Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

NYHET Publicerad

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på fackförbundet Akavia, före detta Jusek och Civilekonomerna. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror.

Lena Emanuelsson

"Som fackförbund kommer vi in tidigt i processen", säger Lena Emanuelsson.

Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?

– När avtal som är begränsade till ett två eller tre år löper ut blir det ingen lönerevision innan ett nytt avtal har tecknats. Processen stannar upp och det kan dröja ganska länge innan de nya lönerna är klara vilket inte gynnar våra medlemmar.

– Även för arbetsgivaren är det positivt att lönerevisionen sker vid samma tidpunkt varje år och att slippa avbrott på grund av centrala förhandlingar. Det är bättre att alla vet hur processen ser ut och att det rullar på.

Vad ligger bakom det?

– Siffran hade tagits bort sedan tidigare eftersom en siffra ofta styr på ett negativt sätt för våra medlemmar. Men däremot var avtalet tidsbegränsat. Både fack och arbetsgivare hade ett intresse av att utveckla lönebildningen och därför tecknade vi ett tillsvidareavtal med möjlighet till fullständig lokal lönebildning. Det innebär att ramarna för samverkan sätts upp centralt men att själva lönebildningen sker i ute verksamheterna.

– Vi vill att lönen ska vara individuell och differentierad och att den ska vara kopplad till verksamheten och de resultat som våra medlemmar skapar i vardagen. Drygt en tredjedel av de anställda i staten är medlemmar i ett Saco-S förbund och omfattas därmed av avtalet.

Hur fungerar avtalet?

– I huvudsak fungerar det väl. Det förutsätter att parterna hela tiden för en dialog. I avtalet är det inskrivet att det vartannat år ska göras en utvärdering av hur det fungerar. Då tittar vi på hur processen ser ut lokalt och granskar sådant som löneökningar och lönespridning.

Vad ger det?

– Det centrala är att vi får en bättre dialog mellan arbetsgivaren och den lokala Saco-S-föreningen. Som fackförbund kommer vi in tidigt i processen. Vi är med i förberedelserna inför lönerevisionen då det handlar om att skaffa sig en uppfattning om sådant som kompetensförsörjning, personalomsättning, verksamhetens utveckling och förändringsbehov framåt.

Vad är svårast att få till?

– Att våga prioritera – det måste man ju göra när man tillämpar individuell och differentierad lön. Vissa får mer och andra får mindre och det behöver hanteras på ett bra sätt. Men det kan vara en utmaning för det finns alltid en spänning kring löner.

Vad är nästa steg?

– Vi tror på att tänka mer långsiktigt kring lönebildningen, så att vi inte börjar från början varje år utan ser löneutvecklingen över några år framåt. Det kanske inte måste vara genom ett avtal utan genom att ha idéer och en dialog om hur lönerna ska utvecklas på några års sikt.

– Det skulle ge en bättre möjlighet till differentiering utifrån de kriterier man kommer överens om. Även om det inte är några stora summor det rör sig om i en lönerevision går det genom att vara konsekvent över en längre tid att åstadkomma en tydligare differentiering än om det ska ske bara över ett år.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.