Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

NYHET Publicerad

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på fackförbundet Akavia, före detta Jusek och Civilekonomerna. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror.

Lena Emanuelsson

"Som fackförbund kommer vi in tidigt i processen", säger Lena Emanuelsson.

Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?

– När avtal som är begränsade till ett två eller tre år löper ut blir det ingen lönerevision innan ett nytt avtal har tecknats. Processen stannar upp och det kan dröja ganska länge innan de nya lönerna är klara vilket inte gynnar våra medlemmar.

– Även för arbetsgivaren är det positivt att lönerevisionen sker vid samma tidpunkt varje år och att slippa avbrott på grund av centrala förhandlingar. Det är bättre att alla vet hur processen ser ut och att det rullar på.

Vad ligger bakom det?

– Siffran hade tagits bort sedan tidigare eftersom en siffra ofta styr på ett negativt sätt för våra medlemmar. Men däremot var avtalet tidsbegränsat. Både fack och arbetsgivare hade ett intresse av att utveckla lönebildningen och därför tecknade vi ett tillsvidareavtal med möjlighet till fullständig lokal lönebildning. Det innebär att ramarna för samverkan sätts upp centralt men att själva lönebildningen sker i ute verksamheterna.

– Vi vill att lönen ska vara individuell och differentierad och att den ska vara kopplad till verksamheten och de resultat som våra medlemmar skapar i vardagen. Drygt en tredjedel av de anställda i staten är medlemmar i ett Saco-S förbund och omfattas därmed av avtalet.

Hur fungerar avtalet?

– I huvudsak fungerar det väl. Det förutsätter att parterna hela tiden för en dialog. I avtalet är det inskrivet att det vartannat år ska göras en utvärdering av hur det fungerar. Då tittar vi på hur processen ser ut lokalt och granskar sådant som löneökningar och lönespridning.

Vad ger det?

– Det centrala är att vi får en bättre dialog mellan arbetsgivaren och den lokala Saco-S-föreningen. Som fackförbund kommer vi in tidigt i processen. Vi är med i förberedelserna inför lönerevisionen då det handlar om att skaffa sig en uppfattning om sådant som kompetensförsörjning, personalomsättning, verksamhetens utveckling och förändringsbehov framåt.

Vad är svårast att få till?

– Att våga prioritera – det måste man ju göra när man tillämpar individuell och differentierad lön. Vissa får mer och andra får mindre och det behöver hanteras på ett bra sätt. Men det kan vara en utmaning för det finns alltid en spänning kring löner.

Vad är nästa steg?

– Vi tror på att tänka mer långsiktigt kring lönebildningen, så att vi inte börjar från början varje år utan ser löneutvecklingen över några år framåt. Det kanske inte måste vara genom ett avtal utan genom att ha idéer och en dialog om hur lönerna ska utvecklas på några års sikt.

– Det skulle ge en bättre möjlighet till differentiering utifrån de kriterier man kommer överens om. Även om det inte är några stora summor det rör sig om i en lönerevision går det genom att vara konsekvent över en längre tid att åstadkomma en tydligare differentiering än om det ska ske bara över ett år.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?