"Fel att anställningsstid går före kompetens"

NYHET Publicerad

LAS Enligt LAS har en person, som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, rätt att komma tillbaka om företaget måste återanställa inom nio månader. Enligt Catarina Hagstrand, vd på Oxelösunds Båtvarv, kan detta ställa till problem.

– Som mindre företag måste vi vara väldigt noga vid nyrekryteringar. Säg att företaget har hunnit ändra inriktning under dessa månader och jag behöver en person med en helt annan kompetens. Det blir en knivig situation som arbetsgivare, säger hon.

Oxelösunds Båtvarv har totalt nio personer anställda. För ett litet företag finns inga stora marginaler och därmed inga resurser att utbilda en person som inte har rätt kompetens.

– Som läget är nu, med LAS-reglerna, betyder det att jag skulle behöva bekosta en helt ny utbildning för den person som har förtur till anställningen. Anställningstid går före kompetens och det känns helt snett, säger Catarina Hagstrand.

Med färre än tio anställda, har Oxelösunds båtvarv rätt att undanta två personer från förtursreglerna. Även om det inte är orsaken till att båtvarvet inte har fler anställda kan det, enligt Catarina, göra att man som arbetsgivare tänker till innan man blir tio eller fler.

– Överlag gör LAS att rollen som arbetsgivare blir svårarbetad. Händer det något, som gör att man behöver säga upp en person, är det alltid arbetsgivaren som måste föra alla delar i bevis, säger Catarina.

Hon behövde nyligen säga upp en person eftersom att denne hade begått kriminella handlingar på arbetsplatsen. Personen motsade sig inte uppsägningen. Trots detta upplevde hon turerna kring processen som krångliga.

– Även om det var uppenbart att personen inte skulle vara kvar blev det en stor apparat och en del diskussioner med bland annat facket. Detta tog mycket tid i anspråk, vilket vi egenföretagare inte har särskilt gott om, säger Catarina Hagstrand.

 

Externa länkar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Fel att anställningsstid går före kompetens"

LAS Enligt LAS har en person, som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, rätt att komma tillbaka om företaget måste återanställa inom nio månader. Enligt Catarina Hagstrand, vd på Oxelösunds Båtvarv, kan detta ställa till problem.