roller.

Nyckeln till att lyckas med jämställdhet är att ledningsgruppen verkligen tycker att det är viktigt, slår Maria Ragnarsson fast.

– Det handlar inte om att vara politiskt korrekt utan om att vara konkurrensmässig. Bara genom att attrahera de bästa – oavsett kön, ursprung, sexuell läggning och ålder – kan vi erbjuda det bästa till marknaden.

För att uppnå målen är det också viktigt med tydliga nyckeltal. Hennes råd är att börja med att ta reda på vad bolaget har uppnått tidigare i sitt jämställdhetsarbete för att ha en utgångspunkt för vad man vill åstadkomma framåt.

– Det måste vara tydligt i affärsplanen och i visionen att vår ambition att hälften av alla chefer ska vara kvinnor. Annars kommer vi inte att lyckas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Caféet som anställer funktionsnedsatta prisas

HALLÅ DÄR Lars Nyström, som vunnit pris i Diversity Index award 2018, kategorin funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka driver du August no stress surf café i Malmö. Vad är annorlunda med det?
NYHET Publicerad:

It-tjänsteföretag lockar med flexibilitet

STRATEGI Att erbjuda medarbetarna flexibilitet i tid och rum är ett sätt för it-tjänsteföretaget CGI att attrahera nya grupper. ”Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse”, säger hr-chefen Maria Ragnarsson.
NYHET Publicerad:

Scandic växlar upp mångfalden

REKRYTERING För många ungdomar i förorten finns det inte ens på kartan att få jobb hos en traditionellt svensk arbetsgivare. Det vill Scandic Hotels ändra på genom att bredda rekryteringsbasen och locka nya typer av medarbetare, men också för att göra en insats i samhället.
NYHET Publicerad:

Jämställt på verkstadsgolvet

ARBETSMILJÖ På monteringen gäller varannan damernas. Det är lika självklart att en man vabbar som en kvinna och dessutom är personalen friskare. Knepet är att integrera jämställdhetsarbetet i vardagen, enligt Indexators hr-chef Linda Lönnerskog.
NYHET Publicerad:

Teknikkvinnor inspirerar varandra på nätet

NÄTVERK Teknikkvinnor började som en grupp på Facebook. Nu reser grundarna landet runt och hjälper företag och organisationer att bli mer jämställda. ”För att kvinnor ska vilja stanna måste hela kulturen vara inkluderande”, säger vd:n Maria Norberg.
NYHET Publicerad:

Varannan tjänsteman rekryteras redan i skolan

MÅNGFALD Genom att fånga upp nyexaminerade och nyanlända lyckas företaget Dipart bättre än många av sina konkurrenter med att rekrytera i en överhettad byggbransch. ”Hälften av våra tjänstemän rekryterade vi egentligen redan när de gick i skolan”, säger vd:n Jens Hoffmann.
NYHET Publicerad:

Industriföretag träffar kvinnor med ledarambitioner

HALLÅ DÄR Madelen Porserud, som tillsammans med tre andra civilingenjörer grundat Female Leader Engineer. Vad går det ut på?
NYHET Publicerad:

Fokus på kravprofilen breddar Sodexos rekrytering

MÅNGFALD Rekrytering baserad på kompetens har lett till större mångfald och bättre business på Sodexo. ”Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel?”, säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig.
NYHET Publicerad:

Kvinnor ökar dynamiken i bilfabriken

JÄMSTÄLLDHET I dag är nästan var tredje anställd på Volvo Cars fabrik i Göteborg kvinna. För knappt tre år sedan var det inte ens var femte. "Vi var helt snett ute när det gällde genusbalansen", säger Anu Lipponen, ansvarig för jämställdhet och mångfald.
NYHET Publicerad:

”Utlandsfödda ett otroligt kapital”

KOMPETENS En kartläggning av Liljas Personbilars rekryteringsbehov visade att något radikalt måste göras. Som ett led i det har företaget anställt ett antal nyanlända. ”Att det kommer hit så många med bra utbildning som vi kan anställa är en fantastisk möjlighet”, säger vd:n Mats Melander.
NYHET Publicerad:

Akut brist på bussförare

DEBATT Bristen på bussförare är stor. Förklaringen är pensionsavgångar och att för få har rätt körkortsbehörighet. ”Nu gäller det att vända trenden. Därför behövs det långsiktiga och offentliga satsningar i samarbete med branschen för att lösa situationen”, skriver Transportföretagen i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: "Det skär i själen varje gång vi får en uppsägning"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Det saknas mer än 2 000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt vill se fler åtgärder från politiken för att kunna rekrytera fler medarbetare. "Utbildning är jättebra, men det behövs också andra insatser", säger vd Jörgen Rasmusson.
NYHET Publicerad:

Större trygghet får fler kvinnor att starta eget

ENTREPRENÖRSKAP Kvinnors företagande har inte ökat nämnvärt de senaste 35 åren. Det är synd för fler företagande kvinnor ökar mångfalden, ger ett mer varierat näringsliv och ökar Sveriges BNP, enligt entreprenörsprofessorn Carin Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Mångfald hänger tätt ihop med meritokrati"

MÅNGFALD Det är full fart i säkerhetsbranschen och företagen brottas med att hitta personal. Nokas satsar på ökad mångfald, och nyckeln till att lyckas är att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till, enligt hr-chefen Karl Sandberg.
NYHET Publicerad:

Boliden rekryterar på bred front

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.